Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 22 januari 2013

302 toppforskare får EU-bidrag på 680 miljoner euro

Europeiska forskningsrådet delar ut 680 miljoner euro till 302 framstående forskare i 24 europeiska länder i den senaste omgången med bidrag till avancerad forskning. Bidragen är på upp till 2,5 miljoner euro per projekt och ger forskarna möjlighet att bedriva spetsforskning och testa sina mest banbrytande idéer tillsammans med det egna teamet. De utvalda projekten täcker en rad olika ämnen. En forskare och hans team i Frankrike ska ta fram nya förklaringsmodeller för vissa fysiska fenomen, t.ex. supraledning. Ett team i Lettland ska med hjälp av datorvetenskap, fysik och matematik bedöma fördelarna och begränsningarna med kvantsystem. Ett annat bidrag går till en forskare i Italien som ska titta på hur ekonomiska aktörer bildar och ändrar sin uppfattning om miljön och om varandra, genom att föra in emotionella och psykologiska aspekter i befintliga modeller.

– Europeiska forskningsrådet fortsätter att hitta de allra bästa forskarna, säger EU:s forskningskommissionär Máire Geoghegan-Quinn. Forskningsrådets anslag bidrar till fler forskningsgenombrott och upptäckter och fler publikationer i erkända vetenskapstidskrifter. Spetsforskning på högsta nivå är en förutsättning för EU:s konkurrenskraft. I vårt program Horisont 2020 har vi därför föreslagit att forskningsrådets budget ska höjas.

Forskningsrådet fick in cirka 2 300 bidragsansökningar för avancerad forskning – en liten ökning jämfört med förra årets omgång (4,5 %). Ansökningsomgångens budget på 680 miljoner euro innebär också en ökning. Antalet forskare som får bidrag ökade något, från 294 till 302, medan andelen beviljade ansökningar ligger kvar på 13 %. Bidrag till avancerad forskning ges till väletablerade toppforskare oavsett ålder och nationalitet, som är vetenskapligt oberoende och vars resultat och profil gör dem till ledande inom sina respektive områden.

MEMO/13/19

Bakgrund

Europeiska forskningsrådet ger bidrag till toppforskare från hela världen som är baserade i Europa eller som vill flytta hit. I den här omgången kom de utvalda forskarna från 32 olika länder – de flesta var britter, tyskar, fransmän, nederländare och italienare. De kommer att driva sina forskningsprojekt vid över 160 institutioner i 24 olika europeiska länder. Storbritannien, Frankrike och Tyskland som är de största EU-länderna har också flest framgångsrika sökande. Men om man ser till befolkningsstorleken är de flesta av forskarna baserade i Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Cypern när det gäller EU-länderna, och i Schweiz och Israel bland de länder som deltar i EU:s forskningsprogram. Det speglar den höga forskningskvaliteten i dessa länder tack vare långsiktiga satsningar på forskning.

Elva av forskarna som fick bidrag i år ansökte från länder utanför det europeiska forskningsområdet (EU-länderna och de länder som deltar i ramprogrammet för forskning). Det är en ökning jämfört med förra ansökningsomgången. Majoriteten av dem är européer som återvänder till sina hemländer – de flesta bodde i USA, en var baserad i Kanada och en i Libanon. Tre av dem är amerikaner som flyttar från USA för att forska vid en värdinstitution i Europa. Dessutom är 21 av forskarna utomeuropeiska medborgare som redan var baserade i Europa.

Drygt 15 procent av forskarna är kvinnor – en ökning från 12 procent förra året. Medelåldern är 51 år.

Av de utvalda forskningsprojekten gäller 45 procent fysik och teknik, 37 procent biovetenskap och 18 procent samhällsvetenskap och humaniora. Projekten valdes ut efter en utvärdering av 25 paneler med erkända forskare från hela världen.

Europeiska forskningsrådet inrättades 2007 och är det första europeiska finansieringsorganet för spetsforskning. Forskningsrådet är den nyaste och mest nyskapande delen i EU:s sjunde ramprogram för forskning (det särskilda programmet Idéer), och har en total budget på 7,5 miljarder euro under perioden 2007–2013. EU-kommissionen har i sitt nya ramprogram Horisont 2020 (2014-2020) föreslagit att budgeten ska höjas rejält till över 13 miljarder euro.

Mer information

Europeiska forskningsrådets webbplats:

http://erc.europa.eu

Horisont 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar