Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 9 april 2013

Milieu: Bedrijven en consumenten op weg helpen door het groene doolhof

De Europese Commissie stelt methoden op EU niveau voor om de milieuprestaties van producten en organisaties te meten en stimuleert de lidstaten en de particuliere sector om deze methoden toe te passen.

Op dit moment ondervinden bedrijven verschillende problemen bij het zichtbaar maken van de milieuprestaties van hun producten. Bedrijven moeten kiezen uit verschillende methoden die door overheden en particuliere initiatieven worden gesteund, worden vaak gedwongen om dubbele kosten te betalen voor het verstrekken van milieu-informatie en hebben te maken met wantrouwende consumenten die in verwarring raken door de overvloed aan etiketten met productinformatie die het lastig maakt om producten te vergelijken.

Volgens de laatste Eurobarometer voor milieuvriendelijke producten raakt 48 % van de Europese consumenten in verwarring door de hoeveelheid aan millieu-informatie die zij ontvangen. Vanuit verschillende bedrijfstak verenigingen komen er geluiden voor een pan-Euoprese aanpak van Europese wetenschappelijk gefundeerde bepalingen en levenscyclusanalyses. Zij vrezen dat de verschillende initiatieven op het niveau van de lidstaten zullen indruisen tegen de beginselen van de interne markt, verwarring zullen veroorzaken onder consumenten en hogere industriekosten met zich mee zullen brengen.

Milieucommissaris Janez Potočnik zei hierover: “Ter bevordering van duurzame energie moeten wij ervoor zorgen dat de meest hulpbron-efficiënte en milieuvriendelijke producten op de markt bekend en herkenbaar zijn. Door consumenten betrouwbare en vergelijkbare informatie te geven over de milieueffecten en kenmerken van producten en organisaties hebben zij de mogelijkheid om te kiezen. Door bedrijven te helpen met het stroomlijnen van hun methoden kunnen kosten en administratieve lasten worden gedrukt.”

Het vandaag gepresenteerde voorstel, een mededeling van de Commissie voor het opbouwen van een interne markt voor milieuvriendelijke producten en een aanbeveling voor het gebruik van de daartoe behorende methoden, moet leiden tot vergelijkbare en betrouwbare milieu-informatie en vertrouwen moeten geven aan consumenten, zakenpartners, investeerders en andere belanghebbende ondernemers.

Het voorstel

  • voert twee methoden aan voor het meten van de milieuprestaties gedurende de levenscyclus, de milieuvoetafdruk van producten (Product Environmental Footprint – PEF) en de milieuvoetafdruk voor organisaties (Organisations Environmental Footprint – OEF);

  • Beveelt het vrijwillige gebruik aan van deze methoden aan de lidstaten, bedrijven, particuliere organisaties en de financiële gemeenschap;

  • kondigt een testperiode van drie jaar aan om product- en sectorspecifieke regelgeving te ontwikkelen die berust op een proces waarbij alle belanghebbenden betrokken zijn, waarin organisaties die andere methoden gebruiken deze kunnen laten beoordelen.

  • omvatten beginselen betreffende het communiceren van milieuprestaties, zoals transparantie, betrouwbaarheid, volledigheid, vergelijkbaarheid en duidelijkheid;

  • steunt internationale inspanningen voor een betere coördinatie op het gebied van methodologische ontwikkeling en de beschikbaarheid van gegevens.

Volgende stappen

De drie jaar durende testperiode zal vermoedelijk kort na de goedkeuring van de mededeling gestart worden. De Commissie zal een openbare oproep voor vrijwilligers plaatsen op de webportalen van de millieuvoetafdruk voor producten (PEF) en de milieuvoetafdruk voor bedrijfstak verenigingen (OEF) en zal bedrijven, en betrokken organisaties in de EU en daarbuiten uitnodigen voor het ontwikkelen van product- en sectorspecifieke regelgeving.

Tijdens een tweede fase zal worden voortgebouwd op een uitgebreide evaluatie van de resultaten van de drie jaar durende testperiode en de aanvullende acties ondernomen naar aanleiding van de mededeling en de aanbeveling. De Commissie zal naar aanleiding van deze evaluatie beslissen welk beleid zij in de toekomst zal voeren wat betreft de PEF- en de OEF-methoden.

Achtergrond

Deze acties zullen bijdragen aan de uitvoering van het Stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik in Europa, met name het deel over duurzame consumptie en productie. Tot de voorziene acties behoorde de oprichting van een gemeenschappelijke levenscyclusbeoordeling die gebaseerd is op een methodologische aanpak die de lidstaten en de particuliere sector in staat stelt om de milieuprestaties van producten, diensten en bedrijven te beoordelen, te tonen en te benchmarken; en het verstrekken van betere informatie over de milieuvoetafdrukken van producten.

De interne markt voor milieuvriendelijke producten werd aangekondigd als een kernactiviteit in de Single Market Act1 van 2011 en in de Actualisering van de mededeling over het industriebeleid van 20122.

De methoden van de milieuvoetafdruk van producten en organisaties zijn voorbereid door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Commissie. Ze zijn gebaseerd op de levenscyclusbeoordeling, waartoe milieueffecten behoren (verwijzing naar mogelijke verbeteringen) zoals de winning van grondstoffen tot aan de verwijdering van een product (of een productportefeuille wanneer het om organisaties gaat).

Nadere informatie:

Link naar mededeling/naar aanbeveling:

http://www.ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htm

Zie ook:

http://ec.europa.eu/environment/eussd/product_footprint.htm

http://ec.europa.eu/environment/eussd/product_footprint.htm

Contact :

Joe Hennon +32 22953593

Monica Westeren +32 22991830

1 :

COM(2011) 206 final van 13.4.2011.

2 :

COM(2012) 582 final van 10.10.2012.


Side Bar