Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 22. jaanuar 2013

302 tippteadlast pälvisid ELilt toetust kokku 680 miljoni euro ulatuses

Euroopa Teadusnõukogu annab oma hiljutise, kogenud teadlastele ettenähtud maineka projektikonkursi raames 680 miljonit eurot toetust 302-le kogenud teadustööjuhile, kes on pärit 24st riigist üle kogu Euroopa. Rahastamine, mis ulatub 2,5 miljoni euroni projekti kohta, võimaldab toetuse pälvinud teadlastel omaenda loodud töörühmadega teadmiste eesliinil töötades ellu viia kõige murrangulisemaid ideid. Valituks osutunud projektide teemadering on lai. Üks teadlane oma Prantsusmaal asuva töörühmaga loob uued mudelid, millega seletada teatavaid füüsikalisi nähtusi, nagu ülijuhtivus. Lätis töötav teadlaste rühm hindab arvutiteaduste, füüsika ja matemaatika abil kvantelektrooniliste seadmete plusse ja miinuseid. Üks Itaalia teadlane hakkab uurima, kuidas ettevõtjad kujundavad ja muudavad oma hoiakuid keskkonna ja teiste ettevõtjate suhtes, lisades olemasolevatele mudelitele emotsionaalse ja psühholoogilise vaatenurga.

Euroopa teadus- ja innovatsioonivolinik Máire Geoghegan-Quinn ütles: „Euroopa Teadusnõukogu jätkab parimate teadlaste väljaselgitamist. Tänu Euroopa Teadusnõukogu toetustele tehakse teadusmaailmas järjest rohkem murrangulisi uuringuid ja avastusi ning üha arvukamalt avaldatakse artikleid tunnustatud teadusajakirjades. Tipptasemel eesliiniuuringute edendamine on Euroopa konkurentsivõime jaoks otsustava tähtsusega, mistõttu olemegi teinud ettepaneku suurendada teadusnõukogu eelarvet programmi „Horisont 2020” raames.”

Äsjasele kogenud teadlastele mõeldud projektikonkursile laekus ligikaudu 2300 taotlust, mis on veidi rohkem (4,5%) kui eelmisel aastal. Konkursi eelarve oli ka veidi suurem – 680 miljonit eurot. Toetuse vääriliseks arvatud teadlaste arv kasvas samuti, 294-lt kuni 302ni, kuid rahuldatud taotluste osakaal on jäänud samaks (13%). Kogenud teadlase toetust võivad saada mistahes rahvusest ja vanuses, iseseisvalt töötavad ja ennast teadusmaailmas tõestanud tippteadlased, kel on parajasti teostatud või käsil uurimustöö ning keda nende teadustöö põhjal võib pidada oma valdkonna juhtivteadlasteks.

MEMO/13/19

Taustteave

Euroopa Teadusnõukogu annab toetusi mistahes rahvusest teadlastele, kes elavad Euroopas või kes soovivad siia elama asuda. Äsjasel kogenud teadlastele ettenähtud projektikonkursil oli esindatud 32 rahvust, kõige arvukamalt oli briti, saksa, prantsuse, hollandi ja itaalia teadlasi. Nende projekte viiakse ellu enam kui 160 teadusasutuses enam kui 24 Euroopa riigis. Kõige suurematest riikidest, st Ühendkuningriigist, Prantsusmaalt ja Saksamaalt oli konkursivõitjaid kõige suuremal arvul. Kuid rahvaarvuga võrreldes olid kõige edukamad ELi riikidest Madalmaade, Taani, Ühendkuningriigi ja Küprose teadlased ning ELi teadusuuringute raamprogrammiga liitunud riikidest Šveitsi ja Iisraeli teadlased. See näitab teadusuuringute kõrget taset nendes riikides, mis omakorda annab tunnistust teadusuuringutesse tehtud pikaajalistest investeeringutest.

Sel korral toetuse pälvinute hulgas oli 11 tippteadlast väljapoolt Euroopa teadusruumi (lisaks ELi liikmesriikidele ka teadusuuringute raamprogrammiga liitunud riikidest), see on rohkem kui eelmisel kogenud teadlaste projektikonkursil. Enamus on koduriikidesse naasvad eurooplased, peamiselt Ameerika Ühendriikidest, üks Kanadast ja üks Liibanonist. Kolm ameerika teadlast tulevad Ühendriikidest Euroopasse, et töötada projektiga, milleks nad Euroopa Teadusnõukogult toetuse said, selle projekti n.ö koduasutuses. Lisaks sellele on väljavalitud teadlaste hulgas 21 kolmandate riikide kodanikku, ehkki nad juba elavad Euroopas.

Naisi on konkursil väljavalitute seas veidi üle 15%, mis on rohkem kui eelmistel aastatel (12%). Rahastuse pälvinud teadlaste keskmine vanus on 51 aastat.

Sel korral käsitles 45% väljavalitud projektidest füüsika ja inseneriteaduse valdkonda, 37% bioteadusi ning 18% sotsiaal- ja humanitaarteadusi. Toetuse saajad valiti välja vastastikuse eksperdihinnangu põhjal, mida andsid 25 komisjoni, kuhu kuulusid tunnustatud teadlased kogu maailmast.

ELi poolt 2007. aastal asutatud Euroopa Teadusnõukogu on esimene üleeuroopaline rahastamisorganisatsioon, kes toetab eesliiniuuringuid. Euroopa Teadusnõukogu on ELi teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi uusim, teedrajav komponent (eriprogramm „Ideed”) ja tema kogueelarve aastatel 2007–2013 on 7,5 miljardit eurot. Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku suurendada Euroopa Teadusnõukogu eelarvet uues raamprogrammis „Horisont 2020” (2014–2020) rohkem kui 13 miljardi euroni.

Lisateave

Euroopa Teadusnõukogu veebisait:

http://erc.europa.eu

Programm „Horisont 2020”:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Kontaktisikud:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar