Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 9 aprilie 2013

Raport intermediar privind Strategia pentru regiunea Dunării: după un început de bun augur, e timpul să trecem mai departe

Comisia Europeană a dat publicității primul raport intermediar privind Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării (EUSDR), la doi ani de la lansarea acesteia. Raportul prezintă în amănunt realizările importante în ceea ce privește soluționarea problemelor cauzate de lipsa legăturilor de transport, de absența competitivității, de poluare și de infracțiuni. Macroregiunea Dunării este alcătuită din 14 țări, dintre care 8 sunt state membre ale UE. Raportul explică amănunțit modul în care acestea au reușit deja, prin numeroase proiecte și inițiative comune, să stabilească un sistem concret de cooperare.

Pe de altă parte, raportul Comisiei face apel la guvernele din regiunea Dunării să își respecte angajamente politice prin prioritizarea strategiei în toate domeniile de politică relevante, îndemnând cele 8 state membre ale UE implicate și Croația să includă strategia în planurile lor pentru viitoarele programe din cadrul politicii regionale pentru perioada 2014-2020.

Comisarul UE pentru dezvoltare regională, Johannes Hahn, a declarat: „Am început foarte bine. Strategia pentru regiunea Dunării este deja o dovadă a faptului că, acționând împreună, putem avea un impact mult mai mare decât dacă încercăm să rezolvăm problemele în mod izolat. Acum trebuie să trecem mai departe. Pentru cele 14 țări implicate, cooperarea nu poate fi doar un aspect marginal sau un ideal imprecis. Aș dori ca prioritățile Strategiei pentru regiunea Dunării să fie incluse în programarea viitoarelor noastre fonduri regionale și să fie integrate ferm printre prioritățile naționale, regionale și locale ale fiecărei țări implicate. Strategia ar trebui să fie luată în considerare în fiecare domeniu relevant de politică și să fie sprijinită de structuri stabile din punct de vedere politic și finanțate în mod adecvat.”

Raportul se axează pe progresele concrete înregistrate în cele patru domenii principale ale strategiei: interconectarea regiunii Dunării, protejarea mediului, creșterea prosperității și consolidarea regiunii Dunării.

Potrivit raportului, Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării a contribuit la instituirea unei structuri de cooperare valoroase pe termen lung și a generat un angajament politic clar în rândurile partenerilor săi.

Raportul stabilește recomandări clare pentru viitor: face apel la statele membre ale UE să includă strategia în viitoarele programe din cadrul politicii regionale pentru perioada 2014-2020.

Îndeamnă guvernele să utilizeze fondurile disponibile în mod eficient, combinând finanțări atât din fondurile structurale europene și din Fondul european de investiții, cât și din cadrul programului Orizont 2020, al programului COSME și al mecanismului Conectarea Europei.

Face apel la cele 14 țări implicate să se asigure că dispun, la nivel național, de structuri cu personal adecvat și finanțate corespunzător pentru realizarea priorităților Strategiei pentru regiunea Dunării.

Invită guvernele din UE să abordeze obiectivele strategiei în cadrul reuniunilor sectoriale relevante ale Consiliului de Miniștri (de exemplu, ale miniștrilor transporturilor, ale miniștrilor mediului, ale miniștrilor cercetării și ale miniștrilor de interne).

Raportul evidențiază o serie de proiecte noi și explică în detaliu modul în care strategia impulsionează inițiativele existente prin încurajarea colaborării și a combinării finanțărilor, contribuind astfel la programul de creștere pe termen lung al UE „Europa 2020”.

Interconectarea regiunii Dunării

(Legături de transport/energie sustenabilă/cultură și turism)

Declarație privind întreținerea căii navigabile a Dunării, adoptată de miniștrii transporturilor din regiunea Dunării în iunie 2012. Memorandum de înțelegere între România și Bulgaria privind navigabilitatea. Strategia a impulsionat finalizarea podului Calafat-Vidin dintre România și Bulgaria – cel de-al doilea pod de pe secțiunea de frontieră de 630 km aflată de-a lungul fluviului. Noi proiecte de cercetare privind navele inovatoare, cum este proiectul NEWS destinat să reînnoiască flota de pe Dunăre. Proiectul de interconectare gazieră Bulgaria-Serbia avansează pentru a lega zona Mării Baltice de Marea Adriatică, de Marea Egee și de Marea Neagră.

Protejarea mediului în regiunea Dunării

(Calitatea apei, riscuri de mediu/conservarea biodiversității)

Proiectul „Danube Floodrisk”: 8 țări din regiunea Dunării pun în comun baze de date și cartografii ale riscurilor de inundații. Grupul operativ pentru sturionii din Dunăre (Danube Sturgeon Task Force) a fost creat pentru a asigura protecția populațiilor viabile din această specie importantă care trăiesc în fluviu.

Creșterea prosperității în regiunea Dunării

(capacitate de cercetare/educație/tehnologia informației, competitivitatea întreprinderilor)

Forumul întreprinderilor din regiunea Dunării (Danube Region Business Forum), coordonat de Camera de Comerț a Austriei, reunește peste 300 de IMM-uri și sprijină crearea de legături cu institute de cercetare și universități. Fondul pentru cercetare și inovare în regiunea Dunării (Danube Research and Innovation Fund) se bazează pe experiențele programului BONUS din macroregiunea Mării Baltice. O Declarație comună a tuturor celor 14 miniștri ai cercetării din regiunea Dunării: semnată la Ulm, în Germania, la 9 iulie 2012.

Consolidarea regiunii Dunării

(Capacitate/cooperare instituțională în vederea combaterii crimei organizate)

Consolidarea cooperării între organele de poliție din regiunea Dunării: o inițiativă lansată chiar de șefii serviciilor de poliție, destinată să amelioreze măsurile de combatere a criminalității legate de fluviu (inclusiv a crimei organizate) și să creeze o platformă transnațională în sprijinul aplicării legislației. EUROPOL: proiect privind analiza amenințărilor din regiunea Dunării.

Context

Strategia a fost lansată în 2011 (IP/11/472), la cererea guvernelor din UE, formulată cu doi ani mai devreme. Cele 14 țări din macroregiune (printre care 8 state membre) sunt: Germania, Austria, Ungaria, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Bulgaria, România, Croația, Serbia, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Ucraina și Moldova.

Primul Formum anual al EUSDR a avut loc la Regensburg, în Germania, în noiembrie 2012 și a fost prezidat de cancelarul Angela Merkel. Cel de-al doilea Forum anual va avea loc anul acesta la București, în România, în zilele de 28 și 29 octombrie. Dunărea este a doua macroregiune a UE, numărând peste 100 de milioane de locuitori. Prima strategie de acest gen a fost cea privind regiunea Mării Baltice, lansată în iunie 2009. Se preconizează că următorul raport de evaluare a strategiilor macroregionale va fi publicat în iunie 2013. În cadrul Consiliului European din decembrie 2012, guvernele din UE au solicitat Comisiei să propună o a treia macroregiune adriatico-ionică.

Pentru mai multe informații:

Raportul privind Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării

http://www.danube-region.eu/

Contact:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar