Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT SV HU MT BG

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 10. huhtikuuta 2013

Komissio on suorittanut makrotalouden epätasapainon perusteellisen tarkastelun 13 jäsenvaltiossa

Komissio julkaisi tänään tulokset perusteellisista tarkasteluista, jotka toteutettiin 13 jäsenvaltiossa sen jälkeen, kun niiden oli viime marraskuun varoitusmekanismia koskevassa kertomuksessa katsottu osoittavan merkkejä makrotalouden epätasapainosta.

"Muutetun talouden ohjausjärjestelmämme avulla pystymme puuttumaan makrotalouden epätasapainotiloihin ennaltaehkäisevästi ja luomaan perustan kestävälle kasvulle”, totesi talous- ja raha-asioista sekä eurosta vastaava komission varapuheenjohtaja Olli Rehn. ”Jäsenvaltioiden ja EU:n päättäväiset poliittiset toimet auttavat Euroopan talouden tasapainottamisessa. Suurena haasteena on kuitenkin edelleen se, että kestää vielä jonkin aikaa purkaa epätasapainotilat, jotka pääsivät kriisiä edeltäneenä vuosikymmenenä kasvamaan kontrolloimattomasti ja jotka vaikuttavat talouksiimme vieläkin”, Rehn sanoi.

Perusteellisissa tarkasteluissa havaittiin, että makrotalouden sopeutus EU:ssa etenee, vaikka jäsenvaltioiden välillä on eroja toteutustavoissa ja -tahdissa. Tarkasteluista käy ilmi, että vaihtotaseen alijäämiä on saatu alennettua, yksikkötyökustannukset ovat lähentyneet, ylikuumentuneita asuntomarkkinoita on saatu hillittyä ja yksityisen sektorin velkaantuneisuutta on onnistuttu vähentämään. Koska haasteet ja epätasapainotilat ovat kuitenkin eri maissa erilaisia, niiden kasvutahdin odotetaan vaihtelevan tulevinakin vuosina.

Joissakin tapauksissa taloudellisen toimeliaisuuden vähäisyys ja heikko talousennuste on saattanut pahentaa makrotalouden epätasapainoon liittyviä riskejä ja valtioiden rajat ylittäviä heijastusvaikutuksia. Useimmissa tapauksissa sopeutusta ei myöskään ole vielä saatu päätökseen. Monilla EU-talouksilla on edelleen huomattavia haasteita, jotka liittyvät ulkoiseen velkaan, yksityisen sektorin velkaantumiseen ja asuntomarkkinoilla tapahtuviin mukautuksiin. Näiden haasteiden voittaminen vaikuttaa velkaantuneiden talouksien kykyyn kasvaa ja kilpailla, varmistaa rahoitusvakaus ja näin vähentää työttömyyttä.

Makrotalouden epätasapainoa on seurattava tarkasti useissa jäsenvaltiossa. Niissä tarvitaan päättäväistä sitoutumista rakenteellisiin uudistuksiin, jotta varmistetaan epätasapainon korjaaminen mahdollisimman juohevasti ja mahdollisuudet kestävää kasvua ja työpaikkojen syntymistä edistävien olosuhteiden syntymiselle.

Komissio odottaa myös, että ne 11 maata, joiden epätasapainon ei katsota olevan liiallinen (Suomi, Belgia, Bulgaria, Tanska, Ranska, Italia, Unkari, Malta, Alankomaat, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta), ottavat perusteellisten tarkastelujen tulokset huomioon kansallisissa uudistusohjelmissaan ja vakaus- ja lähentymisohjelmissaan. Komissio esittää 29. toukokuuta näitä maita koskevat kattavat poliittiset suositukset, jotka koskevat tämänhetkisen epätasapainon korjaamista ja uusien epätasapainotilojen ehkäisemistä.

Epätasapainon voidaan katsoa olevan liiallinen kahdessa jäsenvaltiossa, Espanjassa ja Sloveniassa. Espanjassa erittäin korkea sisäisen ja ulkoisen velkaantumisen taso vaarantaa edelleen vakavalla tavalla kasvun ja rahoitusvakauden. Sloveniassa puolestaan yritysten velkaantuneisuus ja luotonannon vähentäminen aiheuttavat huomattavia riskejä rahoitussektorin vakaudelle, ja ne johtuvat osaltaan myös kytkennöistä julkiseen talouteen. Näiden maiden poliittisten toimien asianmukaisuutta arvioidaan ennen talouspolitiikan tämänvuotisen eurooppalaisen ohjausjakson päättymistä. Sen yhteydessä annetaan maakohtaiset suositukset 29. toukokuuta.

Varoitusmekanismia koskevassa kertomuksessa perusteellisen tarkastelun kohteeksi valittiin myös Kypros, mutta sen osalta tarkastelua ei julkaista. Tämä johtuu euroryhmän ja Kyproksen viranomaisten saavuttamasta poliittisesta yhteisymmärryksestä, joka koskee makrotalouden sopeutusohjelman tärkeimpiä elementtejä ja julkista rahoitustukea. ”Ohjelmamaat” eivät kuulu makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn piiriin, sillä tehostettu talousvalvonta on muutenkin osa niiden sopeutusohjelmaa.

Lisätietoja

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm

MEMO/12/912

IP/12/1275

Yhteyshenkilöt:

Simon O'Connor (+32-2) 296 73 59

Audrey Augier (+32-2) 297 16 07

Vandna Kalia (+32-2) 299 58 24


Side Bar