Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 8 април 2013 г.

Действия за климата: Европейската комисия приканва промишлеността да разпространява добри практики за климата

На 8 април 2013 г., понеделник, представители на промишлеността и публичния сектор от 10 страни от ЕС посещават водещи енергийно ефективни предприятия в Дания.

Посещението поставя началото на серия от прояви, организирани в подкрепа на водещата кампания на Комисията за действия за климата „Свят, който харесваш“. От началото на кампанията през октомври 2012 г. към нея са се присъединили над 150 партньори и поддръжници. През следващите месеци много от тях ще организират конференции, изложби и разнообразни прояви за обмен на добри практики и повишаване на осведомеността за начините за съчетаване на действията за климата с икономическите ползи и подобряването на жизнения стандарт.

Посещението „Участвайте в енергийно ефективно производство“ е организирано от Датската промишлена конфедерация в подкрепа на кампанията на Европейската комисия „Свят, който харесваш“, която насочва вниманието към решения, съчетаващи икономическите ползи и действията в областта на климата.

„Истинското климатично предизвикателство е да приложим вече известните решения достатъчно бързо. Изключително важно е да разпространяваме добрите практики, за да се избегне дублиране на усилията“, каза комисарят по действията за климата Кони Хедегор, която ще участва в части от посещението.

То включва посещения в предприятия от различни сектори – от храни до промишлени компоненти – и демонстрира, че всички видове бизнес могат да извлекат икономически ползи от енергийната ефективност.

Един пример е Grundfos – една от компаниите, чийто производствен обект ще посетят участниците. Grundfos е един от водещите производители на помпи в света с годишен оборот от 3 милиарда евро. От 2008 г. насам компанията е намалила своите производствени емисии с над 11 % (14 000 тона) чрез целенасочени проекти за енергийна ефективност. През същия период оборотът ѝ е нараснал с почти 20 %. По изчисления на компанията тя спестява 2,5 милиона евро годишно от енергия само в Дания.

„За нас енергийната ефективност означава не само добър бизнес, но и устойчивост. Спестявайки енергия и емисии на CO2, ние намаляваме производствените си разходи. По този начин компанията става по-печеливша и по-конкурентоспособна. Това е просто въпрос на здрав разум“, каза изпълнителният директор на Grundfos Карстен Берг.

Факти за „Свят, който харесваш“

От началото си през октомври 2012 г., кампанията е привлякла над 20 000 последователи в социалните медии и повече от 150 официални партньори, сред които са публични органи, неправителствени организации, академични институции и предприятия. Свят, който харесваш“ има за цел да популяризира съществуващите рентабилни решения за постигане на целта на ЕС за 80—95 % намаление на емисиите на парникови газове до 2050 г., както и да насърчава нови решения.

Факти за „Участвайте в енергийно ефективно производство“

Участниците са представители на 17 организации, включващи частни компании, промишлени асоциации, мозъчни тръстове и правителствени органи.

Участниците представляват 10 държави от ЕС, сред които са Германия, Франция, Испания, Полша, България, Литва, Швеция и Финландия.

Освен производителя на помпи Grundfos участниците ще посетят хранителната компания Danish Crown и компанията Saint-Gobain ISOVER, която разработва и произвежда новаторски и устойчиви изолационни материали.

За повече информация:

Уебсайт на комисар Кони Хедегор:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/index_en.htm

Свят, който харесваш – уебсайт на кампанията: http://world-you-like.europa.eu/en/

Свят, който харесваш – Facebook страница на кампанията:

http://www.facebook.com/EUClimateAction

За контакти:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar