Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 22. januar 2013

302 topforskere har fået tildelt EU-midler på i alt 680 mio. EUR

Det Europæiske Forskningsråd (EFR) har uddelt 680 mio. EUR til 302 erfarne forskningsledere i 24 forskellige lande i Europa fra den prestigefyldte "Advanced Grants". Der er afsat op til 2,5 mio. EUR pr. projekt, og med disse midler kan videnskabsfolkene arbejde med deres mest banebrydende idéer ved frontlinjerne for viden sammen med deres egne team. De udvalgte projekter dækker en bred vifte af emner. En videnskabsmand og hans team i Frankrig vil udvikle nye modeller for at forklare visse fysiske fænomener såsom for eksempel superledning. Et team med base i Letland samler computervidenskab, fysik og matematik for at vurdere fordele og begrænsninger ved kvantemaskiner. Et andet tilskud går til en forsker i Italien, som vil se på, hvordan økonomiske aktører former og ændrer deres tiltro til deres miljø og til hinanden, ved at tilføje emotionelle og psykologiske træk til de eksisterende modeller.

Máire Geoghegan-Quinn, der er kommissær for forskning, innovation og videnskab, udtalte: "EFR fortsætter med at finde de allerbedste forskere. Takket være EFR-midlerne er der et stigende antal videnskabelige gennembrud og opdagelser, og der er flere publikationer i anerkendte videnskabelige tidsskrifter. At fremme frontlinjeforskning på højeste niveau er afgørende for Europas konkurrenceevne, og vi har derfor foreslået en forøgelse af EFR-budgettet som led i vores Horisont 2020-program."

Efter dette opslag om Advanced Grants indkom der omkring 2 300 ansøgninger til EFR, hvilket er en lille stigning i forhold til sidste år (4,5 %). Budgettet på 680 mio. EUR er også lidt højere end tidligere. Antallet af forskere, der er blevet udvalgt, er steget lidt, fra 294 til 302, mens andelen af succesrige ansøgninger er den samme, nemlig 13 %. Advanced Grants bliver tildelt veletablerede topforskere uden hensyntagen til nationalitet eller alder, som er videnskabeligt uafhængige, og som kan fremvise nye forskningsresultater og en profil, der viser, at de er ledende på deres respektive område(r).

MEMO/13/19

Baggrund

EFR-tilskuddene gives til topforskere af en hvilken som helst nationalitet, som er baseret i eller villig til at flytte til Europa. I forbindelse med dette opslag om Advanced Grants har de udvalgte kandidater 32 forskellige nationaliteter, og der er flest britiske, tyske, franske, nederlandske og italienske forskere. De vil gennemføre deres forskningsprojekter i over 160 institutioner i 24 forskellige europæiske lande. De største lande i EU er UK, Frankrig og Tyskland, og de er vært for det største antal succesfulde kandidater. Men i forhold til befolkningens størrelse er de mest succesrige forskere baseret i EU-landene Nederlandene, Danmark, UK og Cypern og i landene Schweiz og Israel, som er associeret EU's forskningsprogram. Dette afspejler forskningens høje kvalitet i disse lande, hvilket generelt er en følge af langsigtet investering i forskning.

Af de erfarne videnskabsfolk, som får tilskud efter dette opslag, er der 11 ansøgere fra lande uden for det europæiske forskningsrum (EU-medlemsstaterne plus lande, der er associeret forskningsrammeprogrammet). Det er en stigning i forhold til sidste opslag om Advanced Grants. Hovedparten er europæere, som vender tilbage til deres hjemland. De fleste af dem har været i USA, én har været i Canada og én i Libanon. Der er tre amerikanere blandt de udvalgte videnskabsfolk, som flytter fra USA for at gennemføre deres EFR-finansierede forskning ved en værtsinstitution i Europa. Derudover har 21 af de udvalgte forskere en ikkeeuropæisk nationalitet, men de arbejder allerede i Europa.

Lidt over 15 % af de udvalgte forskere er kvinder, hvilket er en stigning fra sidste års 12 %. Gennemsnitsalderen for de forskere, der får tildelt midler, er 51 år.

I dette opslag lå 45 % af de udvalgte forslag inden for Naturvidenskaber og Ingeniørvidenskaber, 37 % inden for Biovidenskaber og 18 % inden for Samfundsvidenskaber og Humaniora. Tilskudsmodtagerne blev udvalgt gennem en fagfællebedømmelse af 25 udvalg bestående af kendte videnskabsfolk fra hele verden.

Det Europæiske Forskningsråd blev oprettet i 2007 af EU og er den første paneuropæiske organisation, der finansierer frontlinjeforskning. EFR, som er det nyeste, banebrydende led i EU's syvende forskningsrammeprogram (særprogrammet "idéer"), har et samlet budget på 7,5 mia. EUR for perioden fra 2007 til 2013. Europa-Kommissionen har foreslået en betydelig forhøjelse af EFR's budget til over 13 mia. EUR i det nye rammeprogram "Horisont 2020" (2014-2020).

Yderligere oplysninger

EFR's netsted:

http://erc.europa.eu

Horisont 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar