Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 9 april 2013

Schengens informationssystem (SIS II) tas i drift

I dag tas andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) i drift för att öka säkerheten och underlätta den fria rörligheten inom Schengenområdet. Med SIS II kan de nationella gränskontroll-, tull- och polismyndigheterna på ett enkelt sätt utbyta information om personer som kan ha varit inblandade i allvarliga brott. I systemet finns också registreringar om försvunna personer, särskilt barn, och information om bl.a. sedlar, bilar, skåpbilar, skjutvapen och identitetshandlingar som kan vara stulna, bortförda eller anmälda försvunna.

– Jag är mycket nöjd att SIS II nu tas i drift, säger EU-kommissionär Cecilia Malmström. Tillsammans med kollegerna i rådet och parlamentet har jag nu fört projektet i hamn. Jag tog över ett svårt projekt och det var ingen enkel uppgift att få det på rätt köl, men jag har varit fast besluten att lyckas och vi har kunnat lösa de stora problemen. Nu kan vi övergå till själva genomförandet som kommer att övervakas av ett nytt organ, Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa.

– Vi är redo att överta den driftsmässiga förvaltningen av SIS II, säger Krum Garkov, verkställande direktör för byrån. I nära samarbete med kommissionen och EU-länderna kommer vi att se till att övertagandet av förvaltningen av systemet går smidigt så att EU-länderna kan få tillgång till tjänsterna dygnet runt veckans alla dagar och vi kan bidra till arbetet för ett säkrare Europa.

Efter avskaffandet av kontrollerna vid de inre gränserna fortsätter SIS II att spela en avgörande roll för att underlätta den fria rörligheten för personer inom Schengenområdet. SIS II är den andra generationen av Schengens informationssystem, som har varit i drift sedan 1995. SIS II har förbättrade funktioner, t.ex. möjligheten att lägga in biometriska uppgifter (fingeravtryck och fotografier), nya typer av registreringar (stulna flygplan, båtar, containrar, betalningsmedel) och möjligheten att koppla samman olika registreringar (t.ex. en registrering om en person och ett fordon). SIS II kommer också att innehålla kopior av europeiska arresteringsorder som är direkt knutna till registreringar för personer som har efterlysts för att gripas, överlämnas eller utlämnas, vilket gör det enklare för de behöriga myndigheterna att reagera snabbare.

Med SIS II säkerställs ett starkt uppgiftsskydd. Det är bara de nationella gränskontroll-, polis-, tull- och viseringsmyndigheterna samt rättsliga myndigheter och myndigheter med ansvar för fordonsregistrering som har tillgång till SIS II. Man har rätt att få tillgång till sina personuppgifter i SIS II och kan också begära att den behöriga nationella myndigheten ska korrigera eller radera de egna personuppgifterna. Man kan också vända sig till en domstol för att få tillgång till, korrigera, radera eller inhämta uppgifter eller få ersättning i samband med en registrering som berör en själv. De nationella tillsynsmyndigheterna och Europeiska datatillsynsmannen ska samarbeta aktivt och sörja för en samordnad tillsyn av SIS II.

Bakgrund

SIS II är ett modernt it-system och består av tre delar: ett centralt system, Schengenstaternas nationella system och en kommunikationsinfrastruktur mellan det centrala systemet och de nationella systemen.

I slutet av februari 2013 uppgick kommissionens budgetåtaganden för SIS II-projektet till totalt 167 784 606 euro sedan 2002.

Överföringen av data från SIS I till SIS II avslutas efter en period av intensiv övervakning (under en månad), då både SIS I+ och SIS II kommer att vara i drift samtidigt och vara synkroniserade.

Från och med den 9 maj 2013 kommer it-byrån (Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa) att ta över ansvaret för den dagliga driften av det centrala systemet.

Länkar

MEMO/13/309

Cecilia Malmströms webbplats

Följ Cecilia Malmström på twitter

Webbplats för GD Inrikes frågor

Följ GD Inrikes frågor på twitter

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar