Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 5. aprīlī

Pārskats parāda – sievietes joprojām nav pietiekami pārstāvētas ES pētniecības nozarē

Lai gan Eiropā pētnieku vidū sieviešu proporcija pieaug, sievietes joprojām zinātniskajās disciplīnās un karjerā nav pietiekami pārstāvētas. Tāds ir pēdējā She Figures izdevuma vēstījums, kuru šodien publicēja Eiropas Komisija. No pētnieku skaita Eiropā tikai 33 % ir sievietes, 20% no profesoru un 15,5 % no iestāžu vadītāju skaita augstākās izglītības nozarē ir sievietes.

Eiropas Komisijas locekle Moire Gēgena-Kvinna, kas atbild par pētniecību, inovāciju un zinātni, teica: "Lai gan pēdējos gados ir gūti panākumi, sievietes pētniecības nozarē joprojām ir mazākumā un "stikla griesti" jeb neredzamās barjeras sievietēm it īpaši liedz piekļuvi vadošajiem amatiem. Tā ir liela netaisnība un nepieļaujama talantu izniekošana. Komisijas uzmanības lokā ir dzimumu vienlīdzības sekmēšana tās pētniecības programmās, tā strādā, lai izmainītu dziļi iesakņojušos institucionālo kultūru."

Saskaņā ar šodien prezentēto pārskatu no visiem pētniekiem augstākās izglītības nozarē aptuveni 40 % ir sievietes, valsts pārvaldē – 40 % un uzņēmējdarbības nozarē 19 %. Lai gan visās nozarēs sieviešu skaits pieaug ātrāk nekā vīriešu skaits (+ 5,1 % sieviešu gadā salīdzinājumā ar +3,3,% vīriešu laikposmā no 2002. gada līdz 2009. gadam), sievietēm pētniecēm joprojām nākas pielikt visas pūles, lai ieņemtu ar lēmumu pieņemšanu saistītus amatus, kur uz katriem diviem vīriešiem zinātniskajās padomēs un valdēs vidēji ir tikai viena sieviete.

Starp studentiem un augstāko izglītību ieguvušajiem 2010. gadā sieviešu proporcija bija lielāka (attiecīgi 55 % un 59 %) nekā vīriešu proporcija, taču vīriešu skaits pārsniedza sieviešu skaitu doktorantu un doktorantūras studijas beigušo vidū (attiecīgi 49 % un 46 %). Turklāt virzībā pa akadēmiskās karjeras kāpnēm sieviešu ir 44 % no pētniekiem ar doktora grādu pirmajā akadēmiskas karjeras līmenī un tikai 20 % no to pētnieku skaita, kas atrodas akadēmiskās karjeras virsotnē. Nepietiekama sieviešu pārstāvniecība kļūst vēl iespaidīgāka dabas zinātņu un inženierzinātņu nozarē.

Dzimumu vienlīdzības sekmēšana ir viena no galvenajām Komisijas prioritātēm, lai pabeigtu veidot Eiropas Pētniecības telpu (EPT). Komisija aicināja dalībvalstis novērst barjeras sievietēm pētniecēm, pieņemot viņas darbā, viņas paturot darbā un viņu virzībai pa karjeras kāpnēm. Komisija arī meklē veidus, kā novērst nelīdzsvarotu dzimumu sadalījumu lēmumu pieņemšanā.

Pamatinformācija

She Figures 2012 ir ceturtā to galveno rādītāju publikācija, kuri ir ļoti svarīgi, lai saprastu sieviešu stāvokli zinātnē un pētniecībā. Laika gaitā rādītāju saraksts ir paplašinājies un apraksta sieviešu līdzdalību visos līmeņos un visās zinātnes jomās no augstākās izglītības līdz darba tirgum, iekļaujot darba un privātās dzīves savietojamību ne vien 27 ES dalībvalstīs, bet arī Horvātijā, Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā, Islandē, Izraēlā, Norvēģijā, Šveicē un Turcijā.

She Figures izdod Eiropas Komisija (Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāts un Eurostat) sadarbībā ar Helsinku grupas par sievietēm zinātnē statistikas korespondentiem.

She Figures 2012:

http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1282&lang=1

Sievietes zinātnē:

http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1253&lang=1

EPT – Eiropas Pētniecības telpa:

http://ec.europa.eu/research/era/gender-equality-and-gender-mainstreaming_en.htm

Kontaktpersonas:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Tviterī: @ECSpokesScience

Monika Wcislo(+32 2 295 56 04)


Side Bar