Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 9. huhtikuuta 2013

Toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmä otetaan käyttöön

Toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmä, SIS II, otetaan tänään käyttöön. Schengenin tietojärjestelmän tavoitteena on parantaa turvallisuutta ja helpottaa vapaata liikkuvuutta Schengen-alueella rajatarkastusten poistuttua jäsenvaltioiden sisärajoilta. SIS II ‑järjestelmän avulla rajavalvonta-, tulli- ja poliisiviranomaiset voivat helposti vaihtaa tietoja henkilöistä, joiden epäillään syyllistyneen vakaviin rikoksiin. Järjestelmässä on myös kuulutuksia kadonneista henkilöistä, etenkin lapsista, ja mahdollisesti varastetusta, kavalletusta tai muuten kadonneesta omaisuudesta, kuten seteleistä, ajoneuvoista, ampuma-aseista ja henkilöasiakirjoista.

SIS II ‑järjestelmään on lisätty toimintoja, joita ei ole vuonna 1995 käyttöön otetussa ensimmäisen sukupolven SIS-järjestelmässä. SIS II:een voidaan tallettaa esimerkiksi sormenjälkiä ja valokuvia (biometriikka) sekä uudentyyppisiä kuulutuksia esimerkiksi varastetuista lentokoneista, veneistä ja laivoista, konteista ja maksuvälineistä. Nyt voidaan myös yhdistää erilaisia kuulutuksia: esimerkiksi kuulutus henkilöstä voidaan yhdistää kuulutukseen ajoneuvosta. Järjestelmässä on myös eurooppalaisten pidätysmääräysten kopiot liitettyinä etsintäkuulutuksiin henkilöistä, joita etsitään pidättämistä ja luovuttamista varten. Tämä helpottaa ja nopeuttaa viranomaisten jatkotoimia.

SIS II takaa rekisteröidyille henkilöille tehokkaan tietosuojan. SIS II ‑järjestelmän tietoja voivat käyttää ainoastaan kansalliset rajavalvonta-, poliisi-, tulli-, oikeus-, viisumi- ja ajoneuvorekisteriviranomaiset. Jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu SIS II ‑järjestelmään, ja tarvittaessa myös oikeus pyytää tallennettujen henkilötietojensa oikaisemista tai poistamista. Jokainen voi myös nostaa kanteen päästäkseen käsiksi tietoihinsa, oikaistakseen tai poistaakseen tietojaan tai saadakseen korvauksia hänestä tehdystä kuulutuksesta. SIS II:ta valvovat kansalliset valvontaviranomaiset ja Euroopan tietosuojavaltuutettu, jotka ovat aktiivisesti yhteistyössä.

Sisäasiain komissaari Cecilia Malmström on tyytyväinen SIS II:n käyttöönottoon. "Olen yhdessä neuvoston ja parlamentin kanssa saattanut hankkeen kehittämisvaiheen onnistuneesti päätökseen. Tehtävä oli vaikea eikä sen saattaminen oikeille raiteille ollut helppoa, mutta päättäväisyyteni ansiosta voitimme suuret haasteet. Voimme nyt siirtyä toteuttamisvaiheeseen, jota valvoo uusi EU:n tietotekniikkavirasto", iloitsi Malmström.

Tietotekniikkavirasto (eu-LISA) ottaa vastuun keskusjärjestelmän päivittäisestä toiminnasta toukokuusta alkaen. Tietotekniikkaviraston pääjohtaja Krum Garkovin mukaan virasto on valmis ottamaan SIS II:n operatiivisen hallinnoinnin vastuulleen. "Teemme tiivistä yhteistyötä komission ja jäsenvaltioiden kanssa varmistaaksemme, että järjestelmän hallinnointi siirtyy meille sujuvasti. Tarjoamme jäsenvaltioille ympärivuorokautisen palvelun ja olemme mukana luomassa turvallisempaa Eurooppaa", lupasi Garkov.

Tausta

SIS II on nykyaikainen tietojärjestelmä, joka koostuu kolmesta osasta: keskusjärjestelmästä, Schengen-maiden kansallisista järjestelmistä sekä näiden välisestä viestintäjärjestelmästä.

Komissio on käyttänyt yhteensä 167 784 606 euroa SIS II ‑hankkeeseen vuodesta 2002 alkaen vuoden 2013 helmikuun loppuun mennessä.

Tietojen siirtäminen SIS 1+:sta SIS II:een päättyy kuukauden kestävään intensiiviseen tarkkailujaksoon, jonka aikana SIS 1+ ja SIS II ovat käytössä rinnakkain.

Tietotekniikkavirasto ottaa vastuun keskusjärjestelmän päivittäisestä toiminnasta 9. toukokuuta 2013 alkaen.

Hyödyllisiä linkkejä

Taustatiedote MEMO/13/309

Komissaari Cecilia Malmströmin verkkosivut

Komissaari Cecilia Malmström Twitterissä

Sisäasioiden pääosaston verkkosivut

Sisäasioiden pääosasto Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar