Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 1. januarja 2013

Evropska komisija otvarja evropsko leto državljanov 2013

Evropska komisija ob vstopu v leto 2013 začenja z dejavnostmi v okviru evropskega leta državljanov, ki je namenjeno evropskim državljanom in njihovim pravicam. Evropsko leto državljanov prihaja v odločilni fazi evropske integracije – leto 2013 označuje 20. obletnico državljanstva EU, ki je bilo uvedeno leta 1993 z Maastrichtsko pogodbo, hkrati pa je tudi leto pred volitvami v Evropski parlament.

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso in podpredsednica Evropske komisije Viviane Reding bosta 10. januarja 2013 združila moči z irskim predsednikom vlade Endo Kennyjem in ministrico za evropske zadeve Lucindo Creighton na otvoritvi Evropskega leta državljanov 2013 v rotundi mestne hiše v Dublinu. Več kot 200 evropskih državljanov iz Dublina se bo skupaj z evropskimi voditelji udeležilo odprte razprave o prihodnosti Evropske unije. V razpravi bodo sodelovali tudi podpredsednik irske vlade Eamon Gilmore in irski poslanci Evropskega parlamenta iz zadevne regije.

„Državljani morajo biti neposredno vključeni v izgradnjo močnejše in bolj politične Unije. Zato je leto 2013 evropsko leto državljanov, namenjeno pa je vam in vašim pravicam, ki jih imate kot evropski državljani, “ je povedala podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Državljanstvo Unije je več kot samo koncept. Predstavlja stvarnost, ki državljanom zagotavlja otipljive koristi. Evropska komisija želi ljudi ozavestiti, kako lahko neposredno uveljavljajo svoje pravice, in prisluhniti njihovim stališčem o tem, kam naj se usmeri Evropa. Evropski državljani morajo imeti možnost, da izrazijo svojo zaskrbljenost in pripravijo podlago za prihodnje evropske volitve. Čas je, da vsi prevzamemo odgovornost za našo skupno prihodnost.“

Evropsko leto državljanov 2013 bo obeleženo s številnimi prireditvami, konferencami in seminarji po vsej EU na ravni Unije, ter državni, regionalni ali lokalni ravni (koledar dogodkov najdete na: http://europa.eu/citizens-2013). Komisija bo povečala tudi prepoznavnost večjezičnih spletnih portalov Europe Direct in Tvoja Evropa kot najpomembnejših sistemov „vse na enem mestu“, kjer so zbrane vse informacije o pravicah državljanov Unije, pa tudi vlogo in prepoznavnost orodij za reševanje težav, kot je na primer SOLVIT, da bodo lahko državljani Unije bolje izkoristili in branili svoje pravice.

V letu 2013 bodo podpredsednica Viviane Reding in drugi evropski komisarji združili moči s politiki na nacionalni in lokalni ravni, tako da se bodo udeležili razprav z državljani po vsej Evropi, jim prisluhnili ter odgovarjali na njihova vprašanja. Podpredsednica Evropske komisije Viviane Reding se je že udeležila razprav v Cádizu (Španija), Gradcu (Avstrija) in Berlinu (Nemčija), komisar Andor pa je sodeloval pri razpravi v Neaplju (Italija). V letu 2013 bodo po evropskih občinah organizirane še mnoge razprave, nosilci političnega odločanja na evropski in lokalni ravni pa bodo sodelovali v razpravah z državljani iz vseh družbenih okolij po vsej EU. Razprave lahko spremljate na: http://ec.europa.eu/european-debate/index_sl.htm.

Komisija je v pripravah na evropsko leto med 9. majem in 9. septembrom 2012 organizirala široko javno posvetovanje, na katerem je državljane spraševala o težavah, ki jih imajo pri uveljavljanju svojih pravic kot državljani EU (glej IP/12/461). Izpraševanci so pojasnili, da jim pravice, ki jih imajo kot državljani EU, zlasti pravica do prostega gibanja in politične pravice, veliko pomenijo. Želeli bi, da se vzpostavi dejansko evropsko območje, znotraj katerega bi lahko živeli, delali, se gibali, študirali in nakupovali, ne da bi jih pri tem ovirala birokracija ali diskriminacija. Vendar pa so opozorili tudi na to, da bo treba vložiti še veliko truda. Osvetlili so različne težave, zlasti težave pri uveljavljanju pravic v EU na lokalni ravni, to pa so vprašanja, ki jih bo Komisija obravnavala v naslednjem poročilu o državljanstvu EU, ki je predvideno v letu 2013. Rezultate posvetovanja si lahko preberete na: http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Ozadje

Na podlagi državljanstva EU – ki ne nadomešča nacionalnega državljanstva, ampak ga dopolnjuje – so vsi državljani 27 držav članic EU pridobili dodatne pravice. Državljan EU ima tako pravico voliti in biti voljen na lokalnih in evropskih volitvah v državi članici EU, v kateri biva, pravico do konzularne zaščite v tuji državi pod enakimi pogoji kot njeni državljani, ter pravico nasloviti peticijo na Evropski parlament, se pritožiti pri varuhu človekovih pravic ali – od leta 2012 naprej – sodelovati pri evropski državljanski pobudi.

Iz evropskega državljanstva izhajajo mnoge pravice, čeprav se ljudje tega vedno ne zavedajo. Raziskava iz leta 2010 je pokazala, da je še vedno preveč takih ljudi, ki se jim zdi, da niso ustrezno obveščeni o različnih pravicah, ki jim pripadajo: samo 43 % evropskih državljanov pozna pomen pojma „državljan Evropske unije“ in skoraj polovica (48 %) jih navaja, da o svojih pravicah niso „dobro obveščeni“. Evropsko leto državljanov bo namenjeno razlagi teh pravic in ozaveščanju ljudi, da bodo z njimi seznanjeni in se pri njihovem uveljavljanju ne bodo soočali s preprekami.

Svoboda gibanja je na primer najbolj cenjena pravica državljanstva EU (glej sporočilo za medije št. 14/2011). Evropejci namreč vsako leto opravijo več kot milijardo potovanj znotraj EU in čedalje več jih izkorišča pravico do bivanja v drugi državi članici. Čeprav bi več kot tretjina (35 %) delavcev razmislila o zaposlitvi v drugi državi članici, pa približno eden od petih še vedno meni, da je preveč ovir, da bi to res lahko storili. Poleg jezikovnih preprek so za čezmejno delo največja ovira pomanjkljive informacije.

Evropska komisija si prizadeva, da bi te ovire odstranila. V Poročilu o državljanstvu EU iz leta 2010 (glej IP/10/1390 in MEMO/10/525) je navedenih 25 konkretnih ukrepov za odstranitev preostalih ovir za državljane EU pri uveljavljanju njihovih pravic do prostega gibanja po EU. Med njimi je tudi okrepitev ozaveščenosti ljudi o njihovem državljanstvu EU, njihovih pravicah in o praktičnem pomenu teh pravic v njihovem vsakdanjem življenju.

V letu 2013 – evropskem letu državljanov – bo Komisija objavila drugo poročilo o državljanstvu EU, ki bo hkrati tudi akcijski načrt za odpravo preostalih ovir, ki državljanom Unije preprečujejo, da bi v celoti izkoristili svoje pravice.

Z razglasitvijo leta 2013 za evropsko leto državljanov Evropska komisija izpolnjuje obljubo iz poročila o državljanstvu EU, odziva pa se tudi na poziv Evropskega parlamenta za tako leto.

Več informacij

Evropsko leto državljanov:

http://europa.eu/citizens-2013.

Razprave z državljani o prihodnosti Evrope:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_sl.htm.

Evropejci povejo svoje mnenje: Rezultati posvetovanja o pravicah državljanov EU:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf.

Domača spletna stran podpredsednice Viviane Reding, evropske komisarke za pravosodje:

http://ec.europa.eu/reding.

Novinarsko središče Generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm.

Kontakta:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar