Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 22. janvārī

302 vadošajiem pētniekiem piešķirts ES finansējums 680 miljonu eiro apmērā

Ir noslēdzies Eiropas Pētniecības padomes (EPP) konkurss uz prestižajām progresa dotācijām, un 302 augstākā līmeņa vadošajiem pētniekiem no 24 Eiropas valstīm kopumā ir piešķirti 680 miljoni eiro. Finansējuma apmērs uz projektu sasniedz 2,5 miljonus eiro, un pētnieki šo summu varēs izmantot, lai savās pētnieku grupās īstenotu pašas novatoriskākās un progresīvākās idejas. Izraudzīto projektu aptverto jomu klāsts ir ļoti plašs. Kāds zinātnieks kopā ar savu grupu Francijā izstrādās jaunus modeļus tādu fizikālu parādību skaidrošanai kā supravadītspēja. Zinātnieku grupa no Latvijas apvienos datorzinātni ar fiziku un matemātiku, lai novērtētu kvantu ierīču priekšrocības un izmantošanas robežas. Dotācijas piešķirtas arī pētniekam no Itālijas, kas pētīs, kā uzņēmumi veido un maina priekšstatus par apkārtējo vidi un viens par otru, papildinot esošos uzvedības modeļus ar emocionāliem un psiholoģiskiem elementiem.

Pētniecības, inovācijas un zinātnes komisāre Moire Gēgena-Kvinna sacīja: "EPP turpina apzināt vislabākos pētniekus. Pateicoties EPP finansējumam, pieaug zinātnisko sasniegumu un atklājumu skaits, kā arī palielinās publikāciju skaits atzītos zinātniskos žurnālos. Progresīvu pētījumu veicināšana visaugstākajā līmenī ir būtiska Eiropas konkurētspējai, tāpēc programmas "Apvārsnis 2020" ietvaros esam ierosinājuši palielināt EPP budžetu."

Šim progresa dotāciju konkursam EPP tika iesniegti apmēram 2300 pieteikumu, kas ir mazliet vairāk (par 4,5 %) nekā pirms gada. Arī konkursa budžets tika nedaudz palielināts, sasniedzot 680 miljonus eiro. Mazliet pieauga finansējuma saņemšanai izraudzīto pētnieku skaits (no 294 uz 302), savukārt veiksmīgo pieteikumu īpatsvars nemainīgi ir 13 %. Progresa dotācijas piešķir jebkuras valstspiederības un vecuma vadošiem pētniekiem, kuru sasniegumi pētniecībā ir neseni un vispāratzīti, kuri ir zinātniski neatkarīgi un tiek uzskatīti par vadošiem speciālistiem attiecīgajā(-s) jomā(-s).

MEMO/13/19

Vispārīga informācija

EPP dotācijas ir paredzētas jebkādas valstspiederības vadošajiem pētniekiem, kas atrodas Eiropā vai vēlas uz turieni pārcelties. Šajā progresa dotāciju konkursā izraudzītie kandidāti 32 dažādu tautību pārstāvji, no kuriem lielākā daļa ir briti, vācieši, francūži, nīderlandieši un itāļi. Viņi savus pētījumus veiks vairāk nekā 160 organizācijās 24 Eiropas valstīs. Lielākā daļa veiksmīgo kandidātu ar izpēti nodarbojas lielākajās ES valstīs: Apvienotajā Karalistē, Francijā un Vācijā. Tomēr, rēķinot uz iedzīvotāju skaitu, visvairāk veiksmīgo pētnieku ir apmetušies Nīderlandē, Dānijā, Apvienotajā Karalistē un Kiprā, kā arī tādās ar ES pētniecības programmu saistītās valstīs kā Šveice un Izraēla. Šī statistika atspoguļo pētniecības augsto kvalitātes līmeni šajās valstīs, kuras izpētē veic ilgtermiņa ieguldījumus.

No visiem augstākā līmeņa zinātniekiem, kuriem šajā konkursā tika piešķirts finansējums, 11 pieteicās no valstīm, kas neietilpst Eiropas Pētniecības telpā (ES dalībvalstis un valstis, kas saistītas ar Pētniecības pamatprogrammu). Tas ir vairāk nekā pagājušā gada progresa dotāciju konkursā. Lielākā daļa ir eiropieši, kas atgriežas dzimtenē; vairums no viņiem uzturējās ASV, viens Kanādā un viens Libānā. Izraudzīto zinātnieku vidū ir trīs amerikāņi, kas pārceļas no ASV, lai EPP finansēto izpēti veiktu uzņemošajā organizācijā Eiropā. Turklāt 21 no izraudzītajiem kandidātiem nav Eiropas pilsonis, tomēr jau bija apmeties uz dzīvi Eiropā.

Tikai nedaudz vairāk kā 15 % izraudzīto pētnieku ir sievietes, kas tomēr ir vairāk nekā pagājušā gadā (12 %). Finansējuma saņēmēju vidējais vecums ir 51 gads.

Šajā konkursā 45 % no izraudzītajiem priekšlikumiem bija eksakto zinātņu un inženierzinātņu jomā, 37 % — biozinātnēs un 18 % — sabiedriskajās un humanitārajās zinātnēs. Dotāciju saņēmējus atlasīja 25 komisijas, kas sastāvēja no visā pasaulē atzītiem zinātniekiem, kuri veica profesionālu izvērtēšanu.

Eiropas Savienības 2007. gadā izveidotā Eiropas Pētniecības padome ir pirmā visas Eiropas mēroga progresīvās pētniecības finansēšanas organizācija. EPP ir Eiropas Savienības Septītās pētniecības pamatprogrammas (īpašā programma “Idejas”) jaunākā sastāvdaļa, kura paver plašas iespējas un kuras kopējais budžets laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam ir EUR 7,5 miljardi eiro. Eiropas Komisija ir ierosinājusi jaunajā pamatprogrammā "Apvārsnis 2020" (2014.–2020. g.) palielināt EPP budžetu par summu, kas līdz pat vairāk nekā 13 miljardiem eiro pārsniedz pašreizējo.

Plašāka informācija

EPP tīmekļa vietne:

http://erc.europa.eu

"Apvārsnis 2020":

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Contacts :

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar