Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 8. apríla 2013

Ochrana klímy: Európska komisia zapája priemysel do šírenia osvedčených postupov v oblasti klímy

V pondelok 8. apríla 2013 sa zástupcovia priemyslu a verejného sektora z 10 členských štátov EÚ zúčastnia na exkurzii, v rámci ktorej navštívia dánske podniky dosahujúce najlepšie výsledky v energetickej efektívnosti.

Táto exkurzia je prvým zo série podujatí, ktoré zúčastnené strany usporiadali na podporu hlavnej kampane Komisie Dobrá klíma pre svet, ktorý mám rád, zameranej na oblasť klímy. Od jej vyhlásenia v októbri minulého roku sa do kampane zapojilo vyše 150 subjektov ako partneri a podporovatelia. V nadchádzajúcich mesiacoch mnohí z nich usporiadajú konferencie, výstavy, akcie a iné udalosti, na ktorých sa podelia o osvedčené postupy a budú zvyšovať informovanosť o tom, ako možno spojiť zvýšenú ochranu klímy s hospodárskymi prínosmi a lepšou kvalitou života.

Exkurziu pod heslom Zapojte sa do energeticky efektívnej výroby organizuje Konfederácia dánskych priemyselných odvetví na podporu kampane Európskej komisie na ochranu klímy Dobrá klíma pre svet, ktorý mám rád, zameranej na „riešenia, ktoré neoľutujete“, pri ktorých idú hospodárske prínosy ruka v ruke s ochranou klímy.

„Skutočnou výzvou v oblasti ochrany klímy je to, aby sa riešenia, ktoré sú už známe, uvádzali do praxe potrebnou rýchlosťou. Preto je nevyhnutné šíriť osvedčené postupy a vyhýbať sa tomu, aby sa každý na vlastnú päsť pokúšal znova vynaliezať koleso,“ uviedla Connie Hedegaardová, komisárka pre oblasť klímy, ktorá sa zúčastní na niektorých častiach exkurzie..

Súčasťou exkurzie sú návštevy podnikov z rozličných priemyselných odvetví od potravinárstva až po strojárenstvo, čo nasvedčuje, že hospodárske prínosy plynúce z energetickej efektívnosti sa potenciálne dajú dosiahnuť v najrozličnejších oblastiach.

Jedným z príkladov je Grundfos, patriaci medzi podniky, ktoré privítajú účastníkov exkurzie a umožnia im prehliadku svojich výrobných zariadení. Grundfos, ktorý patrí medzi popredných svetových výrobcov čerpadiel, má ročný obrat 3 miliardy EUR. Od roku 2008 sa v tomto podniku podarilo prostredníctvom cielených projektov energetickej efektívnosti znížiť emisie súvisiace s výrobou o viac ako 11 % - to znamená celkove o viac ako 14 000 ton. Za rovnaké obdobe sa obrat zvýšil o takmer 20 %. Spoločnosť Grundfos odhaduje, že len v Dánsku ušetrí vďaka energetickej efektívnosti ročne 2,5 milióna EUR.

„Energetická efektívnosť pre nás znamená dobrý obchod aj udržateľnosť. Úsporami energie a obmedzovaním emisií CO2 znižujeme naše výrobné náklady. Tým sa zlepšuje naša ziskovosť a konkurencieschopnosť. Je to naozaj len otázka zdravého rozumu,“ povedal generálny riaditeľ Grundfosu Carsten Bjerg.

Fakty o kampani Dobrá klíma pre svet, ktorý mám rád:

Kampaň od vyhlásenia v októbri 2012 pritiahla prostredníctvom sociálnych médií 20 000 záujemcov a získala 150 oficiálnych partnerov vrátane verejných orgánov, mimovládnych organizácií, akademických inštitúcií a podnikov. Cieľom Dobrej klímy pre svet,ktorý mám rád je propagovať existujúce hospodárne riešenia v súlade s cieľom EÚ do roku 2050 znížiť emisie skleníkových plynov o 80 až 95 %, ako aj podporovať nové projekty.

Fakty o akcii Zapojte sa do energeticky efektívnej výroby:

Účastníci zastupujú 17 organizácií od súkromných spoločností a priemyselných združení až po expertné skupiny a orgány verejnej správy.

Účastníci zastupujú 10 členských štátov vrátane Nemecka, Francúzska, Španielska, Poľska, Bulharska, Litvy, Švédska a Fínska.

Okrem výrobcu čerpadiel Grundfos účastníci navštívia potravinársku spoločnosť Danish Crown a Saint-Gobain ISOVER, ktorý vyvíja a vyrába inovačné a udržateľné izolačné riešenia.

Ďalšie informácie:

Webová stránka komisárky Connie Hedegaardovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/index_en.htm

Webová stránka kampane Dobrá klíma pre svet, ktorý mám rád:

http://world-you-like.europa.eu/sk/

Facebooková stránka kampane Dobrá klíma pre svet, ktorý mám rád:

http://www.facebook.com/EUClimateAction

Kontaktné osoby:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 4971)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 7278)


Side Bar