Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

tisková zpráva

Brusel 5. dubna 2013

Zastoupení žen ve výzkumu je v EU podle poslední zprávy stále nedostatečné

Ačkoliv se v Evropě procento výzkumných pracovnic zvyšuje, nedostatečné zastoupení žen ve vědeckých oborech a žen věnujících se vědecké kariéře nadále přetrvává. Vyplývá to z posledního čísla publikace She Figures, kterou dnes Komise zveřejnila. Ženy tvoří pouze 33 % evropských výzkumníků, 20 % profesorů na plný úvazek a 15,5 % vedoucích pracovníků v institucích vysokoškolského vzdělávání.

Evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinnová k tomu uvedla: „I přes určitý pokrok v posledních letech zůstávají ženy ve vědě menšinou, a zejména existence skleněného stropu jim brání v dosažení vedoucích postů. Je to závažná nespravedlnost a skandální plýtvání talentem. Komise se soustředí na podporování rovnosti žen a mužů v našich výzkumných programech a pracuje na změně hluboce zakořeněných institucionálních zvyklostí.“

Podle dnes zveřejněné zprávy tvoří ženy 40 % všech výzkumníků v odvětví vyššího vzdělávání, 40 % ve státním sektoru a 19 % v podnikatelské sféře. Přestože se počet žen ve všech odvětvích zvyšoval rychleji než počet mužů (roční přírůstek 5,1 % žen ve srovnání s přírůstkem 3,3 % mužů v letech 2002 až 2009), ženy ve výzkumu mají nadále problém dosáhnout postů s rozhodovacími pravomocemi. Ve vědeckých a správních radách v rámci EU připadá v průměru pouze jedna žena na dva muže.

V roce 2010 tvořily ženy většinu studentů (55 %) a absolventů (59 %), ale mužů bylo více mezi doktorandy (zastoupení žen 49 %) a absolventy doktorského studia (zastoupení žen 46 %). Co se týká posunu na kariérním žebříčku v akademické sféře, ženy tvořily 44 % výzkumníků s doktorským titulem na nejnižším stupni akademické kariéry a pouze 20 % výzkumníků na nejvyšším stupni akademické kariéry. Nedostatečné zastoupení žen se ještě zřetelněji ukazuje v oblastech, jako jsou věda a technické obory.

Prosazování rovnosti žen a mužů je jednou z klíčových priorit stanovených Komisí pro dosažení Evropského výzkumného prostoru (EVP). Komise požádala členské státy, aby odstranily překážky v náboru, udržení a kariérním postupu výzkumnic. Komise se též bude zabývat nerovným postavením žen a mužů ve vedoucích pozicích.

Souvislosti

Publikace She Figures 2012 je čtvrté vydání klíčového souboru indikátorů potřebných k porozumění situaci žen ve vědě a výzkumu. Postupem času se seznam indikátorů rozvinul tak, aby popisoval účast žen na všech úrovních vědy a ve všech vědeckých disciplínách, od vysokoškolského vzdělávání po uplatnění na trhu práce včetně rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem nejen v 27 zemích Evropské unie, ale také v Chorvatsku, v Bývalé jugoslávské republice Makedonii, na Islandu, v Izraeli, Norsku, ve Švýcarsku a v Turecku.

Publikaci She Figures vydává Evropská komise (Generální ředitelství pro výzkum a inovace a Eurostat) ve spolupráci se statistickými dopisovateli Helsinské skupiny pro ženy ve vědě.

She Figures 2012:

http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1282&lang=1

Ženy ve vědě:

http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1253&lang=1

Evropský výzkumný prostor:

http://ec.europa.eu/research/era/gender-equality-and-gender-mainstreaming_en.htm

{0>Contacts :<}0{>Kontakt:<0}

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 22955604)


Side Bar