Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 8 april 2013

Klimatåtgärder: Europeiska kommissionen anlitar näringslivet för att sprida bästa praxis

Ledande energieffektiva företag i Danmark får idag besök från företrädare för näringslivet och den offentliga sektorn från tio EU-medlemsstater.

Studiebesöket är det första evenemang som anordnas av berörda parter för att stödja kommissionens flaggskeppskampanj för klimatåtgärder ”Det gäller din värld”. Fler än 150 partner och anhängare har anslutit sig sedan kampanjstarten i oktober förra året. Under de kommande månaderna anordnar de konferenser, utställningar och evenemang för att utbyta bästa praxis och öka medvetenheten om hur stärkta klimatåtgärder kan bidra till ekonomiska fördelar och en bättre livskvalitet.

Studiebesöket, Engage in Energy Efficient Production, anordnas av Dansk Industri till stöd för kommissionens kampanj ”Det gäller din värld”, och fokuserar på lösningar där ekonomiska fördelar går hand i hand med klimatåtgärder.

Den verkliga klimatutmaningen är att snabbt använda de lösningar som vi redan känner till, säger Connie Hedegaard, kommissionär med ansvar för klimatfrågor, som deltar i besöket. Det är alltså mycket viktigt att sprida god praxis och undvika dubbelarbete.

Man besöker företag inom olika sektorer, alltifrån livsmedel till industriella komponenter, för att visa att energieffektivitetens ekonomiska fördelar är en möjlighet för alla slags företag.

Ett exempel är företaget Grundfos som visar deltagarna sin produktionsanläggning. Grundfos, som är en av världens ledande pumptillverkare, har en årsomsättning på 3 miljarder euro. Sedan 2008 har företaget minskat sina produktionsrelaterade utsläpp med mer än 11 % genom riktade energieffektivitetsprojekt — vilket motsvarar sammanlagt mer än 14 000 ton. Under samma period har omsättningen ökat med nästan 20 %. Enbart i Danmark uppskattar företaget att det årligen sparar 2,5 miljoner euro tack vare energieffektivitet.

För oss handlar energieffektivitet om ett gott företagande samt hållbarhet. Genom att spara energi och minska koldioxidutsläppen sänker vi produktionskostnaderna, vilket förbättrar vår lönsamhet och konkurrenskraft. Det är bara sunt förnuft, säger Grundfos VD Carsten Bjerg.

Fakta om ”Det gäller din värld”:

Sedan starten i oktober 2012 har kampanjen lockat över 20 000 följare i sociala medier och fler än 150 officiella kampanjpartner, som myndigheter, icke-statliga organisationer, universitet och företag. ”Det gäller din värld” vill visa upp befintliga, kostnadseffektiva lösningar för att nå EU:s mål om att minska växthusgasutsläppen med 80–95 % fram till 2050 och dessutom uppmuntra till nya lösningar.

Fakta om ”Engage in Energy Efficient Production”:

Deltagarna företräder 17 organisationer — företag, branschorganisationer, tankesmedjor och myndigheter.

Deltagarna kommer från tio EU-länder, däribland Sverige, Finland, Tyskland, Frankrike, Spanien, Polen, Bulgarien och Litauen.

Förutom pumptillverkaren Grundfors kommer deltagarna att besöka livsmedelsföretaget Danish Crown och Saint-Gobain ISOVER som utvecklar och tillverkar innovativa och hållbara isoleringslösningar.

Läs mer:

Kommissionär Connie Hedegaards webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/index_en.htm

Det gäller din värld-kampanjens webbplats: http://world-you-like.europa.eu/sv/

Det gäller din värld-kampanjens Facebook-sida:

http://www.facebook.com/EUClimateAction

Kontaktpersoner:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar