Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 22. januarja 2013

302 vrhunska raziskovalca prejela nepovratna sredstva EU v višini 680 milijonov evrov

Evropski raziskovalni svet (ERS) je 302 višjima vodilnima raziskovalcema v 24 evropskih državah v okviru zadnjega uglednega natečaja za nepovratna sredstva za priznane raziskovalce podelil 680 milijonov evrov. Sredstva v višini do 2,5 milijona evrov na projekt tem znanstvenikom omogočajo, da skupaj s svojimi ekipami uresničujejo najbolj inovativne zamisli na novih znanstvenih področjih. Izbrani projekti zajemajo širok spekter področij. Tako bo na primer znanstvenik s svojo ekipo v Franciji razvil nove modele za razlago fizikalnih pojavov, kot je superprevodnost. Ekipa iz Latvije bo združila računalništvo, fiziko in matematiko ter ocenila prednosti in omejitve kvantnih naprav. Nepovratna sredstva bo prejel tudi raziskovalec v Italiji, ki bo preučeval, kako si gospodarski subjekti ustvarjajo mnenje o svoji okolici in o drugih subjektih ter ga spreminjajo, tako da bo v obstoječe modele vključil še čustvene in psihološke vidike.

Evropska komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn je povedala: „ERS si še naprej prizadeva odkrivati najboljše raziskovalce. Sredstva ERS omogočajo vedno več znanstvenih prebojev in odkritij, pa tudi več objav v priznanih znanstvenih revijah. Spodbujanje pionirskih raziskav na najvišji ravni je bistveno za konkurenčnost Evrope, zato smo v okviru programa Obzorje 2020 tudi predlagali povečanje proračuna ERS.“

ERS je v okviru razpisa za nepovratna sredstva za priznane raziskovalce prejel okoli 2 300 vlog, kar je nekoliko več kot lani (4,5 %). Tudi proračun razpisa v višini 680 milijonov evrov se je v primerjavi z lanskim letom nekoliko povečal. Število raziskovalcev, ki so jim bila dodeljena sredstva, se je z 294 povečalo na 302, delež uspešnih vlog pa je ostal nespremenjen (13 %). Nepovratna sredstva za priznane raziskovalce se podeljujejo uveljavljenim vodilnim raziskovalcem vseh narodnosti in starosti, ki so znanstveno neodvisni, njihovi nedavni raziskovalni rezultati in profil pa kažejo, da so vodilni na svojem področju.

MEMO/13/19

Ozadje

Nepovratna sredstva ERS so namenjena najboljšim raziskovalcem vseh narodnosti, ki živijo v Evropi ali so se pripravljeni v Evropo preseliti. V tem razpisu za nepovratna sredstva za priznane raziskovalce so bili izbrani kandidati 32 različnih narodnosti, največ pa je britanskih, nemških, francoskih, nizozemskih in italijanskih raziskovalcev. Raziskovalne projekte bodo izvedli v več kot 160 institucijah v 24 evropskih državah. Največ uspešnih kandidatov gostijo Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija in Nizozemska kot največje države EU. Toda glede na število prebivalstva največ znanstvenikov v EU dela na Nizozemskem, Danskem, v Združenem kraljestvu in na Cipru, v državah, pridruženih programu EU za raziskave, pa jih največ dela v Švici in Izraelu. To je odraz visoke kakovosti raziskav v navedenih državah, ki je običajno rezultat dolgoročnih naložb v raziskave.

Od višjih znanstvenikov, ki so prejeli nepovratna sredstva v okviru tega razpisa, jih 11 prihaja iz držav zunaj evropskega raziskovalnega prostora (države članice EU ter države, pridružene okvirnemu programu za raziskave). To je več kot pri prejšnjem razpisu za nepovratna sredstva za priznane raziskovalce. Večina teh raziskovalcev je Evropejcev, ki se vračajo v domovino; od tega je večina delala v ZDA, eden v Kanadi in eden v Libanonu. Med izbranimi znanstveniki so trije Američani, ki bodo iz ZDA prišli v Evropo in svoje raziskovalne projekte, ki jih bo financiral ERS, opravili v evropski gostiteljski ustanovi. Še 21 drugih izbranih raziskovalcev nima evropskega državljanstva, vendar že delajo v Evropi.

Nekaj več kot 15 % izbranih raziskovalcev je žensk, kar je več kot lani, ko jih je bilo 12 %. Povprečna starost raziskovalcev, ki so jim bila dodeljena sredstva, je 51 let.

V tem razpisu je bilo 45 % izbranih predlogov s področja „fizikalnih in tehniških ved“, 37 % s področja „bioloških ved“ in 18 % s področja „družbenih in humanističnih ved“. Dobitniki nepovratnih sredstev so bili izbrani na podlagi strokovne ocene 25 odborov, ki so jih sestavljali priznani znanstveniki z vsega sveta.

Evropska unija je leta 2007 ustanovila Evropski raziskovalni svet, ki je prva vseevropska organizacija za financiranje pionirskih raziskav. ERS, ki je najnovejši, pionirski del sedmega okvirnega programa EU za raziskave (posebni program „Zamisli“), ima v obdobju 2007–2013 skupni proračun v višini 7,5 milijarde evrov. Evropska komisija je v novem okvirnem programu „Obzorje 2020“ (2014–2020) predlagala znatno povečanje proračuna ERS na več kot 13 milijard evrov.

Več informacij

Spletno mesto ERS:

http://erc.europa.eu.

Obzorje 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/.

Kontakta:

Michael Jennings (+32 22963388)

Monika Wcislo (+32 22986595)


Side Bar