Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 9 april 2013

Schengeninformatiesysteem (SIS II) operationeel

Het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) wordt vandaag in bedrijf gesteld. Het is bedoeld om in het Schengengebied de veiligheid te vergroten en het vrije verkeer te vergemakkelijken. Met SIS II kan gemakkelijker informatie worden uitgewisseld tussen de nationale autoriteiten voor grensbewaking, de douane en de politie over personen die mogelijk bij zware criminaliteit betrokken zijn. SIS II bevat verder informatie over vermiste personen, waaronder kinderen, en over voorwerpen als bankbiljetten, auto’s, vuurwapens en identiteitsdocumenten die gestolen, verduisterd of vermist zijn.

Cecilia Malmström, EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken: “Het doet mij plezier te kunnen melden dat SIS II nu van start gaat. Samen met onze collega’s bij de Raad en het Parlement hebben we de ontwikkelingsfase van het project tot een goed einde gebracht. Ik heb een lastig dossier overgenomen. Het was niet gemakkelijk om dit project weer op de rails te krijgen, maar met de nodige daadkracht hebben we de aanzienlijke problemen overwonnen. We gaan nu de uitvoeringsfase in, die geleid wordt door het nieuwe agentschap eu‑LISA.”

Krum Garkov, uitvoerend directeur van eu-LISA, het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, voegt hieraan toe: “Wij zijn klaar om het operationele beheer van SIS II over te nemen. We werken nauw samen met de Commissie en de lidstaten om een soepele overdracht van het systeem te garanderen, de lidstaten 24/7-dienstverlening te bieden en bij te dragen tot een veiliger Europa.”

Nu de controles aan de buitengrenzen zijn afgeschaft, speelt SIS II een essentiële rol doordat het systeem het vrije verkeer van personen in het Schengengebied vergemakkelijkt. SIS II is de tweede generatie van het Schengeninformatiesysteem, dat al sinds 1995 bestaat. SIS II biedt uitgebreidere functies, zoals de mogelijkheid om biometrische gegevens (vingerafdrukken en foto’s) en nieuwe soorten signaleringen (gestolen vliegtuigen, boten, containers, betaalmiddelen) in te voeren en signaleringen te koppelen (bijvoorbeeld een signalering voor een persoon met een signalering voor een voertuig). In SIS II worden ook de Europese aanhoudingsbevelen opgenomen, rechtstreeks gekoppeld aan signaleringen voor personen die geworden gezocht met het oog op aanhouding, overlevering of uitlevering. De bevoegde autoriteiten kunnen daardoor de zaak gemakkelijker en sneller afhandelen.

Persoonsgegevens worden in SIS II goed beschermd. Toegang tot SIS II hebben alleen de nationale autoriteiten voor grensbewaking, politie, douane, gerechtelijke autoriteiten, visumautoriteiten en autoriteiten voor de registratie van voertuigen. Iedereen kan toegang krijgen tot de eigen persoonsgegevens die in SIS II zijn opgenomen en kan de nationale bevoegde autoriteit verzoeken om die gegevens te corrigeren of te verwijderen. Iedereen kan bij de rechter toegang, correctie, verwijdering of informatie eisen, of een vordering instellen tot schadeloosstelling in verband met een signalering betreffende hem- of haarzelf. De nationale toezichthoudende autoriteiten en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming werken actief samen en zorgen voor coördinatie van het toezicht op SIS II.

Achtergrond

SIS II is een geavanceerd IT-systeem dat uit drie onderdelen bestaat: een centraal systeem, de nationale systemen van de Schengenstaten en infrastructuur voor de communicatie tussen het centrale systeem en de nationale systemen.

Vanaf 2002 tot eind februari 2013 heeft de Commissie voor het SIS II-project 167 784 606 euro aan begrotingsmiddelen vastgelegd.

De migratie van de gegevens van SIS 1 naar SIS II wordt afgerond na een periode (één maand) van intensief toezicht, waarin SIS 1 en SIS II tegelijk functioneren en gesynchroniseerd worden.

Op 9 mei 2013 neemt eu-LISA de verantwoordelijkheid voor het dagelijks beheer van het centrale systeem over.

Nuttige links

MEMO/13/309

Website van Cecilia Malmström

Volg commissaris Malmström op Twitter

Website van DG Binnenlandse Zaken

Volg DG Binnenlandse Zaken op Twitter

Contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar