Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 5. aprila 2013

Ženske še vedno premalo zastopane v raziskavah v EU

Čeprav se delež raziskovalk v Evropi veča, so te v znanstvenih disciplinah in poklicih še vedno premalo zastopane. To je sporočilo najnovejše izdaje publikacije „She Figures“, ki jo je danes objavila Evropska komisija. Žensk je samo 33 % med evropskimi raziskovalci, 20 % med rednimi profesorji in 15,5 % med vodji ustanov v visokošolskem izobraževanju.

Evropska komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn je povedala: „Kljub napredku v zadnjih letih ženske na področju raziskav ostajajo manjšina, t. i. stekleni strop pa jim zlasti preprečuje, da bi dosegale vodilne položaje. To je huda krivica in škandalozno zapravljanje talentov. Komisija se osredotoča na spodbujanje enakosti spolov v svojih raziskovalnih programih in si prizadeva spremeniti globoko zakoreninjeno institucionalno kulturo.“

Glede na danes predstavljeno poročilo ženske predstavljajo okoli 40 % vseh raziskovalcev v visokošolskem izobraževanju, 40 % v vladnem sektorju in 19 % v poslovnem sektorju. Čeprav se njihovo število v vseh sektorjih hitreje povečuje od števila moških kolegov (5,1-odstotno letno povečanje pri ženskah v primerjavi s 3,3-odstotnim pri moških med letoma 2002 in 2009), raziskovalke še vedno zelo težko dosežejo vodilne položaje. Tako je v znanstvenih in upravnih odborih po celotni EU na vsaka dva moška zastopana le ena ženska.

V letu 2010 je bil delež študentk (55 %) in diplomantk (59 %) večji od deleža moških kolegov, med študenti doktorskega študija in doktorandi pa je bilo več moških (49  oziroma 46 %). Če se sprehodimo po akademski poklicni poti, je bilo med raziskovalci z doktoratom na začetni stopnji 44 % žensk, med raziskovalci na najvišji stopnji akademske poklicne poti pa samo 20 %. Premajhna zastopanost žensk je še zlasti očitna na področjih, kot sta znanost in inženirstvo.

Spodbujanje enakosti spolov je ena od ključnih prednostnih nalog, ki si jih je Komisija zastavila pri vzpostavitvi Evropskega raziskovalnega prostora (ERP). Države članice je pozvala, naj odstranijo ovire pri zaposlovanju raziskovalk, njihovem ohranjanju na delovnem mestu in poklicnem napredovanju. Poleg tega si Komisija prizadeva za odpravo neenake zastopanosti moških in žensk na vodilnih položajih.

Ozadje

V publikaciji „She Figures 2012“ je četrtič objavljen ključni niz kazalnikov, ki so bistveni za razumevanje položaja žensk v znanosti in raziskavah. Ta niz kazalnikov se je sčasoma razvijal ter danes prikazuje udeležbo žensk na vseh ravneh in v vseh znanstvenih disciplinah, od visokošolskega izobraževanja do trga dela, vključno z ravnovesjem med poklicnim in zasebnim življenjem, in sicer v 27 državah članicah EU ter na Hrvaškem, v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, na Islandiji, v Izraelu, na Norveškem, v Švici in Turčiji.

Publikacijo „She Figures“ pripravlja Evropska komisija (Generalni direktorat za raziskave in inovacije ter Eurostat) v sodelovanju s korespondenti za statistiko Helsinške skupine o ženskah v znanosti.

She Figures 2012:

http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1282&lang=1

Ženske v znanosti:

http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1253&lang=1

Evropski raziskovalni prostor:

http://ec.europa.eu/research/era/gender-equality-and-gender-mainstreaming_en.htm

Kontakti:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 22955604)


Side Bar