Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 5. aprill 2013

Euroopa Komisjoni aruande kohaselt on naisteadlaste osakaal ELis endiselt väike

Euroopas suureneb küll naisteadlaste osakaal, kuid naised on teadustöös endiselt liiga vähe esindatud. Selline on Euroopa Komisjoni täna avaldatud aruande „She Figures” sõnum. Euroopas on vaid 33% teadlastest, 20% korralistest professoritest ja 15,5% kõrgharidusasutuste juhtidest naised.

Euroopa teadus- ja innovatsioonivolinik Máire Geoghegan-Quinn sõnas: „Vaatamata olukorra paranemisele viimastel aastatel on naised teadustöös ikka veel vähemuses ja nn nähtamatu lagi takistab neid kõrgeimatele ametikohtadele jõudmast. Niisugune asjade seis on väga ebaõiglane ja tähendab tohutut võimete raiskamist. Komisjon püüab oma uurimisprogrammides suurendada naiste ja meeste tasakaalu ning muuta juurdunud tegevusmalle.”

Tänase aruande kohaselt on naisteadlasi kõrgharidussektoris 40%, valitsussektoris 40% ja ettevõtlussektoris 19%. Kuigi naisteadlaste arv on kõigis sektorites suurenenud kiiremini kui meesteadlaste arv (vastavalt 5,1% ja 3,3% aastas ajavahemikul 2002–2009), on naisteadlastel ikka veel raske jõuda juhtivatele kohtadele. ELis on praegu teadusnõukogudes ja ettevõtete juhatustes meeste ja naiste suhe keskmiselt kaks ühele.

2010. aastal oli suurem osa tudengitest (55%) ja kõrghariduse omandanutest (59%) naised, kuid doktorantide ja doktorikraadi omandanute hulgas oli naisi meestest vähem (49% doktorantidest ja 46% doktorikraadi omandanutest). Mis puudutab akadeemilise karjääri edasisi astmeid, siis karjääriredeli algusastmel oli doktorikraadiga teadlaste hulgas naisi 44%, karjääri tipus aga vaid 20%. Eriti vähe tegutseb naisi näiteks loodus- ja inseneriteadustes.

Euroopa Komisjon näeb soolise võrdsuse suurendamist väga olulise üleandena Euroopa teadusruumi loomisel. Komisjon on palunud liikmesriikidel kõrvaldada naisteadlaste värbamise, töökohtadele jäämise ja karjääri edenemise tõkked. Samuti püüab ta suurendada soolist tasakaalu otsuste tegemisel.

Taust

Aruandes „She Figures 2012” on neljandat korda esitatud põhinäitajad, mis annavad ülevaate naiste osalemisest teaduses. Aja jooksul on lisatud uusi näitajaid, et kirjeldada naiste osalust kõigil tasanditel ja kõigis teadusvaldkondades, alates kolmanda taseme hariduse omandamisest kuni tööturuni, sh töö- ja eraelu tasakaalu. Andmed hõlmavad lisaks 27 ELi riigile ka Horvaatiat, endist Jugoslaavia Makedoonia vabariiki, Islandit, Iisraeli, Norrat, Šveitsi ja Türgit.

Aruannet „She Figures” koostab Euroopa Komisjon (teaduse ja innovatsiooni peadirektoraat ning Eurostat) koostöös naisi ja teadust käsitleva Helsingi töörühma statistikakorrespondentidega.

She Figures 2012:

http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1282&lang=1

Naised teaduses:

http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1253&lang=1

Euroopa teadusruum:

http://ec.europa.eu/research/era/gender-equality-and-gender-mainstreaming_en.htm

Kontaktisikud:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo(+32 2 295 56 04)


Side Bar