Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 8. april 2013

Klima: Europa-Kommissionen involverer industrien i udbredelsen af bedste praksis

På mandag, den 8. april 2013, tager repræsentanter for industrien og den offentlige sektor i 10 EU-medlemsstater på studietur til Danmark for at besøge en række virksomheder, der er førende inden for energieffektivitet.

Studieturen er første led i en række arrangementer, der er organiseret af interesseparterne til støtte for Kommissionens flagskibskampagne om klimaindsatsen En verden du kan lide. Siden kampagnen gik i luften i oktober sidste år, har mere end 150 partnere tilsluttet sig kampagnen som kampagnepartnere eller støtter. De kommende måneder arrangerer en række af dem forskellige konferencer, udstillinger, events og lignende med det formål at dele bedste praksis og øge kendskabet til, hvordan man kan kombinere en øget klimaindsats med økonomiske fordele og forbedret livskvalitet.

Studieturen har fået navnet Engage in Energy Efficient Production (Investér i energieffektiv produktion) og er organiseret af Dansk Industri til støtte for Europa-Kommissionens informationskampagne En verden du kan lide. En kampagne, der stiller skarpt på løsninger, som man ikke kommer til at fortryde, fordi de indebærer, at klimaindsatsen går hånd i hånd med økonomiske fordele.

"Den rigtige klimaudfordring går ud på at anvende allerede kendte løsninger i det nødvendige tempo. Derfor er det altafgørende, at vi får udbredt bedste praksis, og at vi undgår, at alle prøver at genopfinde hjulet", siger Connie Hedegaard, EU's klimakommissær, der deltager i en del af studieturen.

Turen omfatter besøg på virksomheder inden for en vifte af forskellige brancher lige fra fødevarer til industrikomponenter for at vise, at de økonomiske fordele ved energieffektivitet udgør et stort potentiale for alle typer virksomheder.

Et eksempel på en sådan virksomhed er Grundfos, som vil tage imod deltagerne og vise dem rundt på deres produktionsfaciliteter. Grundfos er et af verdens førende producenter af pumper og har en årsomsætning på 3 mia. EUR. Siden 2008 har virksomheden reduceret sine produktionsrelaterede emissioner med mere end 11 % ved hjælp af målrettede energieffektivitetsprojekter – hvilket svarer til mere end 14 000 tons. I samme periode er omsætningen steget med næsten 20 %. Virksomheden vurderer, at den i Danmark alene har sparet 2,5 mio. EUR om året ved hjælp af energieffektivitet.

"For os handler energieffektivitet lige så meget om god forretning som om bæredygtighed. Ved at spare på energien og reducere CO2-udledningen, reducerer vi også vores produktionsomkostninger. Det forbedrer vores indtjeningsevne og vores konkurrencefordele. Det er i virkeligheden bare et spørgsmål om sund fornuft", siger koncernchef i Grundfos, Carsten bjerg.


Fakta om En verden du kan lide:

Siden kampagnen gik i luften i oktober 2012, har den tiltrukket mere end 20 000 tilhængere på de sociale medier og fået mere end 150 partnere, der bl.a. tæller offentlige myndigheder, ngo'er, forskere og virksomheder. En verden du kan lide har til formål at præsentere eksisterende omkostningseffektive løsninger til opnåelse af EU's mål om at reducere drivhusgasudledningen med 80-95 % inden 2050 og at tilskynde til at finde nye løsninger.

Fakta om Engage in Energy Efficient Production:

Deltagerne repræsenterer 17 organisationer, der tæller både private virksomheder, brancheorganisationer, tænketanke og statslige organer.

Deltagerne repræsenterer 10 medlemsstater, herunder Tyskland, Frankrig, Spanien, Polen, Bulgarien, Litauen, Sverige og Finland.

Udover pumpefabrikanten Grundfos skal deltagerne også besøge fødevarevirksomheden Danish Crown og Saint-Gobain ISOVER, der udvikler og producerer innovative og bæredygtige isoleringsløsninger.

Yderligere oplysninger:

Klimakommissær Connie Hedegaards websted:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/index_da.htm

En verden du kan lide – kampagnens websted:

http://world-you-like.europa.eu/da/

En verden du kan lide – kampagnens Facebookside:

http://www.facebook.com/EUClimateAction

 

 

Kontaktpersoner :

Isaac Valero Ladron  (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg  (+32 2 298 72 78)

 


Side Bar