Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. január 22.

Uniós támogatásban részesül 302 vezető kutató – a finanszírozás összértéke 680 millió euró

Az Európai Kutatási Tanács (EKT) kihirdette rangos pályázatának, az „Advanced Grants”-nak a nyerteseit. Az EKT a pályázatra rendelkezésre álló összeget (680 millió eurót) 302 tapasztalt kutató között osztotta meg, akik 24 európai országban kívánnak kutatásokat végezni. Az intézet a nyertes projekteket egyenként 2,5 millió euróig terjedő összeggel támogatja. A finanszírozás lehetővé teszi a tudományos kutatók számára, hogy csapatukkal együtt megvalósítsák úttörő elképzeléseiket. A kiválasztott projektek témái igen különbözőek. Egy franciaországi kutató és csapata új modelleket szeretne kidolgozni olyan fizikai jelenségek magyarázatára, mint pl. a szupravezetés. Egy Lettországban székelő kutatócsoport az informatika, a fizika és a matematika segítségével fogja felmérni a kvantumeszközök előnyeit és korlátait. Egy olaszországi ösztöndíjas azt tervezi megvizsgálni, hogy a gazdasági szereplők miként alakítják ki és változtatják meg a környezetükről és egymásról alkotott véleményeiket. Ehhez a meglévő modelleket a tudós az érzelmi és pszichológiai tényezők vizsgálatával fogja kiegészíteni.

Máire Geoghegan-Quinn, a kutatásért, az innovációért és a tudományért felelős biztos a következőképpen nyilatkozott: „Az EKT feladata továbbra is az, hogy rátaláljon a legkiválóbb kutatókra. Az EKT ösztöndíja révén egyre több tudományos eredmény és felfedezés lát napvilágot, és egyre több cikk jelenik meg elismert tudományos lapokban. Európa versenyképessége szempontjából nagyon fontos, hogy ösztönözzük a magas szintű felderítő kutatást. Ezért javasoltuk azt, hogy a „Horizont 2020” keretprogramból az EKT több finanszírozáshoz jusson.”

A legújabb „Advanced Grants” pályázatra mintegy 2 300 pályamű érkezett, azaz kicsit (4,5%-kal) több, mint tavaly. A rendelkezésre álló költségvetés (680 millió euró) szintén növekedett valamelyest. A kiválasztott kutatók száma 294-ről 302-re nőtt, míg a sikerességi arány továbbra is 13%. Az „Advances Grants” nagytekintélyű, vezető kutatóknak ítélhető oda, függetlenül állampolgárságuktól vagy életkoruktól. Előírás viszont, hogy tudományos szempontból függetlenül dolgozzanak, és kutatási teljesítményük alapján az adott szakterület(ek)en vezető tudósoknak számítsanak.

MEMO/13/19

Előzmények

Az EKT pályázatán állampolgárságtól függetlenül olyan tapasztalt kutatók vehetnek részt, akik Európában dolgoznak, vagy Európában kívánnak letelepedni. Az „Advanced Grant” mostani nyertesei 32 különböző állam polgárai; a legtöbben közülük brit, német, francia, holland vagy olasz állampolgársággal rendelkeznek. A 302 nyertes 24 európai ország több mint 160 intézményében fogja végrehajtani kutatási projektjét. A legtöbb sikeres pályázót a legnagyobb uniós országok – azaz az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország – mondhatják magukénak. Ha viszont a kiválasztott kutatók számát a lakosság méretéhez viszonyítjuk, az állapítható meg, hogy a legsikeresebben pályázó ország az EU-ból Hollandia, Dánia, az Egyesült Királyság és Ciprus, míg a kutatási keretprogramhoz társult országok közül Svájc és Izrael volt. Ez a kutatás magas színvonalát tükrözi, amely hosszú távú kutatási beruházások gyümölcse.

A sikeres pályázók közül tizenegyen nem az Európai Kutatási Térségben (azaz az uniós tagállamokban vagy a kutatási keretprogramhoz társult országokban) pályáztak. Ez a szám több, mint a legutolsó felhívás alkalmával. A legtöbb esetben olyan európaiakról van szó, akik most térnek vissza hazájukba, miután külföldön dolgoztak (leggyakrabban az Egyesült Államokban, de egy kutató Kanadából, egy pedig Libanonból települ vissza). A nyertes kutatók közül három amerikai, ők az Egyesült Államokból érkeznek Európába, hogy egy-egy vendégintézménynél végezzenek EKT-finanszírozású kutatást. Emellett 21 kutató nem európai ország állampolgára, de ők már eddig is Európában dolgoztak.

A kiválasztott kutatók több mint 15%-a nő, ami a tavalyi arányszámhoz (12%) képest emelkedő tendenciát mutat. A kutatók átlagéletkora 51 év.

A kiválasztott projektek 45%-a a „természettan és műszaki tudományok”, 37%-a az „élettudományok”, 18%-a pedig a „társadalomtudományi és humán kutatás-fejlesztés” elnevezésű területhez köthető. Az ösztöndíjasokat 25 – elismert nemzetközi tudósokból álló – grémium választotta ki szakmai értékelésen alapuló elbírálás során.

Az EU által 2007-ben létrehozott Európai Kutatási Tanács az első összeurópai finanszírozású szervezet a felderítő kutatás területén. Az EKT az EU hetedik kutatási keretprogramjának legújabb, úttörő jellegű alkotóeleme, amely az „Ötletek” egyedi program végrehajtása céljából jött létre. Az EKT 2007 és 2013 között összesen 7,5 milliárd eurónyi költségvetésből gazdálkodhat. Az Európai Bizottság a „Horizont 2020” program (2014–2020) keretében a EKT költségvetésének jelentős, több mint 13 milliárd euróra történő kibővítését javasolta.

További információk

Az EKT honlapja:

http://erc.europa.eu

Horizont 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Kapcsolattartók:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar