Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT SV FI HU BG

Il-Kummissjoni Ewropea

Stqarrija għall-istampa

Brussell, l-10 ta’ April 2013

Il-Kummissjoni tikkonkludi reviżjonijiet fil-fond tal-iżbilanċi makroekonomiċi fi 13-il Stat Membru

Illum il-Kummissjoni ppubblikat ir-riżultati tal-reviżjonijiet fil-fond li saru fi 13-il Stat Membru identifikati fir-Rapport dwar il-Mekkaniżmu ta' Twissija ta' Novembru li għadda li qed juru sinjali ta' żbilanċi makroekonomiċi.

Il-governanza ekonomika mibdula tagħna tippermettilna biex nindirizzaw minn qabel l-iżbilanċi makroekonomiċi u biex noħolqu l-pedamenti għal tkabbir sostenibbli,” qal Olli Rehn, Viċi President tal-Kummissjoni għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-Euro. “Azzjoni politika deċisiva mill-Istati Membri u fil-livell tal-UE qed tgħin biex terġa' tibbilanċja l-ekonomija Ewropea. Iżda xorta jifdal sfidi sinifikanti: xorta se jieħu ż-żmien biex titlesta l-korrezzjoni tal-iżbilanċi li kienu kapaċi jikbru mingħajr kontroll fl-għaxar snin sa qabel il-kriżi, u li jibqgħu jagħfsu fuq l-ekonomiji tagħna.”

Ir-reviżjoni fil-fond sabet li l-aġġustament makroekonomiku fl-Ewropa għadu għaddej, iżda b'differenzi fin-natura u fil-pass fost l-Istati Membri. Ir-reviżjoni tenfasizza fuq tnaqqis fid-defiċit fil-kont kurrenti, konverġenza fil-kost ta' unità lavorattiva, korrezzjonijiet fil-prezzijiet eċċessivi tad-djar u tnaqqis fid-dejn tas-settur privat. Madankollu, minħabba sfidi u żbilanċi differenti, id-differenzi fit-tkabbir minn pajjiż għall-ieħor huma mistennija li jippersistu fis-snin li ġejjin.

Id-dgħufija tal-attività ekonomika u tal-perspettiva ekonomika fraġli f'ċerti każijiet setgħu aggravaw kemm ir-riskji u kemm l-effett kollaterali minn pajjiż għall-ieħor relatat mal-iżbilanċi makroekonomiċi. Barra minn hekk, f'bosta każijiet l-aġġustament għadu mhux lest. Ħafna ekonomiji tal-UE għadhom qed jaffaċjaw sfidi sinifikanti fil-forma ta' obbligazzjonijiet esterni, dejn tas-settur privat u aġġustamenti li għaddejin bħalissa fis-swieq tad-djar. Biex jingħelbu dawn l-isfidi se jkun hemm impatt fuq l-abbiltà tal-ekonomiji bid-dejn biex jikbru u jikkompetu, biex jiżguraw stabbiltà finanzjarja u, fundamentalment, biex inaqqsu l-qgħad.

L-iżbilanċi makroekonomiċi f'bosta Stati Membri għandhom jiġu mmonitorjati mill-qrib. Huma jitolbu impenn deċisiv għal riforma strutturali biex jiġi żgurat li jiġu korretti mingħajr ebda xkiel u li jistgħu jinħolqu kondizzjonijiet għal tkabbir sostenibbli u ħolqien tax-xogħol.

Il-Kummissjoni tistenna wkoll li dawk il-ħdax-il pajjiż bi żbilanċi mhux eċċessivi, jiġifieri l-Belġju, il-Bulgarija, id-Danimarka, Franza, l-Italja, l-Ungerija, Malta, il-Pajjiżi l-Baxxi, il-Finlandja, l-Isvezja u r-Renju Unit, iqisu r-reviżjoni fil-fond fil-Programmi Nazzjonali ta' Riforma u fil-Programmi ta' Stabbilità u Konverġenza. Għal dawn il-pajjiżi, il-Kummissjoni se tressaq rakkomandazzjonijiet għal politika koerenti fid-29 ta' Mejju għall-korrezzjoni tal-iżbilanċi ta' bħalissa u biex jiġu evitati dawk ġodda.

F'żewġ Stati Membri, Spanja u s-Slovenja, l-iżbilanċi jistgħu jitqiesu eċċessivi. Fi Spanja, il-livelli għoljin ħafna tad-dejn domestiku u lokali għadhom ikunu ta' riskju għall-istabbiltà tat-tkabbir u finanzjarja. Fis-Slovenja, ir-riskji għall-istabbiltà fis-settur finanzjarju li joriġinaw minn dejn korporattiv u tnaqqis fl-ingranaġġ huma sostanzjali, inkluż permezz ta' interkonnessjonijiet mal-finanzi pubbliċi. L-idoneità tar-rispons għall-politika tagħhom se tiġi vvalutata sa tmiem is-Semestru Ewropew tal-koordinazzjoni tal-politika ekonomika, fil-kuntest ta' liema rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi se jiġu adottati fid-29 ta' Mejju.

Għal Ċipru, li ntgħażlet ukoll għal reviżjoni fil-fond fir-Rapport dwar il-Mekkaniżmu ta' Twissija, ma ġiet ippubblikata l-ebda reviżjoni profonda. Din hija konsegwenza tal-ftehim politiku li ntlaħaq bejn l-Eurogroup u l-awtoritajiet Ċiprijotti dwar l-elementi ewlenin ta' programm ta' aġġustament makroekonomiku u finanzjar uffiċjali. Il-pajjiżi tal-programm mhumiex koperti mill-Proċedura ta' Żbilanċi Makroekonomiċi, peress li diġà jinsabu taħt sorveljanza ekonomika msaħħa bħala parti mill-programmi tagħhom ta' aġġustament ekonomiku.

Għal aktar tagħrif:

http://ec.europa.eu/ekonomija_finance/ekonomik_governance/makroekonomiku_imbalance_procedure/index_en.htm

MEMO/12/912

IP/12/1275

Kuntatti :

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)


Side Bar