Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 9 april 2013

Voortgangsverslag Donaustrategie: goed gestart, nu naar een hogere versnelling

Twee jaar na de start van de strategie van de Europese Unie voor het Donaugebied, heeft de Europese Commissie hierover het eerste voortgangsverslag bekendgemaakt. Daarin worden belangrijke verwezenlijkingen beschreven bij de aanpak van verschillende problemen, gaande van ontbrekende schakels in de transportketen, over een te laag concurrentievermogen, tot vervuiling en misdaad. De macroregio van het Donaugebied omvat 14 landen, 8 daarvan zijn lidstaten van de EU. Het verslag geeft weer hoe die landen door gemeenschappelijke projecten en initiatieven erin geslaagd zijn om een concreet samenwerkingsverband op te zetten.

Het verslag van de Commissie is echter tevens een oproep aan de regeringen van de Donaulanden om hun politieke beloften na te komen door van de strategie op alle relevante beleidsgebieden een overkoepelende prioriteit te maken. De acht betrokken lidstaten, en ook Kroatië, worden aangespoord om de strategie te verwerken in hun plannen voor de volgende generatie programma’s in het kader van het regionaal beleid voor de periode 2014-2020.

Europees commissaris voor regionaal beleid Johannes Hahn lichtte toe: “We zijn zeer goed van start gegaan. De Donaustrategie toont ons nu al dat we door samenwerking veel meer resultaten bereiken dan wanneer we elk afzonderlijk proberen de problemen aan te pakken. Nu moeten we overschakelen naar een hogere versnelling. Samenwerking mag voor de 14 betrokken landen geen bijkomstigheid of vaag ideaal zijn. De prioriteiten van de Donaustrategie wil ik graag herkennen in de programmering van bijstandsverlening uit de regionale fondsen van de nieuwe generatie, stevig ingebed in de nationale, regionale en lokale prioriteiten van elk betrokken land. De strategie moet in elk relevant beleidsdomein rusten op ondersteunende structuren die politiek stabiel zijn en over afdoende financiering beschikken."

Het verslag benadrukt de concrete verwezenlijkingen in vier kerngebieden van de strategie: het verbinden van de Donauregio, de bescherming van het leefmilieu, het scheppen van welvaart en het versterken van de Donauregio.

Volgens het verslag heeft de strategie ervoor gezorgd dat er een langdurige waardevolle samenwerkingsstructuur is opgezet en dat de deelnemers een duidelijke politieke toezegging hebben gedaan.

Het verslag geeft heldere aanbevelingen voor de toekomst: de lidstaten van de EU worden aangespoord om de strategie te verwerken in de nieuwe generatie programma’s in het kader van het regionaal beleid voor de periode 2014-2020.

Het verslag zet de regeringen aan om de beschikbare financiering, met name de Europese structuur- en investeringsfondsen, Horizon 2020, Cosme en de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, te combineren en efficiënt in te zetten.

De 14 betrokken landen moeten ervoor zorgen dat zij op nationaal niveau beschikken over geschikt personeel en financiering om de prioriteiten van de Donaustrategie te verwezenlijken.

De regeringen van de EU-lidstaten moeten de doelstellingen van de Donaustrategie voor ogen houden bij de bijeenkomsten van de ministerraad (bijvoorbeeld op de bijeenkomsten van de Europese ministers van Vervoer, Milieu, Onderzoek en Binnenlandse zaken).

Het verslag richt de schijnwerpers op een aantal nieuwe projecten en beschrijft hoe de strategie door samenwerking en assistentie bij het combineren van financiering aan bestaande initiatieven een nieuw elan geeft. Op die manier wordt een bijdrage geleverd aan de Europa 2020-strategie van de EU voor groei op lange termijn.

Verbinding van de Donauregio

(Schakels in de vervoersketen/duurzame energie/cultuur en toerisme)

Verklaring inzake het onderhoud van de Donauvaarroute, in juni 2012 aangenomen door de ministers van Vervoer van de Donauregio. Essentieel akkoord tussen Roemenië en Bulgarije inzake bevaarbaarheid. De strategie gaf een nieuwe impuls voor de voltooiing van de brug tussen Calafat en Vidin; dit is slechts de tweede brug die Roemenië en Bulgarije verbindt op het 630 km lange traject waar de rivier de grens vormt. Nieuwe onderzoeksprojecten voor innovatieve vaartuigen, zoals het project NEWS voor de vernieuwing van de Donauvloot. Het project voor de gasverbinding tussen Bulgarije en Servië vordert en zal de Oostzee verbinden met de Adriatische Zee, De Egeïsche Zee en de Zwarte Zee.

Bescherming van het milieu in de Donauregio

(Waterkwaliteit, milieurisico's/behoud van de biodiversiteit)

Het project Danube Floodrisk tegen overstromingsgevaar: acht landen langs de Donau delen gegevensbanken en brengen samen overstromingen in kaart. De taskforce voor de steur in de Donau stelt levensvatbare populaties van deze belangrijke vissoort in de rivier veilig.

Welvaart scheppen in de Donauregio

(Onderzoekscapaciteit/onderwijs/informatietechnologie, concurrentievermogen van ondernemingen)

Het Bedrijfsforum voor de Donauregio, dat wordt gecoördineerd door de Oostenrijkse Kamer van Koophandel, verenigt ruim 300 kmo's en ondersteunt de banden met onderzoeksinstituten en universiteiten. Het onderzoeks- en innovatiefonds voor de Donauregio bouwt voort op de ervaringen van het Bonus-programma in de macroregio van de Oostzee. Een gemeenschappelijke verklaring van de 14 ministers van Onderzoek in het Donaugebied, ondertekend op 9 juli 2012 in Ulm (Duitsland).

Versterking van de Donauregio

(Institutionele capaciteit/samenwerking in de strijd tegen de georganiseerde misdaad)

Verdieping van de samenwerking tussen de politiediensten van de Donauregio: een initiatief van de politiecommissarissen zelf voor betere maatregelen tegen riviergerelateerde misdaden (met inbegrip van georganiseerde misdaad) en de oprichting van een transnationaal ordehandhavingsplatform. Project van Europol inzake dreigingsanalyse voor de Donauregio.

Achtergrond

De strategie ging in 2011 van start (IP/11/472) naar aanleiding van het verzoek van enkele EU-regeringen twee jaar daarvoor. De 14 landen in de macroregio, waaronder 8 lidstaten van de EU, zijn: Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Bulgarije, Roemenië, Kroatië, Servië, Bosnië-Herzegovina, Montenegro, Oekraïne en Moldavië.

Het eerste jaarlijks forum over de EU-Donaustrategie vond plaats in november 2012 in Regensburg (Duitsland), met bondskanselier Angela Merkel als hoofdspreker. Het tweede jaarlijks forum wordt dit jaar georganiseerd op 28 en 29 oktober in Boekarest (Roemenië). Het Donaugebied is de tweede macroregio van de EU, er wonen meer dan 100 miljoen mensen. De eerste was de Oostzeeregio, daarvoor ging een strategie van start in juni 2009. Het volgende beoordelingsverslag over de strategieën voor de macroregio's komt naar verwachting uit in juni 2013. Tijdens de Europese Raad van december 2012 hebben de regeringen van de EU de Commissie verzocht een voorstel in te dienen voor een derde macroregio voor het gebied van de Ionische Zee en de Adriatische Zee.

Voor nadere informatie:

Strategie van de Europese Unie voor de Donauregio

http://www.danube-region.eu/


Side Bar