Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

tisková zpráva

Brusel 9. dubna 2013

Schengenský informační systém (SIS II) zahajuje provoz

Dnes se uvádí do provozu Schengenský informační systém druhé generace (SIS II), který má zvýšit bezpečnost a usnadnit volný pohyb v schengenském prostoru. SIS II umožňuje snadnou výměnu informací mezi orgány hraniční kontroly jednotlivých států, celními a policejními orgány o osobách, které se možná dopustily závažného trestného činu. Obsahuje rovněž záznamy o pohřešovaných osobách, zejména o dětech, a také informace o určitých typech majetku, jako jsou bankovky, osobní a nákladní automobily, střelné zbraně a doklady totožnosti, které mohly být odcizeny, neoprávněně užívány nebo ztraceny.

Cecilia Malmströmová, evropská komisařka pro vnitřní věci, uvedla: „S radostí oznamuji, že SIS II nyní začíná fungovat. Společně s kolegy z Rady a Parlamentu jsme dovedli vývojovou fázi tohoto projektu k úspěšnému zakončení. Zdědila jsem složitý úkol a znovu oživit tento projekt nebylo jednoduché, ale díky našemu pevnému odhodlání jsme byli schopni překonat největší problémy. Nyní můžeme přejít k fázi zavádění, na kterou bude dohlížet nová agentura eu-LISA.“

Krum Garkov, výkonný ředitel Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA), uvedl: „Jsme připraveni převzít provozní řízení systému SIS II. Úzce spolupracujeme s Komisí a členskými státy na tom, abychom zajistili hladký přechod na řízení tohoto systému, poskytli členským státům nepřetržitý servis, a přispěli tak k větší bezpečnosti v Evropě.“

Jelikož kontroly na vnitřních hranicích byly již zrušeny, SIS II bude mít i nadále zásadní význam při usnadňování volného pohybu osob v schengenském prostoru. SIS II je Schengenský informační systém druhé generace, je v provozu od roku 1995 a disponuje lepšími funkcemi, jako je možnost zadávat biometrické údaje (otisky prstů a fotografie), nové typy záznamů (krádeže letadel, člunů, kontejnerů, platebních prostředků) nebo možnost propojit různé záznamy (např. záznam o osobě a vozidle). SIS II bude obsahovat rovněž kopie evropských zatykačů, které budou připojeny přímo k záznamům o osobách hledaných za účelem zatčení, předání nebo vydání, a díky tomu bude pro příslušné orgány snazší a rychlejší zajistit nutné následné kroky.

SIS II zajišťuje přísnou ochranu údajů. Přístup do SIS II mají pouze orgány hraniční kontroly jednotlivých států, policejní, celní, soudní a vízové orgány a orgány odpovědné za registraci vozidel. Každý má právo na přístup k údajům, které se jej týkají a byly zaneseny do SIS II, a také může požádat příslušný vnitrostátní orgán o opravu nebo výmaz svých osobních informací. Každý může rovněž předložit věc soudu, aby dosáhl přístupu, opravy, výmazu či získání informace nebo odškodnění v souvislosti se záznamem, který se na něj vztahuje. Vnitrostátní orgány dozoru a evropský inspektor ochrany údajů budou aktivně spolupracovat a zajišťovat koordinovaný dohled nad SIS II.

Souvislosti

SIS II je moderní systém IT, který sestává ze tří složek: centrálního systému, vnitrostátních systémů států Schengenu a komunikační infrastruktury mezi centrálním systémem a vnitrostátními systémy.

Celkové rozpočtové závazky Komise týkající se projektu SIS II od roku 2002 činily na konci února tohoto roku 167 784 606 EUR.

Přenos údajů ze SIS 1+ do SIS II bude ukončen po intenzivním období monitorování (trvajícím 1 měsíc), během nějž budou systémy SIS 1+ a SIS II nadále fungovat souběžně a budou synchronizovány.

Od 9. května 2013 převezme agentura IT (eu-LISA) odpovědnost za každodenní provoz centrálního systému.

Užitečné odkazy

MEMO/13/309

Internetové stránky Cecilie Malmströmové

Komisařka Malmströmová na Twitteru

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci

Generální ředitelství pro vnitřní věci na Twitteru

Kontaktní osoby:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar