Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 8. aprill 2013

Euroopa Komisjon innustab tööstusettevõtteid levitama kliimavaldkonna parimaid tavasid

Esmaspäeval, 8. aprillil 2013 külastavad kümne Euroopa Liidu liikmesriigi tööstus- ja avaliku sektori esindajad energiatõhususe alal juhtivaid ettevõtteid Taanis.

Külastus on esimene sarnaste ürituste seas, mida korraldavad sidusrühmad, et toetada Euroopa Komisjoni kliimameetmete juhtkampaaniat „Sinu maailm”. Alates kampaania algatamisest eelmise aasta oktoobris on sellega ühinenud üle 150 partneri ja toetaja. Järgmistel kuudel korraldavad nad muu hulgas konverentse, näituseid ja üritusi, et jagada häid kogemusi ja tõsta teadlikkust sellest, kuidas ühitada üha arvukamaid kliimameetmeid majandusliku kasu ja parema elukvaliteediga.

Külastuse teema on „Tooda energiatõhusalt” („Engage in Energy Efficient Production”) ja selle korraldab Taani Tööstuse Keskliit, et toetada Euroopa Komisjoni kampaaniat „Sinu maailm”, mille eesmärk on juhtida tähelepanu igal juhul kasulikele lahendustele (nn no-regret lahendused), mille puhul majanduslik tulu ja kliimameetmed käivad käsikäes.

ELi kliimameetmete volinik Connie Hedegaard, kes osaleb ka külastuses, ütles: „Tegelik kliimaalane ülesanne seisneb selles, kuidas kasutada juba teadaolevaid lahendusi võimalikult kiiresti. Seega on ülioluline levitada häid tavasid ja vältida seda, et kõik üritavad jalgratast leiutada.”

Külastatakse ettevõtteid mitmesugustes valdkondades toitlustusest tööstusseadmeteni ja näidatakse seega, et tänu energiatõhususele võivad majanduslikku kasu saada kõik ettevõtted sõltumata valdkonnast.

Üks ettevõtetest, kes külalisi vastu võtab ja neile oma tootmiskohti tutvustab, on Grundfos – üks maailma juhtivatest pumbatootjatest aastakäibega kolm miljardit eurot. Alates 2008. aastast on Grundfos tänu sihtotstarbelistele energiatõhususprojektidele vähendanud tootmisel tekkivat heidet üle 11%, mis vastab üle 14 000 tonnile. Nende käive aga samal perioodil kasvas ligikaudu 20%. Ettevõte säästab tänu energiatõhususele ainuüksi Taanis aastas hinnanguliselt 2,5 miljonit eurot.

Grundfosi tegevjuht Carsten Bjerg ütles: „Meie jaoks tähendab energiatõhusus tulusat äritegevust, aga ka jätkusuutlikkust. Säästes energiat ja vähendades heitkoguseid, vähendame oma tootmiskulusid, mis suurendab meie kasumlikkust ja konkurentsivõimet. Tegelikult tähendab see lihtsalt arukat käitumist.”

Kampaania Sinu maailm

Kampaania algatati 2012. aasta oktoobris ja nüüdseks on sellel sotsiaalmeedias üle 20 000 jälgija. Samuti on kampaanial 150 ametlikku partnerit, kelle hulgas on ametiasutusi, vabaühendusi ning teadus- ja äriringkondade esindajaid. Kampaaniaga soovitakse leida kulutõhusaid lahendusi, et saavutada ELi eesmärk vähendada kasvuhoonegaaside heidet 2050. aastaks 80–95%, ning innustada uute lahenduste otsimist.

„Tooda energiatõhusalt

Külastuses osalejad on pärit kümnest liikmesriigist, sealhulgas Saksamaalt, Prantsusmaalt, Poolast, Bulgaariast, Leedust, Rootsist ja Soomest, ning nad esindavad 17 organisatsiooni eraettevõtetest ja tööstusühendustest eksperdirühmade ja valitsusasutusteni.

Lisaks pumbatootjale Grundfos külastatakse toiduettevõtet Danish Crown ning ettevõtet Saint-Gobain ISOVER, mis arendab ja toodab innovatiivseid ja säästvaid isolatsioonilahendusi.

Lisateave:

Volinik Connie Hedegaard'i veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/index_en.htm

Kampaania „Sinu maailm” veebisait: http://world-you-like.europa.eu/et/

Kampaania „Sinu maailm” Facebookis: http://www.facebook.com/EUClimateAction

Kontaktisikud:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar