Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Evropská komise

tisková zpráva

Praha 3. dubna 2013

Předseda Barroso navštívil Agenturu pro evropský globální družicový navigační systém v Praze

Ve středu 3. dubna navštívil předseda Evropské komise José Manuel Barroso ústředí Agentury pro evropský globální družicový navigační systém („GSA“) v Praze. GSA pomáhá Komisi spravovat programy Galileo a EGNOS, zejména související oblast bezpečnosti, výzkumu a marketingu.

„Díky Agentuře pro evropský globální družicový navigační systém se Praha stala pro všechny, kteří v celé Evropě, včetně České republiky, pracují v kosmickém průmyslu, jedním z hlavních středisek,“ uvedl předseda Barroso. „Galileo je strategický projekt, který má zajistit nezávislost Evropské unie v oblasti vesmírné technologie a politiky, tedy v odvětví, které je velmi důležité z hlediska konkurenceschopnosti našeho průmyslu a které se rovněž stalo klíčovým pro kvalitní život našich občanů. Kosmické aktivity mají zásadní význam pro strategii Evropa 2020, neboť díky nim vznikají pracovní příležitosti pro vysoce kvalifikované pracovníky, komerční příležitosti a podporují se inovace po celé Evropě. Symbolizují rovněž samou podstatu Evropské unie, to znamená naši schopnost spojit síly v rámci celé Evropy, a urychlit tak v příštích letech hospodářskou obnovu a dosáhnout vyváženějšího růstu.“

Program Galileo je iniciativou EU zaměřenou na vybudování moderního globálního družicového navigačního systému, který bude pod civilní správou poskytovat velice přesné a spolehlivé údaje pro určování polohy. Plně zavedený systém bude tvořit 30 družic a související pozemní infrastruktura. Galileo bude interoperabilní se dvěma dalšími globálními družicovými navigačními systémy, americkým GPS a ruským GLONASS. Nezávislé průzkumy a tržní prognózy odhadují, že Galileo přinese hospodářství v příštích dvaceti letech celkem 90 miliard EUR. Přesnější údaje pro určování polohy poskytne Galileo občanům do konce roku 2014.

Agentura GSA nejprve prozatímně sídlila v Bruselu a 6. září 2012 se na základě dohody hlav států a předsedů vlád EU z 10. prosince 2010 přestěhovala do Prahy. Během příštího víceletého finančního rámce (2014–2020) tato agentura postupně od Evropské komise převezme odpovědnost za provoz programu GNSS.

Více informací o kosmické politice EU:

GŘ pro podniky a průmysl, družicový navigační systém:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo/index_en.htm

Agentura pro evropský GNSS (GSA) http://www.gsa.europa.eu/

Kontaktní osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Cezary Lewanowicz (+32 22993050)


Side Bar