Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. balandžio 5 d., Briuselis

Ataskaita rodo, kad Europoje mokslininkių vis dar per mažai

Nors Europoje mokslininkių dalis auga, atskirose mokslo disciplinose ir karjeros aukštumose moterų vis dar mažiau nei vyrų. Tai skelbiama šiandien Komisijos išleistame naujausiame moterų padėtį mokslo srityje rodančių duomenų leidinyje „She Figures“. Tik 33 proc. Europos mokslininkų, 20 proc. profesorių ir 15,5 proc. aukštojo mokslo įstaigų vadovų yra moterys.

Už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Europos Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn sakė: „Pastaruoju metu padaryta tam tikra pažanga, bet mokslinių tyrimų srityje moterys ir toliau yra mažuma, o užimti aukščiausias pareigas joms pirmiausia trukdo „stiklo lubos“. Tai yra didžiulė neteisybė ir gėdingas talentų švaistymas. Komisija vykdydama mokslinių tyrimų programas skiria daug dėmesio lyčių lygybei ir stengiasi pakeisti tvirtai nusistovėjusius institucinius įpročius.“

Remiantis šiandien pateikiama ataskaita, iš visų mokslininkų moterys sudaro maždaug 40 proc. aukštojo mokslo sektoriuje, 40 proc. viešajame sektoriuje ir 19 proc. verslo įmonių sektoriuje. Nors visuose sektoriuose moterų mokslininkių dalis auga greičiau nei vyrų (+5,1 proc. moterų, palyginti su +3,3 proc. vyrų, per metus nuo 2002 iki 2009 m.), joms vis dar sunku pasiekti aukštus postus: vidutiniškai Europos Sąjungoje iš mokslo tarybų ir valdybų narių dviem vyrams tenka tik viena moteris.

2010 m. moterų studenčių ir absolvenčių (atitinkamai 55 ir 59 proc.) buvo daugiau nei vyrų, bet tarp doktorantūros studentų ir absolventų vyrų buvo daugiau nei moterų (atitinkamai 49 ir 46 proc.). Be to, lipant akademinės karjeros laiptais moterys sudarė 44 proc. pirmosios kategorijos mokslininkų, įgijusių daktaro laipsnį, ir tik 20 proc. aukščiausios kategorijos mokslininkų. Moterų trūkumas dar ryškiau matyti tokiose srityse kaip gamtos mokslas ir inžinerija.

Lyčių lygybės skatinimas – vienas iš pagrindinių Komisijos prioritetų kuriant Europos mokslinių tyrimų erdvę. Komisija valstybių narių paprašė panaikinti mokslininkių įdarbinimo, išlaikymo pareigose ir perkėlimo į aukštesnes pareigas kliūtis. Be to, Komisija stengiasi spręsti lyčių nelygybės užimant aukštus postus klausimus.

Pagrindiniai faktai

„She Figures 2012“ yra ketvirtasis leidinys, kuriame pateikiami pagrindiniai moterų padėties mokslo ir mokslinių tyrimų srityje rodikliai. Laikui bėgant rodiklių sąrašas plėtėsi siekiant parodyti moterų dalyvavimą visais lygmenimis ir visose mokslo disciplinose: nuo tretinio išsilavinimo iki darbo rinkos, įskaitant profesinio ir asmeninio gyvenimo derinimą, ne tik 27-iose ES šalyse, bet ir Kroatijoje, Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, Islandijoje, Izraelyje, Norvegijoje, Šveicarijoje ir Turkijoje.

„She Figures“ rengia Europos Komisija (Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas ir Eurostatas) bendradarbiaudama su Helsinkio grupės „Moterys ir mokslas“ statistikos korespondentais.

Leidinys „She Figures 2012“

http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1282&lang=1

Grupė „Moterys ir mokslas“

http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1253&lang=1

Europos mokslinių tyrimų erdvė

http://ec.europa.eu/research/era/gender-equality-and-gender-mainstreaming_en.htm

Asmenys ryšiams:

Michael Jennings (tel. +32 2 296 33 88), paskyra tinkle „Twitter“ @ECSpokesScience

Monika Wcislo (tel. +32 2 295 56 04)


Side Bar