Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 8.4.2013

Euroopan komissio sitouttaa teollisuutta levittämään parhaita ilmastokäytäntöjä

Teollisuuden ja julkisen sektorin edustajia kymmenestä EU:n jäsenvaltiosta osallistuu Tanskassa maanantaina 8. huhtikuuta 2013 järjestettäviin vierailukäynteihin energiatehokkuudeltaan huippua edustaviin yrityksiin.

Vierailu on ensimmäinen sidosryhmien järjestämistä tapahtumista, joilla tuetaan ilmastotoimia koskevaa komission Sinun maailmasi -lippulaivakampanjaa. Kampanja käynnistettiin viime vuoden lokakuussa, ja siihen on liittynyt yli 150 yhteistyökumppania tai tukijaa. Tulevina kuukausina monet niistä järjestävät konferensseja, näyttelyjä ja erilaisia tapahtumia, joissa pyritään vaihtamaan tietoa parhaista toimintatavoista ja lisäämään tietoisuutta siitä, miten yhä tehokkaammat ilmastotoimet voidaan yhdistää taloudellisiin hyötyihin ja elämänlaadun parantamiseen.

Engage in Energy Efficient Production -vierailun järjestää Tanskan teollisuuden keskusjärjestö osana Euroopan komission Sinun maailmasi -ilmastotoimikampanjaa, jossa keskitytään kaikkia hyödyttäviin ratkaisuihin, joissa taloudellinen hyöty ja ilmastotoimet kulkevat käsi kädessä.

”Varsinainen ilmastohaaste on ottaa jo löytämämme ratkaisut käyttöön riittävän nopeasti”, totesi joillekin vierailukäynneille osallistuva komissaari Connie Hedegaard, joka vastaa ilmastotoimista. ”Tästä syystä hyvien käytäntöjen levittäminen on oleellisen tärkeää, jotta kaikkien ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen.

Tanskassa tutustutaan monia eri aloja elintarvikkeista teollisuuden komponentteihin edustaviin yrityksiin. Näin osoitetaan, että kaikenlaiset yritykset voivat saada taloudellista hyötyä energiatehokkuudesta.

Yksi kohteista on Grundfos, jonka tuotantolaitoksiin osallistujat pääsevät tutustumaan. Se kuuluu maailman johtaviin pumpunvalmistajiin, ja sen vuotuinen liikevaihto on 3 miljardia euroa. Yritys on vuodesta 2008 lähtien vähentänyt energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävillä hankkeilla tuotantoon liittyviä päästöjään yli 11 prosenttia – yhteensä yli 14 000 tonnia. Samaan aikaan liikevaihto on kasvanut lähes 20 prosenttia. Pelkästään Tanskassa Grundfos arvioi säästävänsä vuosittain 2,5 miljoonaa euroa energiatehokkuuden avulla.

Grundfosin pääjohtaja Carsten Bjergin mukaan energiatehokkuus ei Grundfosilla liity pelkästään kestävyyteen vaan se on osa hyvää liiketoimintaa: ”Säästämällä energiaa ja hiilidioksidipäästöjä alennamme tuotantokustannuksia. Se taas parantaa kannattavuutta ja kilpailukykyä. Puhdasta maalaisjärkeä.”

Tietoja Sinun maailmasi -kampanjasta:

Lokakuussa 2012 käynnistynyt kampanja on kerännyt yli 20 000 seuraajaa sosiaalisessa mediassa ja yli 150 virallista yhteistyökumppania, joihin kuuluu viranomaisia, kansalaisjärjestöjä, korkeakouluja ja yrityksiä. Kampanjan tarkoituksena on esitellä kustannustehokkaita ratkaisuja, joilla saavutetaan EU:n tavoite kasvihuonekaasujen vähentämisestä 80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä ja edistetään uusien ratkaisujen syntyä.

Tietoja Engage in Energy Efficient Production -vierailukäynneistä:

Osallistujat edustavat 17:ää erilaista organisaatiota yksityisistä yrityksistä teollisuudenalojen järjestöihin, ajatushautomoihin ja valtion virastoihin.

Osallistujat tulevat kymmenestä jäsenvaltiosta, mm. Saksasta, Ranskasta, Espanjasta, Puolasta, Bulgariasta, Liettuasta, Suomesta ja Ruotsista.

Pumpunvalmistaja Grundfosin lisäksi osallistujat vierailevat Danish Crown -elintarvikeyrityksessä ja Saint-Gobain ISOVERissä, joka kehittää ja valmistaa innovatiivisia ja kestäviä eristysratkaisuja.

Lisätietoja:

Komissaari Connie Hedegaardin verkkosivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/index_en.htm

Sinun maailmasi -kampanjan verkkosivut: http://world-you-like.europa.eu/fi/

Sinun maailmasi -kampanja Facebookissa: http://www.facebook.com/EUClimateAction

Yhteyshenkilöt:

Isaac Valero Ladron (+32-2) 296 49 71

Stephanie Rhomberg (+32-2) 298 72 78


Side Bar