Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. április 9.

Környezetvédelem: iránytű a vállalatoknak és a fogyasztóknak a „zöld útvesztőben” való tájékozódáshoz

Az Európai Bizottság javaslatot tett arra, hogy az egész Európai Unióban egységes módszereket vezessenek be a termékek és a szervezetek környezeti teljesítményének mérésére, és arra kívánja ösztönözni a tagállamokat, valamint a magánszektor képviselőit, hogy vegyenek részt e módszerek alkalmazásában.

Jelenleg ugyanis, ha a vállalatok fel szeretnék hívni a figyelmet termékeik környezeti teljesítményére, számos akadályt kell leküzdeniük. Választaniuk kell a kormányzati és a magánszektorbeli kezdeményezések által ajánlott különböző módszerek közül, de gyakran előfordul az is, hogy többszörösen kell fizetniük a környezetvédelmi információk szolgáltatásáért. A fogyasztók ráadásul egyre bizalmatlanabbak, mivel megtévesztő lehet a sokféle környezetvédelmi címke, és a rajtuk szereplő információk sem könnyítik meg a termékek összehasonlítását.

A legfrissebb, zöld termékekről készült Eurobarométer felmérés szerint az európai fogyasztók 48%-a nem igazodik ki a rengeteg környezetvédelmi információ között, amellyel találkozik. Emellett több iparág szervezetei is jelezték, hogy szükségesnek tartják egy olyan, egységes európai megközelítés kidolgozását, amely tudományos alapokon és az életciklus-értékelés módszerén nyugszik. Hangot adtak annak az aggodalmuknak is, hogy amennyiben tagállami szinten születnének különböző kezdeményezések, az ellentétes lenne az egységes piac alapelveivel, megtévesztené a fogyasztókat és növelné a vállalatok költségeit.

Janez Potočnik környezetvédelmi biztos így nyilatkozott: „A fenntartható növekedés elősegítéséhez biztosítanunk kell, hogy a leginkább erőforrás-hatékony és környezetbarát termékek könnyen felismerhetők és széles körben ismertek legyenek a piacon. Ha sikerül elérnünk, hogy a fogyasztók megbízható és összehasonlítható információkhoz jussanak a termékek és a szervezetek környezetre gyakorolt hatásával, illetve környezeti teljesítményével kapcsolatban, akkor a valódi választás lehetőségét teremtjük meg számukra. Eközben pedig a vállalatok is jól járnak, hiszen a módszerek egységesítésével csökkenteni tudják költségeiket és adminisztratív terheiket.”

A ma közzétett, a zöld termékek egységes piacának kialakításáról szóló közleményre és a módszerek használatáról szóló ajánlásra vonatkozó javaslatnak lehetővé kell tennie, hogy az összehasonlítható és megbízható környezeti információk eredményeként nagyobb bizalom alakuljon ki a fogyasztók, az üzleti partnerek, a befektetők és más vállalati érdekeltek körében.

A javaslat

  • a termékek környezeti lábnyomán (Product Environmental Footprint, PEF) és a szervezetek környezeti lábnyomán (Organisation Environmental Footprint, OEF) alapuló módszert ajánl a környezeti teljesítmény egész életciklust felölelő mérésére;

  • arra ösztönzi a tagállamokat, vállalatokat, magánszervezeteket, valamint a pénzügyi közösséget, hogy önkéntesen csatlakozzanak e módszerek alkalmazásához;

  • a termékkategóriákra és az ágazatokra vonatkozó szabályok kidolgozása érdekében hároméves kísérleti időszak bevezetését kezdeményezi, amely többoldalú egyeztetéseket foglalna magában, és amely során a más módszereket alkalmazó szervezetek véleménye is szerepet kapna;

  • alapelveket fogalmaz meg a környezeti teljesítmény ismertetésével kapcsolatban, így többek közt kiemeli az átláthatóság, a megbízhatóság, az összehasonlíthatóság és az egyértelműség fontos szerepét;

  • támogatja azokat a nemzetközi kezdeményezéseket, amelyek elősegítik a koordinációt a módszertani fejlesztés és az adatok hozzáférhetősége terén.

A következő lépések

A hároméves kísérleti időszak várhatóan röviddel a közlemény elfogadása után veszi kezdetét. A Bizottság ezután felhívást fog közzétenni a termékek környezeti lábnyomát és a szervezetek környezeti lábnyomát bemutató honlapokon, melyben arra kéri a vállalatokat, ipari vagy egyéb érdekelt szervezeteket, hogy önkéntes alapon vegyenek részt a termékkategóriákra és az ágazatokra vonatkozó szabályok kifejlesztésében.

A második szakaszban részletesen értékelni fogják a hároméves kísérleti időszak eredményeit, valamint a közleményben, illetve az ajánlásban szereplő további intézkedéseket. A Bizottság ezen értékelés alapján dönt majd a környezeti lábnyom mérésén alapuló módszerek további lehetséges szakpolitikai alkalmazásáról.

Háttér

A fenti intézkedések az erőforrás-hatékony Európa megvalósításának ütemtervéhez kapcsolódnak, és ezen belül elsősorban a fenntartható fogyasztásra és termelésre vonatkozó célkitűzések teljesítését segítik elő. A célok között szerepelt egyrészt egy olyan közös, életciklus-értékelésen alapuló módszertani megközelítés kidolgozása, amely lehetővé teszi a tagállamok és a magánszektor számára, hogy felmérjék, közzétegyék és összehasonlítsák az egyes termékek, szolgáltatások és vállalatok környezeti teljesítményét, másrészt a termékek környezeti lábnyomával kapcsolatos tájékoztatás fejlesztése is.

A zöld termékek egységes piacának megteremtése a 2011-ben nyilvánosságra hozott egységes piaci intézkedéscsomagnak1, valamint az iparpolitikáról szóló közlemény 2012-es frissítésének2 is hangsúlyos eleme volt.

A termékek és a szervezetek környezeti lábnyomának mérésére szolgáló PEF- és OEF-módszereket az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja fejlesztette ki. Mindkét módszer a teljes életciklus értékelésén alapszik, ami azt jelenti, hogy a nyersanyagból való előállítástól kezdve egészen a termék (vagy szervezetek esetén a termékportfolió) ártalmatlanításáig figyelembe veszik a környezetre gyakorolt hatásokat (és rámutatnak a fejlődési lehetőségekre).

További információk:

A közlemény itt olvasható/Az ajánlás itt olvasható:

http://www.ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htm

Lásd még:

http://ec.europa.eu/environment/eussd/product_footprint.htm

http://ec.europa.eu/environment/eussd/corporate_footprint.htm

Kapcsolattartók:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

1 :

(COM(2011) 206 végleges, 2011.04.13.)

2 :

(COM(2012) 582 final, 2012.10.10.)


Side Bar