Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. április 10.

A Bizottság az uniós piacvédelmi eszközök korszerűsítését javasolja

Az Európai Bizottság a mai napon javaslatot tett az uniós szabályok kiigazítására abból a célból, hogy jobban kezelhetők legyenek a dömpingelt vagy szubvencionált importból eredő tisztességtelen verseny következtében az Unió gazdaságát jelenleg érő kihívások.

A javasolt változtatások javítják az uniós piacvédelmi tevékenységet az összes érdekelt, köztük az uniós gyártók és importőrök számára. Hatékonyabbá válnak a dömping- és szubvencióellenes eszközök, az uniós gyártók pedig erőteljesebb védelmet kapnak a külföldi cégek tisztességtelen gyakorlataival és az esetleges megtorló intézkedésekkel szemben. Ugyanakkor az importőrök szempontjából kiszámíthatóbbá válik a vámtételek változása, ami megkönnyíti számukra az üzleti tervezést. Az egész rendszer átláthatóbbá és felhasználó-barátabbá válik.

Ez a kiegyensúlyozott csomag tényleges előrelépést jelent a piacvédelmi intézkedések által érintett valamennyi érdekelt fél, vagyis a gyártók, az importőrök és a felhasználók számára." – jelentette ki Karel De Gucht, az Unió kereskedelmi biztosa. „Olyan eszközöket kívánunk biztosítani az uniós vállalkozásoknak, amelyek lehetővé teszik számukra a tisztességtelen külföldi kereskedelmi gyakorlatok kezelését, miközben nem gyakorolnak kedvezőtlen hatást az uniós fogyasztókra, illetve a behozatalt igénybe vevő vállalatokra."

A jogalkotási javaslat értelmében a Bizottság:

javítja a vállalkozások üzleti környezetének kiszámíthatóságát azáltal, hogy két héttel a vámok kiszabását megelőzően tájékoztatja őket valamennyi ideiglenes dömping- vagy szubvencióellenes intézkedésről;

biztosítja az importőrök számára a hatályvesztés felülvizsgálata folyamán befizetett vámok megtérítését abban az esetben, ha arra a megállapításra jut, hogy az ötéves időszak lejárta után nincs szükség a piacvédelmi intézkedések fenntartására;

biztosítja az uniós gazdasági ágazat védelmét azáltal, hogy az ágazat hivatalos kérelme nélkül, hivatalból („ex officio") indít vizsgálatot, amennyiben fennáll a megtorló intézkedések veszélye;

visszatartja a többi kereskedelmi partnert egyes tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok alkalmazásától annak révén, hogy magasabb vámokat szab ki az olyan országokból érkező importra, amelyek tisztességtelen szubvenciókat alkalmaznak, és strukturális torzulásokat idéznek elő nyersanyagpiacaikon. Ilyen esetekben az EU eltér az alacsonyabb vám szabályától, amely szerint a további vámtételeket az uniós ipar károsodásának megelőzéséhez feltétlenül szükséges mértékre korlátozzák.

A Tanácsnak és az Európai Parlamentnek jóvá kell hagynia a jogalkotási javaslatot, amely 2014 előtt várhatóan nem emelkedik törvényerőre.

A kiegészítő, nem jogalkotási javaslatok

elősegítik a vizsgálatokban részt vevő cégekkel és kereskedelmi szövetségekkel való együttműködést azáltal, hogy a vizsgálatokra vonatkozóan meghosszabbítanak egyes határidőket;

javítják a kereskedelmi forgalom figyelemmel kísérését;

lehetővé teszik a kijátszást vizsgáló eljárások hivatalból történő megindítását az intézkedések illegális kikerülésével szembeni gyorsabb fellépés érdekében.

Ezzel egyidejűleg a Kereskedelmi Főigazgatóság munkadokumentumában iránymutatásokat terjeszt elő az alábbi négy, rendkívül összetett területre vonatkozóan:

a piacvédelmi intézkedések hatályvesztésének felülvizsgálata, amelyre a vámok általában ötéves alkalmazásának végén kerül sor, és annak megállapítására irányul, hogy valószínűsíthető-e a dömping vagy a kár folytatódása vagy megismétlődése az intézkedés hatályának megszűnése esetén;

az uniós érdek vizsgálata, vagyis az a mód, ahogyan a Bizottság megállapítja, hogy a piacvédelmi intézkedés megfelel-e az EU átfogó gazdasági érdekeinek, ideértve az érintett belföldi gazdasági ágazat, az importőrök, az importált terméket felhasználó iparágak, valamint adott esetben a fogyasztók érdekeit;

a kárkülönbözet kiszámítása, amelyhez a dömpingelt import volumenének és árazásának, valamint az uniós iparra gyakorolt hatásának vizsgálatára van szükség;

az „analóg ország" kiválasztása, amelyet a dömping fennállásának megállapítására használnak nem piacgazdasággal rendelkező országokból származó termékek esetén.

Az eljárási iránymutatások tervezetéről három hónapos nyilvános konzultáció indul. Ezt követően a Bizottság elemzi a beérkezett észrevételeket, és elfogadja az iránymutatások végleges változatát annak érdekében, hogy érthetőbbé tegye az EU piacvédelmi eljárásait az uniós vállalatok és a közvélemény számára.

Előzmények

A dömping- és szubvenció elleni intézkedések gyakorta az egyetlen módját jelentik annak, hogy az EU védelmet nyújtson a gyártó iparágaknak a külföldi vállalatok tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatai által okozott kárral szemben. Biztosítani kell, hogy az EU piacvédelmi rendszere – amely 1995. óta nagyrészt változatlan – lépést tartson a változó gazdasági környezetben jelentkező új kihívásokkal.

A Bizottság tizennyolc hónapos mérlegelést követően tette meg javaslatát. Ennek során egy nyilvános konzultációra is sor került azokról a problémákról, amelyekkel az uniós vállalatoknak meg kell birkózniuk, amennyiben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szembesülnek. A javaslat emellett figyelembe veszi egy, a jelenlegi piacvédelmi rendszert értékelő független tanulmány következtetéseit, valamint a Bizottságnak a dömping- és szubvencióellenes eljárások során szerzett tapasztalatait.

2012 végén az Unió 102 dömpingellenes és 10 szubvencióellenes intézkedést tartott hatályban. Az Európai Unió a WTO más tagjaihoz képest visszafogottan él a piacvédelem eszközeivel. A dömping- és szubvencióellenes intézkedések hatása az uniós import mintegy 0,25 %-át érinti.

További információk

MEMO: „Az EU piacvédelmi eszközeinek korszerűsítése"

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-319_en.htm

További információk az uniós piacvédelmi rendszerről:

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/

Kapcsolattartók:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

John Clancy (+32 2 295 37 73)


Side Bar