Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 9 kwietnia 2013 r.

Rusza system informacyjny Schengen SIS II

Od dzisiaj działa system informacyjny Schengen drugiej generacji (SIS II). Ma on zwiększyć swobodę przemieszczania się w strefie Schengen oraz podwyższyć jej bezpieczeństwo. System ułatwia organom odpowiedzialnym za kontrole graniczne, policyjne i celne wymianę informacji o osobach podejrzanych o udział w poważnych przestępstwach. Zawiera też wpisy dotyczące osób zaginionych, przede wszystkim dzieci, oraz informacje o ukradzionych, zagubionych lub przywłaszczonych przedmiotach, jak na przykład banknoty, samochody, furgonetki, broń palna czy dokumenty tożsamości.

Cecilia Malmström, unijna komisarz do spraw wewnętrznych, powiedziała: „Z przyjemnością informuję, że system informacyjny Schengen drugiej generacji − SIS II − już działa. Razem z przedstawicielami Rady i Parlamentu doprowadziliśmy do pomyślnego końca fazę rozwojową projektu. Projekt, który przyszło mi przejąć, nie należał do łatwych. Jego realizacja zgodnie z założeniami była trudnym zadaniem, lecz dzięki mojej determinacji udało nam się pokonać największe problemy. Teraz możemy przejść już do etapu realizacji, którą zarządzać będzie nowa unijna agencja eu-LISA.”

Krum Garkov, dyrektor naczelny Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA), powiedział: „Jesteśmy gotowi do przejęcia zarządzania operacyjnego SIS II. W ścisłej współpracy z Komisją i krajami UE robimy wszystko, by ten proces przebiegał jak najsprawniej. System ma działać nieustannie − przez siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę − przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa w Europie.”

Ponieważ na granicach wewnętrznych strefy Schengen zniesiono kontrole graniczne, system SIS II w zasadniczy sposób przyczynia się do usprawniania swobodnego przepływu osób na jej terytorium. To następca systemu informacyjnego Schengen (SIS), który powstał w 1995 roku. SIS II oferuje więcej opcji, jak na przykład możliwość wprowadzania danych biometrycznych (odciski palców i zdjęcia), jest wyposażony w nowe rodzaje powiadomień (np. o skradzionych samolotach, łodziach, kontenerach bądź środkach płatniczych). Oferuje też możliwość kojarzenia ze sobą różnych wpisów (np. dotyczących osoby i pojazdu). Europejskie nakazy aresztowania są w systemie połączone bezpośrednio z informacjami o osobach poszukiwanych w celu aresztowania, wydania lub ekstradycji, dzięki czemu odpowiedzialne organy mogą podejmować niezbędne działania szybciej i sprawniej.

SIS II spełnia surowe wymogi w zakresie ochrony danych. Dostęp do niego mają wyłącznie organy krajowe odpowiedzialne za kontrole graniczne, policja i organy celne, organy wymiaru sprawiedliwości, urzędy wydające wizy oraz zajmujące się rejestracją pojazdów. Każdy obywatel ma prawo wglądu do swoich danych zarejestrowanych w systemie SIS II i może zwrócić się do właściwych organów krajowych o skorygowanie lub usunięcie swoich danych osobowych. Każdemu z nas przysługuje też prawo do wniesienia sprawy do sądu o udostępnienie, skorygowanie lub usunięcie dotyczących nas informacji, jak również o uzyskanie informacji lub zadośćuczynienia w związku z dotyczącym nas wpisem. Skoordynowany nadzór nad systemem SIS II sprawować będą wspólnie krajowe organy nadzoru i Europejski Inspektor Ochrony Danych.

Kontekst

SIS II to najnowszej generacji system informatyczny, na który składają się trzy główne elementy: system centralny, systemy krajowe państw należących do strefy Schengen oraz infrastruktura łącząca system centralny z krajowymi.

Na koniec lutego 2013 roku łączna kwota środków z budżetu, jakie Komisja przeznaczyła na projekt SIS II od roku 2002, wynosiła 167 784 606 euro.

Dane z systemu SIS 1+ zostaną przeniesione do systemu SIS II po zakończeniu etapu intensywnego monitorowania, który potrwa miesiąc. W tym okresie obydwa systemy będą działać równolegle, w sposób zsynchronizowany.

Od 9 maja 2013 roku odpowiedzialność za bieżące zarządzanie systemem centralnym przejmie agencja eu-LISA.

Więcej informacji

MEMO/13/309

Strona internetowa komisarz Cecilii Malmström

Komisarz Malmström na Twitterze

Strona internetowa dyrekcji do spraw wewnętrznych

Dyrekcja do spraw wewnętrznych na Twitterze

Kontakt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar