Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 9. aprila 2013

Začetek delovanja schengenskega informacijskega sistema (SIS II)

Z današnjim dnem začne delovati SIS II (druga generacija schengenskega informacijskega sistema), ki bo prispeval k večji varnosti in olajšal prosto gibanje ljudi na schengenskem območju. SIS II omogoča preprosto izmenjavo informacij med nacionalnimi carinskimi in policijskimi organi glede oseb, ki bi lahko bile vpletene v huda kazniva dejanja. Prav tako so v sistemu razpisani ukrepi v zvezi s pogrešanimi osebami, zlasti otroki, pa tudi podatki o predmetih, kot so bankovci, osebni avtomobili, dostavna vozila, orožje in osebni dokumenti, ki bi lahko bili ukradeni, odtujeni ali izgubljeni.

Cecilia Malmström, evropska komisarka za notranje zadeve, je dejala: „Veseli me, da lahko oznanim začetek delovanja SIS II. S podporo kolegov v Svetu in Parlamentu smo uspešno zaključili razvojno fazo projekta. Prevzela sem zahteven projekt in delo ni bilo lahko, vendar nam je s trdno odločnostjo uspelo premagati največje izzive. Zdaj se lahko začne faza izvajanja, za katero bo pristojna nova agencija eu-LISA“.

Krum Garkov, izvršni direktor Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA), je ob tej priložnosti dejal: „Pripravljeni smo na prevzem operativnega upravljanja SIS II. V tesnem sodelovanju s Komisijo in državami članicami skrbimo za nemoten prehod pri upravljanju sistema ter vsem državam članicam zagotavljamo neprekinjene storitve in prispevamo k večji varnosti v Evropi“.

Po odpravi kontrol na notranjih mejah je SIS II še naprej ključni instrument za lajšanje prostega gibanja ljudi na schengenskem območju. SIS II je druga generacija schengenskega informacijskega sistema, uvedenega leta 1995. Izboljšane funkcionalnosti SIS II vključujejo možnost vnosa biometričnih podatkov (prstni odtisi in fotografije), nove vrste razpisanih ukrepov (za ukradena zračna plovila, ladje, kontejnerje, plačilna sredstva) in možnost povezovanja različnih razpisanih ukrepov (na primer za osebo in za vozilo). SIS II bo vseboval tudi kopije evropskih nalogov za prijetje, ki bodo priložene neposredno razpisom ukrepov za osebe, v zvezi s katerimi se zahteva prijetje, predaja ali izročitev, kar bo pristojnim organom v pomoč pri zagotavljanju ustreznega in obenem hitrega odziva.

Podatki v SIS II so močno varovani. Dostop do SIS II je omejen na nacionalne organe, pristojne na področjih mejnega nadzora, policije, carine, sodstva, vizumov in registracije vozil. Vsakdo ima pravico dostopa do podatkov v SIS II, ki se nanj nanašajo, in lahko pristojni nacionalni organ zaprosi za popravek ali izbris svojih osebnih podatkov. Prav tako lahko vsakdo v zvezi z ukrepom, ki je razpisan zoper njega, pri sodišču vloži tožbo za dostop do podatkov iz razpisanega ukrepa, njihov popravek ali izbris ali njihovo pridobitev, ali pa odškodninsko tožbo v zvezi s takšnim razpisanim ukrepom. Nacionalni nadzorni organi in evropski nadzornik za varstvo podatkov bodo učinkovito sodelovali in zagotavljali usklajen nadzor nad delovanjem SIS II.

Ozadje

SIS II je najsodobnejši sistem IT, ki ga sestavljajo tri komponente: centralni sistem, nacionalni sistemi schengenskih držav ter komunikacijska infrastruktura med centralnim in nacionalnimi sistemi.

Od leta 2002 do konca februarja 2013 so skupne proračunske obveznosti Komisije za projekt SIS II znašale 167 784 606 EUR.

Prenos podatkov iz SIS 1+ v SIS II bo končan po (enomesečnem) obdobju intenzivnega spremljanja, v katerem bosta SIS 1+ in SIS II še naprej soobstajala in delovala sinhronizirano.

Agencija eu-LISA bo 9. maja 2013 prevzela odgovornost za vsakodnevno upravljanje centralnega sistema.

Koristne povezave

MEMO/13/309

Spletna stran komisarke Cecilie Malmström

Spremljajte komisarko Cecilio Malmström na Twitterju

Spletna stran GD za notranje zadeve

Spremljajte GD za notranje zadeve na Twitterju

Kontakti:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar