Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 5. huhtikuuta 2013

Raportti osoittaa naisten olevan edelleen aliedustettuina tutkimuksen alalla EU:ssa

Vaikka naistutkijoiden osuus Euroopassa on kasvussa, naiset ovat yhä edelleen aliedustettuina tieteenaloilla ja tiedeurilla. Tämä käy ilmi Euroopan komission tänään julkaisemasta tuoreimmasta ”She Figures” -raportista. Eurooppalaisista tutkijoista vain 33 prosenttia, alan professoreista 20 prosenttia ja korkea-asteen oppilaitosten johtajista 15,5 prosenttia on naisia.

Viime vuosien aikana tapahtuneesta jonkinasteisesta edistyksestä huolimatta naiset ovat tutkimuksen alalla edelleen vähemmistö. Naisilla on vastassaan lasikatto etenkin heidän pyrkiessään johtotehtäviin”, toteaa tutkimuksesta, innovoinnista ja tieteestä vastaava EU-komissaari Máire Geoghegan-Quinn. ”Tämä on huomattavan epäoikeudenmukaista ja pöyristyttävää kykyjen haaskausta. Komissio keskittyy sukupuolten tasa-arvon edistämiseen EU:n tutkimusohjelmissa ja pyrkii muuttamaan syvälle juurtunutta institutionaalista kulttuuria.”

Tänään julkistetun raportin mukaan naisia on nykyään kaikista korkeakoulujen tutkijoista noin 40 prosenttia, 40 prosenttia julkisella sektorilla ja 19 prosenttia yrityssektorilla. Vaikka kaikilla aloilla naisten lukumäärä on kasvanut nopeammin kuin miesten (vuosina 2002–2009 naisten määrä kasvanut  5,1 prosenttia vuosittain verrattuna miesten  3,3 prosentin kasvuun), naisilla on edelleen suuria vaikeuksia päästä johtotehtäviin: tiede- ja johtokunnissa on EU:n alueella keskimäärin vain yksi nainen kahta miestä kohden.

Vuonna 2010 naispuolisten opiskelijoiden osuus (55 %) ja tutkinnon suorittaneiden naisten osuus (59 %) ylitti miespuolisten opiskelijoiden osuuden, mutta tohtorintutkinto-opiskelijoiden ja tohtorintutkinnon suorittaneiden joukossa on enemmän miehiä (49 %) kuin naisia (46 %). Mitä akateemiseen urakehitykseen tulee, tohtorintutkinnon suorittaneista tutkijoista naisten osuus akateemisen uran ensimmäisellä tasolla on 44 prosenttia; akateemisen uran korkeimmalla tasolla olevista tutkijoista vain 20 prosenttia on naisia. Naisten aliedustus on vieläkin silmiinpistävämpää luonnontieteiden ja insinööritieteiden kaltaisilla aloilla.

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista, jotka komissio on asettanut eurooppalaista tutkimusaluetta toteutettaessa. Komissio on pyytänyt jäsenvaltioita raivaamaan naispuolisten tutkijoiden rekrytoinnin, työssä pysymisen ja uralla etenemisen tiellä olevat esteet. Komissio pyrkii lisäksi puuttumaan sukupuolten eriarvoisuuteen päätöksenteossa.

Taustaa

”She Figures 2012” -raportti on sarjassaan neljäs, ja siinä esitellään keskeisimmät indikaattorit, jotka ovat olennaisia naisten aseman hahmottamiseksi tieteessä ja tutkimuksessa. Ajan mittaan indikaattoreiden luettelo on muovautunut kuvaamaan naisten osallistumista kaikilla tasoilla ja kaikilla tieteen aloilla aina korkea-asteen koulutuksesta työmarkkinoihin, mukaan luettuna työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen paitsi EU:n 27 jäsenvaltiossa myös Kroatiassa, entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa, Islannissa, Israelissa, Norjassa, Sveitsissä ja Turkissa.

”She Figures” -raportin tuottaa Euroopan komissio (tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto ja Eurostat) yhteistyössä naisia ja tiedettä käsittelevän Helsinki-ryhmän tilastovastaavien kanssa.

”She Figures 2012”:

http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1282&lang=1 (englanniksi)

Naiset tieteen alalla:

http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1253&lang=1 (englanniksi)

Eurooppalainen tutkimusalue:

http://ec.europa.eu/research/era/gender-equality-and-gender-mainstreaming_en.htm (englanniksi)

Yhteyshenkilöt:

Michael Jennings (+32-2) 296 33 88 Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32-2) 295 56 04


Side Bar