Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

tisková zpráva

Brusel 8. dubna 2013

Ochrana klimatu: Evropská komise zapojuje průmysl do šíření osvědčených postupů v oblasti klimatu

V pondělí 8. dubna 2013 se zástupci průmyslu a veřejného sektoru z deseti členských států EU zúčastní exkurze do Dánska, kde navštíví podniky, které se z hlediska energetické účinnosti řadí mezi nejlepší.

Tato exkurze je první z řady akcí pořádaných zúčastněnými stranami na podporu stěžejní kampaně Komise v oblasti klimatu „Naše planeta“. Od jejího spuštění v říjnu loňského roku se do kampaně zapojilo více než 150 partnerů a příznivců. V nadcházejících měsících bude řada z nich pořádat konference, výstavy, akce a jiné události, kde se podělí o osvědčené postupy a budou informovat o tom, jak spojit zvýšenou ochranu klimatu s hospodářským přínosem a lepší kvalitou života.

Exkurzi s názvem „Zapojte se do energeticky účinné výroby“ pořádá Konfederace dánských průmyslových odvětví na podporu kampaně Evropské komise pro oblast klimatu „Naše planeta“, která klade důraz na řešení, v nichž jdou hospodářský přínos a ochrana klimatu ruku v ruce bez nutnosti vzdát se jednoho z nich.

„Skutečnou výzvou v oblasti ochrany klimatu je uvádět již známá řešení do praxe potřebnou rychlostí. Proto je nutné seznamovat ostatní s osvědčenými postupy, a předejít tak tomu, aby se všichni současně snažili objevovat Ameriku na vlastní pěst,“ uvedla komisařka pro opatření v oblasti změny klimatu Connie Hedegaardová, které se části exkurze také zúčastní.

Exkurze zahrnuje návštěvy podniků z různých odvětví průmyslu, od potravinářského po strojírenský, což svědčí o tom, že ekonomické výhody plynoucí z energetické účinnosti mají široký podnikatelský potenciál.

Účastníkům exkurze své brány otevře například podnik Grundfos, kde je pro ně připravena prohlídka výrobny. Grundfos je jedním z předních světových výrobců čerpadel a má roční obrat ve výši 3 miliardy eur. Díky cíleným projektům v oblasti energetické účinnosti podnik od roku 2008 snížil emise související s výrobou o více než 11 %, což celkově představuje více než 14 000 tun. Ve stejném časovém období se jeho obrat zvýšil o téměř 20 %. Podle svých odhadů podnik díky energeticky účinným opatřením každoročně ušetří jen v Dánsku 2,5 milionu eur.

„Energetická účinnost pro nás znamená dobrý obchod a zároveň udržitelnost. Díky úspoře energie a omezení emisí CO2 snižujeme výrobní náklady. To vede k větší ziskovosti a konkurenční výhodě. Je to jen otázkou zdravého rozumu,“ uvedl výkonný ředitel podniku Grundfos Carsten Bjerg.

Stručně o kampani „Naše planeta“:

Od svého spuštění v říjnu 2012 si kampaň na sociálních médiích našla přes 20 000 příznivců a více než 150 oficiálních partnerů z řad orgánů veřejné správy, nevládních organizací, akademické obce i komerční sféry. Jejím úkolem je nejen ukázat již fungující nákladově efektivní řešení, která mají dosáhnout cílů EU v podobě 80–95% snížení emisí skleníkových plynů do roku 2050, ale i podpořit hledání nových řešení.

Stručně o akcii „Zapojte se do energeticky účinné výroby“:

Účastníci zastupují 17 různých organizací od soukromých společností a průmyslových sdružení po skupiny expertů a orgány veřejné správy.

Účastníci reprezentují 10 členských států včetně Německa, Francie, Španělska, Polska, Bulharska, Litvy, Švédska a Finska.

Kromě podniku na výrobu čerpadel Grundfos navštíví účastníci potravinářskou společnost Danish Crow a podnik Saint-Gobain ISOVER, který vyvíjí a vyrábí izolace pro inovativní a udržitelná řešení.

Další informace:

webová stránky komisařky Connie Hedegaardové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/index_en.htm

internetové stránky kampaně „Naše planeta“:

http://world-you-like.europa.eu/cs/

stránky kampaně „Naše planeta“ na portálu Facebook:

http://www.facebook.com/EUClimateAction

Kontaktní osoby:

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

Stephanie Rhomberg (+32 22987278)


Side Bar