Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 11 april 2013

Arbeidsbetrekkingen: sociale dialoog onder druk in Europa, zo blijkt uit nieuw verslag

De aanhoudende economische crisis vormt een grote uitdaging voor de dialoog tussen vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers en regeringen, zo blijkt uit een verslag dat de Europese Commissie vandaag publiceert. Volgens het verslag gingen recente hervormingen die de regeringen hebben doorgevoerd niet altijd gepaard met een volwaardige sociale dialoog, wat leidt tot steeds meer conflicten in de arbeidsbetrekkingen in Europa.

László Andor, EU-commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie, zei: "De sociale dialoog staat steeds meer onder druk in de huidige context van afgenomen macro-economische vraag, belastingverhogingen en beperkingen van de overheidsuitgaven. Wij moeten de rol van de sociale partners op alle niveaus versterken indien wij deze crisis te boven willen komen en de voordelen van het Europees sociaal model willen behouden. Een goed gestructureerde sociale dialoog is ook onmisbaar om de uitdaging van de demografische verandering aan te pakken, betere arbeidsomstandigheden te scheppen en een betere sociale cohesie te garanderen. De sociale dialoog moet worden versterkt in Midden- en Oost-Europese lidstaten, waar die momenteel veel zwakker is."

De betrokkenheid van vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers (de "sociale partners") bij hervormingen die de regeringen doorvoeren is van vitaal belang, aangezien oplossingen die via sociale dialoog worden bereikt in de samenleving meestal beter worden aanvaard, gemakkelijker in de praktijk kunnen worden uitgevoerd en minder aanleiding geven tot conflicten. Consensuele akkoorden waarbij de sociale partners betrokken zijn, helpen de duurzaamheid van economische en sociale hervormingen op lange termijn dan ook garanderen. Een goed gestructureerde sociale dialoog kan de economische veerkracht van Europa effectief helpen verbeteren. In landen met een gevestigde sociale dialoog en sterke systemen van arbeidsbetrekkingen zijn de economie en de samenleving over het algemeen veerkrachtiger en staan zij minder onder druk. Het probleemoplosssend vermogen van de sociale dialoog kan de huidige crisis helpen overwinnen. Het nieuwe verslag licht toe hoe de resultaten van de Europese sociale dialoog echt een verschil kunnen maken voor het beroepsleven van de Europeanen, bijvoorbeeld door betere gezondheid en veiligheid op het werk en betere arbeidsomstandigheden.

In de context van de besparingen op de overheidsuitgaven in veel lidstaten besteedt het verslag aandacht aan de arbeidsbetrekkingen in de overheidssector: overheidsdiensten, onderwijs en gezondheidszorg. Bij de herstructurering van de overheidssector geven de regeringen prioriteit aan grotere efficiëntie. In een aantal landen werd dit proces voortgezet met een evenwichtigere aanpak en minder conflicten en werd ruimte gelaten voor oplossingen waar de vakbonden en de overheidssector samen toe komen. In andere landen werden de beslissingen vaak uitgevoerd zonder sociale dialoog. Deze trend zet zich niet alleen door in de landen die financiële steun van de EU en het Internationaal Monetair Fonds ontvangen. Dat had tot gevolg dat belastingverhogingen en besparingen op de overheidsuitgaven in veel lidstaten tot een golf van arbeidsconflicten hebben geleid en duidelijk hebben gemaakt dat bepaalde hervormingsmaatregelen waarover geen sociale dialoog werd gehouden, controversieel zijn.

Midden- en Oost-Europa

Het verslag bevat ook een diepgaande analyse van de situatie van de sociale dialoog in Midden- en Oost-Europa. Hoewel er grote verschillen bestaan tussen de landen in de regio, beschikken zij allemaal, met Slovenië als opmerkelijke uitzondering, over zwakke en gefragmenteerde systemen van arbeidsbetrekkingen. Bepaalde hervormingen ondermijnen in feite de betrokkenheid van de sociale partners bij de invoering van veranderingen. Uit het verslag blijkt dat het voor de duurzaamheid van de lopende economische en sociale hervormingen op lange termijn essentieel is nationale systemen van arbeidsbetrekkingen nieuw leven in te blazen om de consensus te bevorderen en te herstellen.

In het verslag wordt onder meer onderzocht in welke mate de sociale partners betrokken worden bij de hervormingen van de werkloosheids- en pensioenstelsels en bij de overgang naar een duurzamere economie die minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Terwijl de vakbonden in landen als België, Frankrijk, Nederland en Spanje bij de hervorming van de pensioenen betrokken waren, was de rol van de sociale partners in andere landen miniem, wat tot conflicten leidt. In verband met de klimaatverandering laat het verslag zien dat de sociale partners actiever worden op dit gebied en dat hun attitude ten aanzien van de groene agenda steeds positiever wordt.

Voor meer informatie

MEMO/13/325

Nieuwsbericht op de website van DG Werkgelegenheid:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=nl

Europese sociale dialoog:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=329&langId=nl

Website van László Andor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Volg László Andor op Twitter:

http://twitter.com/LaszloAndorEU

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Contact :

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)


Side Bar