Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. április 10.

Belső biztonság: melyek az eddigi eredmények?

A szervezett bűnözés továbbra is az egyik legnagyobb kihívást jelenti az EU belső biztonsága számára. A számítástechnikai bűnözés, az embercsempészet és az erőszakos szélsőségek fokozódása szintén komoly veszélyt jelent a biztonságunkra, amellyel az Uniónak – a pénzmosás és a korrupció mellett – fel kell vennie a harcot. E fenyegetések központi helyet foglalnak el az EU belső biztonsági stratégiája végrehajtásáról szóló, mai napon közzétett második bizottsági jelentésben. E jelentés a 2011-2014-re vonatkozó stratégia mind az öt célkitűzése tekintetében kiemeli azokat a területeket, amelyekre a tagállamoknak és az uniós ügynökségeknek különös figyelmet kell fordítaniuk.

A stratégia végrehajtásáról szóló, mai napon elfogadott második jelentés áttekinti a közelmúltban végrehajtott vagy ezután sorra kerülő fellépéseket.

„A belső biztonságunkat fenyegető egyik legnagyobb veszély a szervezett bűnözés és annak az európai gazdaságra és az uniós polgárok biztonságára gyakorolt káros hatása. Az eltulajdonított pénzek nyomon követése, a szervezett bűnözői hálózatok felszámolása és a bűncselekményekből származó jövedelem visszaszerzése továbbra is az uniós stratégia kulcsfontosságú célja marad” – nyilatkozta Cecilia Malmström uniós belügyi biztos.

A második éves jelentés kiemeli a következő területeken elért eredményeket:

 1. A szervezett bűnözés elleni küzdelem: A Bizottság például a bűncselekmények révén szerzett pénzek és vagyontárgyak hatékonyabb és nagyobb mértékű elkobzására vonatkozó új szabályok bevezetésére tett javaslatot (IP/12/235 és MEMO/12/179).

 2. Terrorizmus és radikalizálódás: A terrorizmus megelőzésére tett erőfeszítések példájaként megemlíthető, hogy az EU közös szabályokat állapított meg a robbanóanyag-prekurzorok forgalomba hozataláról és felhasználásáról (MEMO/12/874). Ez az új uniós jogszabály biztosítja, hogy a tagállamok azonos szintű ellenőrzés alá vonják e vegyi anyagokat, és így a terroristák és bűnözők ne használhassák ki a joghézagokat.

 3. Számítástechnikai bűnözés: A számítástechnikai bűnözés elleni küzdelemben fontos lépést jelent, hogy 2013 elején az Europolon belül létrejött a számítástechnikai bűnözés elleni európai központ (EC3) (IP/13/13 és MEMO/13/6). Egy másik stratégiai kezdeményezés volt a gyermekek online szexuális bántalmazása elleni globális szövetség 2012-es megalakulása, amelyhez kezdetben 48 ország csatlakozott (IP/12/1308 és MEMO/12/937).

 4. Határellenőrzés: A Bizottság 2011 decemberében előterjesztette az európai határőrizeti rendszerről (Eurosur) szóló jogalkotási javaslatot (IP/11/1528 és MEMO/11/896). 2013 elején a Bizottság elfogadta a határregisztrációs rendszerről és a regisztráltutas-programról szóló két jogszabályjavaslatot, amely „intelligens határellenőrzésről szóló csomag” néven is ismert (IP/13/162 és MEMO/13/141).

 5. Válság- és katasztrófakezelés: 2012 decemberében a Bizottság előterjesztette a szolidaritási klauzula (EUMSZ 222. cikke) végrehajtásának módjára vonatkozó javaslatot Ez általános keretként szolgál majd, amely az érintett tagállam(ok) válságkezelési képességeit meghaladó mértékű rendkívüli fenyegetések vagy károk esetén alkalmazandó.

A belső biztonsági stratégiában meghatározott prioritások nyomán az Európai Bizottság 2013-ban többek között a következő konkrét intézkedéseket hajtja végre:

 1. közzéteszi az első uniós antikorrupciós jelentést, ideértve a tagállamoknak szóló ajánlásokat is;

 2. javaslatot tesz a pénzmosásra vonatkozó büntetőjogi szankciókról szóló irányelvre;

 3. az Európai Unióban végrehajtja az uniós kiberbiztonsági stratégiát;

 4. támogatja, fejleszti és bővíti a gyermekek online szexuális bántalmazása elleni globális szövetséget;

 5. gondoskodik arról, hogy a Schengeni Információs Rendszer (SIS II) teljes mértékben működőképessé váljon;

 6. naprakésszé teszi az erőszakos szélsőségesség elhárításának uniós megközelítését a tagállamok bevált gyakorlatán alapuló uniós eszköztár kifejlesztése révén;

 7. kidolgozza a tiltott lőfegyver-kereskedelem elleni küzdelmet célzó politikai kezdeményezést. Nemrégiben online nyilvános konzultáció indult arról, hogy az EU milyen további lépéseket tehet még a lőfegyverek jelentette veszély kezelése érdekében.

Előzmények

Az Európai Bizottság 2010 novemberében tette közzé „Az EU belső biztonsági stratégiájának megvalósítása: öt lépés a biztonságosabb Európa felé” című közleményét (IP/10/1535 és MEMO/10/598).

A stratégia felvázolja a tagállamok, az Európai Parlament és az uniós ügynökségek közös menetrendjét, amely az Európai Unió biztonsága szempontjából kulcsfontosságú kihívások – köztük a szervezett bűnözés súlyos formái, a terrorizmus, a számítástechnikai bűnözés, a határbiztonság, valamint a természeti, illetve az ember által okozott katasztrófák kezelése – megoldására irányul.

A Bizottság 2011-ben fogadta el a belső biztonsági stratégia végrehajtásáról szóló első jelentését. A következő és egyben utolsó jelentést 2014 közepén teszi majd közzé.

A belső biztonsági stratégia szerinti politikai kezdeményezések jelentős pénzügyi erőfeszítéseket követelnek. 2007 óta a Bizottság közel 1,4 milliárd euróval finanszírozta a hetedik biztonságpolitikai kutatási programot. Több mint 250 projektet finanszírozott többek között a polgárok vegyi, biológiai, radioaktív, nukleáris és robbanóanyagok (CBRNE) vagy a természeti, illetve az ember által okozott katasztrófák elleni védelme, a kritikus infrastruktúrák védelme, a válságkezelési kapacitás, az intelligens tengeri és szárazföldi határellenőrzés stb. területén.

Hasznos linkek

Cecilia Malmström honlapja

Kövesse Malmström biztos híreit a Twitteren

A Belügyi Főigazgatóság honlapja

Kövesse a Belügyi Főigazgatóság híreit a Twitteren

Kapcsolattartók:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar