Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT SV FI MT BG

Európai bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. április 10.

A Bizottság lezárta a 13 tagállamnál felmerülő makrogazdasági egyensúlyhiány részletes vizsgálatát

A Bizottság ma közzétette azon 13 tagállamra vonatkozó részletes vizsgálatainak eredményeit, amelyek esetében a riasztási mechanizmus keretében múlt novemberben elkészített jelentés makrogazdasági egyensúlyhiányra utaló jeleket tárt fel.

Az átalakított gazdasági kormányzás lehetővé teszi számunkra, hogy megelőző jelleggel kezeljük a makrogazdasági egyensúlyhiányt és megteremtsük a fenntartható növekedés alapjait”, nyilatkozta Olli Rehn, a Bizottság gazdasági ügyekért, monetáris politikáért és az euróért felelős alelnöke. „A tagállamok és az Unió határozott szakpolitikai intézkedései hozzájárulnak az európai gazdaság egyensúlyának helyreállításához. Azonban továbbra is komoly kihívásokkal nézünk szembe: időre van még szükség ahhoz, hogy lezárjuk azoknak az egyensúlyhiányoknak a megszüntetését, amelyek a válságot megelőző évtizedben ellenőrizetlenül kialakulhattak és gazdaságunkra nézve változatlanul nagy terhet jelentenek.”

A részletes vizsgálatok megállapították, hogy Európában folyamatban van a makrogazdasági kiigazítás, azonban jellege és üteme az egyes tagállamokban eltérő. A vizsgálatok rámutatnak a folyó fizetési mérlegek hiányának csökkenésére, a fajlagos munkaerőköltségek konvergenciájára, a túlzott ingatlanárak korrekciójára és a magánszektor eladósodottságának mérséklődésére. A különböző kihívásokra és egyensúlyhiányokra tekintettel azonban várható, hogy a következő években megmaradnak az országok közötti növekedési eltérések.

Egyes esetekben a gyenge gazdasági aktivitás és az ingatag gazdasági kilátások valószínűleg súlyosbították a makrogazdasági egyensúlyhiányhoz kapcsolódó kockázatokat és az országok közötti átgyűrűző hatást. Emellett a legtöbb országban még nem fejeződött be a kiigazítás. Számos uniós gazdaság továbbra is jelentős kihívásokkal küzd a külső kötelezettségek, a magánszektor eladósodottsága és az ingatlanpiacokon zajló korrekció miatt. Ezeknek a problémáknak a leküzdése hozzájárul ahhoz, hogy az eladósodott gazdaságok képesek legyenek gazdasági növekedésre és a versenyben való részvételre, pénzügyi stabilitásuk biztosítására, és alapjában véve a munkanélküliség csökkentésére.

Számos tagállamban szorosan nyomon kell követni a makrogazdasági egyensúlyhiányt. A strukturális reformok iránti határozott elkötelezettségre van szükség ahhoz, hogy az egyensúlyhiányok megszüntetése a lehető legzökkenőmentesebb legyen és létrejöjjenek a fenntartható növekedés és a munkahelyteremtés feltételei.

A Bizottság azt kéri attól a tizenegy országtól (Belgium, Bulgária, Dánia, Franciaország, Olaszország, Magyarország, Málta, Hollandia, Finnország, Svédország és az Egyesült Királyság), amelyek esetében az egyensúlyhiányt nem találták túlzottnak, hogy nemzeti reformprogramjaikban, valamint stabilitási és konvergenciaprogramjaikban vegyék figyelembe a részletes vizsgálatok megállapításait. A Bizottság május 29-én átfogó szakpolitikai ajánlásokat ad ki ezen országok számára a meglévő egyensúlyhiányok megszüntetése és újak megelőzése céljából.

Két tagállamban, Spanyolországban és Szlovéniában túlzott egyensúlyhiány megállapítására került sor. Spanyolországban a belső és a külső adósság rendkívül magas szintje továbbra is komoly kockázatot jelent a növekedés és a pénzügyi stabilitás szempontjából. Szlovéniában jelentősek a pénzügyi szektor stabilitására ható, a vállalatok eladósodottságából és a hitelállomány leépítéséből eredő kockázatok, amit súlyosbítanak az államháztartási kapcsolódások is. Ezen országok szakpolitikai válaszainak megfelelőségét még a gazdaságpolitikai koordináció idei európai szemeszterének lezárása előtt értékelni fogják; utóbbi keretében május 29-én országspecifikus ajánlásokat fogadnak el.

A riasztási mechanizmus keretében készült jelentésben megállapították, hogy Ciprus esetében is részletes vizsgálatra van szükség, de a vizsgálat végül nem kerül közzétételre. Ez az eurócsoport és a ciprusi hatóságok között a makrogazdasági kiigazítási program fő elemeire és a hivatalos finanszírozásra vonatkozóan létrejött politikai megállapodás következménye. A támogatási programban részt vevő országok nem tartoznak a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás hatálya alá, mivel gazdasági kiigazítási programjuk keretében ezekre az országokra már megerősített gazdasági felügyelet vonatkozik.

További információk:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm

MEMO/12/912

IP/12/1275

Kapcsolattartók:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)


Side Bar