Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 10 aprilie 2013

Comisia propune modernizarea instrumentelor de apărare comercială ale UE

Comisia Europeană a prezentat astăzi o propunere care vizează adaptarea normelor UE în materie de luptă contra concurenței neloiale cauzate de importurile care fac obiectul unui dumping sau al unei subvenții, pentru a le adapta la dificultățile contemporane cu care se confruntă economia UE.

Modificările propuse ar face ca apărarea comercială a UE să funcționeze mai bine pentru toate părțile interesate, inclusiv pentru producătorii și importatorii din UE. Instrumentele antidumping și antisubvenții vor fi mai eficiente și mai bine aplicate pentru a proteja producătorii UE împotriva practicilor neloiale ale întreprinderilor străine și împotriva oricărui risc de retorsiune. În același timp, importatorii se vor bucura de o mai mare predictibilitate în ceea ce privește schimbarea nivelurilor taxelor, ceea ce le va permite o mai bună planificare a afacerilor. Întregul sistem va deveni mai transparent și mai ușor de înțeles.

„Acest pachet este echilibrat și propune îmbunătățiri reale pentru toate părțile interesate afectate de taxele de apărare comercială — producători, importatori și utilizatori”, a declarat comisarul UE pentru comerț, Karel De Gucht. „Dorim să le oferim întreprinderilor din UE mijloace pentru a lupta mai eficient împotriva practicilor comerciale neloiale ale unor țări terțe, fără ca acest lucru să aibă efecte negative asupra consumatorilor sau a întreprinderilor din UE care se bazează pe importuri.”

În conformitate cu propunerea legislativă, Comisia:

va îmbunătăți predictibilitatea pentru întreprinderi, informându-le în legătură cu orice măsuri provizorii antidumping sau antisubvenții cu două săptămâni înainte de instituirea taxelor;

le va oferi importatorilor rambursarea taxelor colectate în cursul unei anchete de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor, în cazul în care concluzionează că nu este necesar să mențină mai mult de cinci ani măsurile de apărare comercială în vigoare;

va proteja industria UE prin inițierea de anchete din proprie inițiativă („ex officio”), fără să fi primit o cerere oficială din partea industriei, atunci când există o amenințare de retorsiune;

va descuraja ceilalți parteneri comerciali să adopte anumite practici comerciale neloiale prin instituirea de taxe mai mari la importurile din țările care acordă subvenții neloiale și creează distorsiuni structurale pe piețele lor de materii prime. În astfel de cazuri, UE se va abate de la regula sa generală a „taxei celei mai mici”, conform căreia taxa suplimentară este menținută în limita a ceea ce este strict necesar pentru a preveni un prejudiciu pentru o industrie din UE.

Propunerea legislativă trebuie să fie aprobată de Consiliu și de Parlamentul European și nu va dobândi probabil forță de lege înainte de 2014.

Propunerile nelegislative complementare:

vor facilita cooperarea cu întreprinderile și asociațiile profesionale implicate în anchete, prin prelungirea anumitor termene pe durata anchetelor;

vor îmbunătăți monitorizarea fluxurilor comerciale;

vor autoriza posibilitatea de a deschide din oficiu anchete antieludare pentru a garanta acțiuni mai rapide împotriva încercărilor ilegale de sustragere de la aplicarea măsurilor.

În paralel, un document de lucru al DG Comerț stabilește „proiecte de orientări” în patru domenii deosebit de complexe:

reexaminarea în perspectiva unei măsuri de apărare comercială, care este o anchetă efectuată la finalul perioadei obișnuite de cinci ani de aplicare a taxelor, pentru a stabili dacă dumpingul și prejudiciul sunt susceptibile să continue sau să reapară în cazul abrogării măsurii.

„testul de examinare a interesului Uniunii”, adică modul în care Comisia stabilește dacă o măsură de apărare comercială ar servi intereselor economice generale ale UE, inclusiv interesele industriei europene vizate, ale importatorilor, ale industriilor care utilizează produsul importat și, dacă este cazul, ale consumatorilor.

calcularea „marjei de prejudiciu”, care necesită o examinare a volumului și a prețurilor importurilor care fac obiectul unui dumping, precum și a impactului acestora asupra industriei UE;

alegerea unei „țări analoge”, care este utilizată pentru a stabili existența dumpingului pentru produsele provenind dintr-o țară fără „statutul de economie de piață”.

Aceste proiecte de orientări procedurale vor face acum obiectul unei consultări publice care va dura trei luni. După aceea, Comisia va analiza observațiile primite și va adopta versiunea finală, care va permite întreprinderilor din UE și publicului larg să înțeleagă mai bine procedurile UE de apărare comercială.

Context

Taxele antidumping și antisubvenții sunt adesea singura modalitate prin care UE poate proteja industriile producătoare de daunele cauzate de practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor din țări terțe. Este necesar să se garanteze că sistemul de apărare comercială al UE — în mare măsură neschimbat din 1995 — continuă să facă față noilor dificultăți care apar în urma evoluției peisajului economic.

Propunerea Comisiei vine în urma unei reflecții de optsprezece luni și în special a unei consultări publice privind problemele pe care societățile din UE trebuie să le rezolve atunci când se confruntă cu practici neloiale. De asemenea, propunerea ia în considerare concluziile unui studiu independent care evaluează sistemul actual de apărare comercială, precum și experiența Comisiei în materie de anchete antidumping și antisubvenții.

La sfârșitul anului 2012, în UE erau în vigoare 102 măsuri antidumping și 10 măsuri antisubvenții. Uniunea Europeană este un utilizator moderat al instrumentelor de apărare comercială în comparație cu alte țări membre ale OMC. Măsurile antidumping și antisubvenții afectează aproximativ 0,25 % din importurile realizate de UE.

Pentru informații suplimentare:

MEMO: „Modernizarea instrumentelor de apărare comercială ale UE”

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-319_en.htm

Mai multe informații privind sistemul UE de apărare comercială:

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/

Contact:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

John Clancy (+32 2 295 37 73)


Side Bar