Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. sausio 22 d.

302 geriausiems mokslo darbuotojams – 680 mln. eurų ES dotacijų

Europos mokslinių tyrimų taryba (EMTT) skyrė 680 mln. eurų 302 patyrusiems mokslo darbuotojams iš 24 Europos šalių, laimėjusiems neseniai vykusį prestižinį konkursą dėl vadinamųjų dotacijų patyrusiesiems tyrėjams. Gavę šias dotacijas, kurių dydis – iki 2,5 mln. eurų vienam projektui, šie mokslininkai ir jų komandos galės toliau įgyvendinti drąsiausias savo idėjas ir plėsti žmogaus pažinimo ribas. Atrinkti įvairiausių temų projektai. Vienas mokslininkas Prancūzijoje su savo komanda kurs naujus tam tikrų fizikos reiškinių, pavyzdžiui, superlaidumo (dėl jo, pvz., gekonai gali laipioti lygiomis sienomis), aiškinimo modelius. Latvijoje dirbanti komanda, pasitelkusi kompiuteriją, fiziką ir matematiką, vertins kvantinių prietaisų privalumus ir galimybių ribas. Dar viena dotacija skirta Italijos mokslininkui, kuris esamus modelius papildęs emociniais ir psichologiniais veiksniais tirs, kaip formuojasi ir kinta ekonomikos dalyvių aplinkos ir vienas kito suvokimas.

Už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Europos Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn sakė: „EMTT tęsia pradėtą darbą atrinkti geriausius mokslo darbuotojus. Dėl EMTT finansavimo daugėja mokslo išradimų ir atradimų, taip pat skelbiama daugiau publikacijų pripažintuose mokslo žurnaluose. Skatinti mažai tirtų sričių aukščiausio lygio mokslinius tyrimus itin svarbu Europos konkurencingumui, todėl pasiūlėme padidinti EMTT biudžetą pagal programą „Horizontas 2020“.

Šiame konkurse dėl dotacijų patyrusiesiems EMTT pateikta apie 2 300 paraiškų. Tai šiek tiek daugiau (4,5 proc.) negu per ankstesnių metų konkursą. Kvietimo teikti paraiškas biudžetas (680 mln. eurų) taip pat šiek tiek didesnis. Mokslo darbuotojų, kuriems nutarta skirti finansavimą, atrinkta kiek daugiau – 302 (praėjusiais metais – 294), o paraiškų, į kurias atsakyta teigiamai, procentas išliko toks pats – 13 proc. Vadinamosios dotacijos patyrusiesiems skiriamos bet kokios tautybės ir amžiaus pripažinimą pelniusiems aukščiausio lygio mokslininkams, kurie yra nepriklausomi moksliniu požiūriu ir neseniai pasiekė tokių rezultatų ir įgijo tokią reputaciją, kad gali būti laikomi didžiausiais savo sričių žinovais.

MEMO/13/19

Bendroji informacija

EMTT dotacijos skiriamos visų tautybių aukščiausio lygio mokslo darbuotojams, įsikūrusiems arba norintiems įsikurti Europoje. Kandidatai, atrinkti iš visų atsiliepusių į šį kvietimą teikti paraiškas dėl dotacijų patyrusiesiems, yra 32 skirtingų tautybių. Tarp jų daugiausia britų, vokiečių, prancūzų, olandų ir italų. Savo mokslinių tyrimų projektus jie vykdys daugiau kaip 160 institucijų, esančių 24 Europos šalyse. Tarp dotacijas gavusių kandidatų daugiausia mokslininkų iš didžiausių ES šalių – Jungtinės Karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos. Tačiau atsižvelgiant į gyventojų skaičių santykinai daugiausia dotacijų skirta šiose ES šalyse dirbantiems mokslo darbuotojams: Nyderlanduose, Danijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Kipre, o iš ES mokslinių tyrimų programoje dalyvaujančių šalių – Šveicarijoje ir Izraelyje. Tai rodo aukštą mokslinių tyrimų kokybę šiose šalyse, o ją paprastai lemia ilgalaikės investicijos į mokslinius tyrimus.

11 mokslo darbuotojų, kuriems skirtos dotacijos, paraiškas atsiuntė iš Europos mokslinių tyrimų erdvei (tai ES valstybės narės ir šalys, dalyvaujančios mokslinių tyrimų bendrojoje programoje) nepriklausančių šalių. Tai daugiau negu per ankstesnį kvietimą teikti paraiškas dėl dotacijų patyrusiesiems. Didžioji dauguma šių mokslininkų yra europiečiai, grįžtantys į savo šalį. Daugiausia jų buvo įsikūrę JAV, vienas Kanadoje ir vienas Libane. Tarp atrinktų mokslininkų yra trys amerikiečiai, atvykstantys iš JAV atlikti EMTT finansuojamų mokslinių tyrimų priimančiosiose Europos institucijose. Be to, 21 iš atrinktų mokslo darbuotojų turi ne Europos šalies pilietybę, bet jau buvo įsikūręs Europoje.

Šiek tiek daugiau nei 15 proc. atrinktų mokslo darbuotojų – moterys, o tai daugiau nei praėjusiais metais (12 proc.). Mokslo darbuotojų, kuriems skirtos dotacijos, amžiaus vidurkis yra 51 metai.

45 proc. pagal šį kvietimą atrinktų paraiškų yra fizikos mokslų ir inžinerijos srities, 37 proc. gyvosios gamtos srities ir 18 proc. – socialinių ir humanitarinių mokslų srities. Dotacijų gavėjai atrinkti remiantis tų pačių sričių specialistų vertinimais, kuriuos pateikė 25 vertinimo komisijos, sudarytos iš garsių viso pasaulio mokslininkų.

2007 m. ES įkurta Europos mokslinių tyrimų taryba yra pirmoji visos Europos mažai tirtų sričių mokslinių tyrimų finansavimo organizacija. Europos mokslinių tyrimų tarybai – naujausiam ir novatoriškiausiam ES septintosios bendrosios mokslinių tyrimų programos (specialioji programa „Idėjos“) komponentui – 2007–2013 m. laikotarpiu iš viso skirta 7,5 mlrd. eurų. Naujojoje 2014–2020 m. bendrojoje programoje „Horizontas 2020“ Europos Komisija pasiūlė EMTT numatytą biudžetą dar gerokai padidinti – iki daugiau kaip 13 mlrd. eurų.

Daugiau informacijos

EMTT interneto svetainė:

http://erc.europa.eu

Programa „Horizontas 2020“:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Asmenys ryšiams:

Michael Jennings (32-2) 296 33 88

Monika Wcislo (32-2) 298 65 95


Side Bar