Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 9 април 2013 г.

Шенгенската информационна система (ШИС II) влиза в експлоатация

Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС ІІ) влиза днес в експлоатация, като целта е да се подобри сигурността и да се улесни свободното движение в Шенгенското пространство. Системата ШИС ІІ дава възможност за лесен обмен на информация между националните органи за граничен контрол, митническите и полицейските служби, когато информацията засяга лица, които може да са замесени в тежки престъпления. Системата съдържа и сигнали за изчезнали лица, най-вече деца, както и сведения за определен вид вещи като банкноти, леки автомобили, микробуси, огнестрелни оръжия и документи за самоличност, които може да са били откраднати, незаконно присвоени или изгубени.

Сесилия Малмстрьом, комисар на ЕС по вътрешните работи, заяви: „Имам удоволствието да обявя, че ШИС II вече влиза в експлоатация. Заедно с колегите от Съвета и Парламента приключихме успешно фазата на разработка на проекта. В наследство получих труден проект и не беше лесно да осигуря реализацията му в рамките на първоначалния график, но благодарение на твърдата ми решимост успяхме да преодолеем големи предизвикателства. Сега можем да преминем към фазата на внедряване, която ще бъде контролирана от новата агенция eu-LISA“.

Крум Гърков, изпълнителен директор на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA), заяви: „Имаме готовност да поемем оперативното управление на ШИС II. Работим в тясно сътрудничество с Комисията и държавите членки, за да осигурим безпроблемното преминаване към управлението на системата, предоставянето на денонощно обслужване на държавите членки и включването в усилията за една по-безопасна Европа“.

Вследствие на премахването на проверките по вътрешните граници системата ШИС II продължава да играе решаваща роля за улесняване на свободното движение на хора в Шенгенското пространство. ШИС II е второто поколение на Шенгенската информационна система, която е в експлоатация от 1995 г., и разполага с усъвършенствани функции, като например възможност за въвеждане на биометрични данни (дактилоскопични отпечатъци и снимки), нови видове сигнали (откраднати въздухоплавателни средства, плавателни съдове, контейнери, платежни средства) и възможност за свързване на различните сигнали (като сигнал за лице и сигнал за моторно превозно средство). ШИС II ще съдържа и копия на европейски заповеди за арест, обвързани със сигнали за лица, които се издирват за задържане, предаване или екстрадиция, и по този начин компетентните органи ще могат по-лесно и бързо да вземат необходимите мерки.

В ШИС II строгата защита на данните е гарантирана. Достъп до системата имат единствено националните органи за граничен контрол, полицията, митническите власти, съдебните органи и службите за издаване на визи и за регистрация на моторни превозни средства. Всяко лице има право на достъп до данните, които са свързани с него и са въведени в ШИС II, и може също така да отправи искане до компетентния национален орган за коригиране или заличаване на личните си данни. Освен това всяко лице може да подаде иск пред съда за достъп, коригиране, заличаване или получаване на информация или за получаване на обезщетение във връзка с отнасящ се до него сигнал. Националните надзорни органи и Европейският надзорен орган по защита на данните ще си сътрудничат активно и ще извършват координиран надзор над ШИС II.

Контекст

ШИС II представлява ИТ система от най-нов тип, която се състои от следните елементи: централна система, национални системи на държавите от Шенгенското пространство и комуникационна инфраструктура за обмен между централната система и националните системи.

В края на февруари 2013 г. общите бюджетни задължения, поети от Комисията по проекта ШИС II от 2002 г. насам, достигнаха 167 784 606 евро.

Миграцията на данни от ШИС I+ към ШИС II ще приключи след етап на усилено наблюдение (с продължителност един месец) и през този период и двете системи — ШИС I+ и ШИС II — ще продължат да функционират едновременно чрез синхронизация.

От 9 май 2013 г. нататък агенцията eu-LISA ще поеме отговорността за ежедневното управление на централната система.

Полезни връзки

MEMO/13/309

Уебсайт на Сесилия Малмстрьом

Прочетете съобщенията на комисар Малмстрьом в Twitter

Уебсайт на ГД „Вътрешни работи“

Прочетете съобщенията на ГД „Вътрешни работи“ в Twitter

За контакти:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar