Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. balandžio 9 d., Briuselis

Pradeda veikti antrosios kartos Šengeno informacinė sistema (SIS II)

Šiandien pradeda veikti antrosios kartos Šengeno informacinė sistema (SIS II), padėsianti užtikrinti geresnį saugumą ir laisvą judėjimą Šengeno erdvėje. SIS II suteikia nacionalinėms už sienų kontrolę atsakingoms institucijoms, muitinėms ir policijos tarnyboms galimybę lengvai dalytis informacija apie asmenis, kurie gali būti susiję su sunkiais nusikaltimais. Sistemoje taip pat galima rasti perspėjimus apie dingusius asmenis, ypač vaikus, ir informaciją apie tam tikrus nuosavybės objektus – banknotus, automobilius, furgonus, šaunamuosius ginklus ir tapatybės dokumentus, – kurie gali būti pavogti, pasisavinti arba dingę.

Už vidaus reikalus atsakinga ES Komisijos narė Cecilia Malmström sakė: „Su džiaugsmu pranešu, kad SIS II jau pradeda veikti. Drauge su Tarybos ir Parlamento bendradarbiais pavyko sėkmingai baigti projekto rengimo etapą. Darbas, kurį man teko perimti, buvo tikrai sudėtingas; nebuvo lengva vėl išjudinti šį projektą, tačiau tvirtas ryžtas padėjo įveikti didžiausias kliūtis. Dabar galime imtis įgyvendinimo etapo, kurį prižiūrės naujoji agentūra eu.LISA.

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu.LISA) vykdomasis direktorius Krumas Garkovas pasakė: „Esame pasirengę perimti SIS-II operacijų valdymą. Glaudžiai bendradarbiaudami su Komisija ir valstybėmis narėmis užtikriname sklandų sistemos valdymo perėmimą, visą parą teikiame paslaugas valstybėms narėms ir padedame užtikrinti Europos saugumą“.

Panaikinus patikrinimus prie vidaus sienų, SIS II išlieka ypač svarbi sudarant geresnes sąlygas asmenims laisvai judėti Šengeno erdvėje. SIS II yra nuo 1995 m. veikiančios Šengeno informacinės sistemos antrosios kartos sistema, papildyta naujomis funkcijomis, pvz., galimybe įvesti biometrinius duomenis (pirštų atspaudus ir nuotraukas), naujo tipo perspėjimai (dėl pavogtų orlaivių, laivų, konteinerių, mokėjimo priemonių) ar galimybė susieti skirtingus perspėjimus (pavyzdžiui, perspėjimas dėl asmens ir dėl transporto priemonės). Be to, sistemoje SIS II Europos arešto orderiai tiesiogiai siejami su perspėjimais dėl ieškomų suimti, perduoti arba išduoti asmenų: taip kompetentingoms institucijoms lengviau ir greičiau užtikrinti būtinus tolesnius veiksmus.

SIS II užtikrinama patikima duomenų apsauga. Naudotis SIS II gali tik nacionalinės už sienų kontrolę atsakingos institucijos, policijos, muitinės, teismų, vizų ir transporto priemonių registracijos tarnybos. Kiekvienas asmuo turi teisę prieiti prie su juo susijusių į SIS II įvestų duomenų ir kreiptis į kompetentingas nacionalines institucijas, kad jie būtų pataisyti arba pašalinti. Be to, kiekvienas gali pateikti skundą teismui, pasiekti, pataisyti, pašalinti ar gauti informaciją arba žalos atlyginimą dėl su juo susijusio perspėjimo. Nacionalinės priežiūros institucijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas aktyviai bendradarbiaus ir užtikrins suderintą SIS II priežiūrą.

Pagrindiniai faktai

SIS II yra naujoviška IT sistema, sudaryta iš trijų komponentų: centrinės sistemos, nacionalinių Šengeno valstybių sistemų ir centrinės bei nacionalinių sistemų komunikacijos infrastruktūros.

2013 m. vasario mėn. pabaigoje bendri Komisijos biudžetiniai įsipareigojimai SIS II projektui nuo 2002 m. siekė 167 784 606 EUR.

Duomenų pervedimas iš SIS I+ į SIS II bus baigtas po vieną mėnesį truksiančio atidaus stebėjimo laikotarpio, per kurį sinchroniškai veiks abi sistemos.

2013 m. gegužės 9 d. kasdienį centrinės sistemos eksploatavimą perims IT agentūra (eu.LISA).

Daugiau informacijos

MEMO/13/309

Cecilios Malmström svetainė

Komisijos narės Cecilios Malmström Twitter

Vidaus reikalų generalinio direktorato svetainė

Vidaus reikalų generalinio direktorato Twitter

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone +32 2 298 09 63

Tove Ernst +32 2 298 67 64


Side Bar