Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 5 april 2013

Rapport visar att kvinnor fortfarande är underrepresenterade inom forskningen i EU

Även om andelen kvinnliga forskare i Europa ökar är kvinnor fortfarande underrepresenterade inom de vetenskapliga disciplinerna och yrkena. Detta är budskapet i den senaste utgåvan av rapporten ”She Figures”, som Europeiska kommissionen offentliggör i dag. Endast 33 % av forskarna och 20 % av professorerna och 15,5 % av institutionscheferna inom den högre utbildningen i EU är kvinnor.

– Trots vissa framsteg under de senaste åren är kvinnor fortfarande i minoritet inom forskningen, och det finns ett glastak som hindrar kvinnor från att tillträda ledande befattningar, säger EU-kommissionären för forskning, innovation och vetenskap Máire Geoghegan-Quinn. Detta är en grov orättvisa och ett skandalöst slöseri med begåvning. Kommissionen arbetar för att främja jämställdhet inom sina forskningsprogram, och anstränger sig för att ändra en institutionell kultur med djupa rötter.

Enligt den rapport som läggs fram idag är cirka 40 % av alla forskare inom den högre utbildningen, 40 % inom den offentliga sektorn och 19 % inom företagssektorn kvinnor. Även om antalet kvinnor har ökat snabbare än antalet män inom alla sektorer (+5,1 % per år för kvinnor jämfört med +3,3 % för män mellan 2002 och 2009) har kvinnliga forskare fortfarande svårt att nå beslutsfattande befattningar. I genomsnitt går det en kvinna på två män i vetenskapliga styrelser och bolagsstyrelser i EU.

År 2010 var det fler kvinnor än män som studerade (55 %) eller tog examen på högskolenivå (59 %), samtidigt som färre kvinnor än män var doktorander eller tog doktorsexamen (49 % respektive 46 %). Av de forskare med doktorsexamen som befann sig i början av karriären var 44 % kvinnor, medan bara 20 % av de forskare som nått längst i den akademiska karriären var kvinnor. Kvinnornas underrepresentation blir ännu mer slående inom områden som naturvetenskap och teknik.

Att främja jämställdhet är en av kommissionens huvudprioriteringar vid fullbordandet av det europeiska forskningsområdet. Kommissionen har uppmanat EU-länderna att undanröja hindren för att rekrytera och behålla kvinnliga forskare, och för deras karriärutveckling. Kommissionen strävar också efter att åtgärda den ojämna könsfördelningen bland beslutsfattarna.

Bakgrund

She Figures 2012 är fjärde utgåvan av en uppsättning viktiga indikatorer som är avgörande för att förstå kvinnors situation inom vetenskap och forskning. Listan över indikatorer har utvecklats med tiden och ger idag en bild av kvinnors deltagande på alla nivåer och inom alla vetenskapliga discipliner från den högre utbildningen till arbetsmarknaden, inklusive balansen mellan arbetsliv och privatliv, inte bara i de 27 EU-länderna utan även i Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Island, Israel, Norge, Schweiz och Turkiet.

She Figures har tagits fram av Europeiska kommissionen (generaldirektoratet för forskning och innovation och Eurostat) i samarbete med kontaktpersonerna inom statistik i Helsingforsgruppen för kvinnor och vetenskap.

She Figures 2012:

http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1282&lang=1

Kvinnor och vetenskap:

http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1253&lang=1

Europeiska forskningsområdet:

http://ec.europa.eu/research/era/gender-equality-and-gender-mainstreaming_en.htm

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar