Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 1. tammikuuta 2013

Euroopan komissio avaa Euroopan kansalaisten teemavuoden 2013

Euroopan komissio avaa heti vuoden 2013 alussa kansalaisten teemavuoden, jossa kansalaiset ja heidän oikeutensa ovat huomion kohteena. Teemavuosi on tärkeä merkkipaalu Euroopan yhdentymisen historiassa, sillä tänä vuonna tulee kuluneeksi 20 vuotta siitä kun unionin kansalaisuus otettiin käyttöön Maastrichtin sopimuksella vuonna 1993. Toisaalta vuoden aikana valmistaudutaan vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin.

Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso ja varapuheenjohtaja Viviane Reding sekä Irlannin pääministeri Enda Kenny ja Eurooppa-ministeri Lucinda Creighton avaavat Euroopan kansalaisten vuoden Dublinin kaupungintalolla 10. tammikuuta 2013. Yli 200 dublinilaista osallistuu Euroopan johtajien kanssa käytävään avoimeen keskusteluun Euroopan unionin tulevaisuudesta. Mukana on myös varapääministeri Eamon Gilmore ja paikallisia Euroopan parlamentin jäseniä.

Kansalaisten on tultava aktiivisemmin mukaan vahvemman ja poliittisemman unionin rakentamiseen. Siksi vuonna 2013 vietetään Euroopan kansalaisten teemavuotta, ja huomion kohteena ovat kansalaiset ja heidän oikeutensa”, sanoi EU:n oikeusasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding. ”Unionin kansalaisuus ei ole abstrakti käsite, vaan käytännön todellisuutta, joka tuo kansalaisille kouriintuntuvaa hyötyä. Euroopan komissio haluaa kertoa kansalaisille, miten he voivat hyötyä oikeuksistaan, ja kuulla heidän näkemyksiään unionin tulevaisuudesta. Unionin kansalaisten on voitava ilmaista huolensa ja valmistautua tuleviin Euroopan parlamentin vaaleihin. Meidän on aika ottaa tulevaisuutemme ohjakset käsiimme.

Euroopan kansalaisten teemavuotta vietetään järjestämällä eri puolilla EU:ta kansallisia, alueellisia ja paikallisia tapahtumia, konferensseja ja seminaareja (ks. tapahtumakalenteri: http://europa.eu/citizens-2013). Komissio aikoo myös lisätä monikielisten Europe Direct- ja Sinun Eurooppasi -portaalien näkyvyyttä, sillä ne antavat keskitetysti tietoa EU:n kansalaisten oikeuksista. Samoin painotetaan ongelmanratkaisuvälineiden, esimerkiksi SOLVITin, roolia, jotta kansalaiset pystyisivät puolustamaan oikeuksiaan paremmin.

Varapuheenjohtaja Reding ja muut komissaarit järjestävät vuoden 2013 aikana yhdessä jäsenvaltioiden poliitikkojen kanssa eri puolilla Eurooppaa keskustelutilaisuuksia, joissa kansalaiset voivat kertoa mielipiteitään ja saada vastauksia kysymyksiinsä. Varapuheenjohtaja Reding on jo pitänyt tällaisen keskustelutilaisuuden Cadizissa (Espanjassa), Grazissa (Itävallassa) ja Berliinissä (Saksassa) ja komissaari Andor Napolissa (Italiassa). Vuoden mittaan eri puolilla Eurooppaa järjestetään runsaasti vastaavia tilaisuuksia, joissa tavallisilla kansalaisilla on mahdollisuus keskustella eurooppalaisten ja paikallisten päättäjien kanssa. Lisätietoja keskusteluista on saatavilla seuraavalla sivustolla: http://ec.europa.eu/european-debate.

Komissio järjesti teemavuoden valmistelua varten 9. toukokuuta – 9. syyskuuta 2012 laajan julkisen kuulemisen, jossa kysyttiin, millaisia vaikeuksia kansalaiset olivat kohdanneet unionin kansalaisille kuuluvien oikeuksiensa käyttämisessä (ks. IP/12/461). Vastauksista kävi selväksi, että kansalaiset arvostavat suuresti unionin kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia, erityisesti vapaata liikkumisoikeutta ja poliittisia oikeuksia. Kansalaiset haluaisivat, että Euroopasta tulisi alue, missä kansalaiset voivat elää, tehdä työtä, liikkua, opiskella ja tehdä ostoksia ilman turhaa byrokratiaa tai syrjintää. Tämä ei kuitenkaan ole vielä käytännön todellisuutta. Vastauksissa tuotiin esiin erilaisia ongelmia, kuten unionin kansalaisuuteen liittyvien oikeuksien toteutumattomuus paikallistasolla. Komissio käsittelee näitä kysymyksiä seuraavassa EU:n kansalaisuutta koskevassa katsauksessa, joka laaditaan vuonna 2013. Kuulemisen tulokset ovat saatavilla seuraavalla sivustolla: http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Tausta

EU:n kansalaisuus ei korvaa jäsenvaltion kansalaisuutta vaan täydentää sitä. Se antaa EU:n kaikkien 27 jäsenvaltion kansalaisille tiettyjä lisäoikeuksia, kuten oikeuden äänestää ja asettua ehdolle asuinvaltiossa pidettävissä paikallisissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa, oikeuden saada konsuliviranomaisten suojelua EU:n ulkopuolella samoin edellytyksin kuin sen jäsenvaltion kansalaiset, jota kyseiset viranomaiset edustavat. Lisäksi unionin kansalaisilla on oikeus esittää vetoomus Euroopan parlamentille, tehdä kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle ja vuodesta 2012 alkaen osallistua eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen.

Unionin kansalaisuuteen liittyy monia oikeuksia, mutta kansalaiset eivät välttämättä tiedä niistä riittävästi. Vuonna 2010 laadittu selvitys osoitti, että liian monet katsovat jääneensä ilman asianmukaista tietoa heille kuuluvista oikeuksista: vain 43 prosenttia vastaajista tunsi käsitteen ”Euroopan unionin kansalainen” ja miltei puolet (48 %) ilmoitti, ettei tunne oikeuksiaan riittävästi. Kansalaisten teemavuoden tarkoituksena on antaa kansalaisille tietoa näistä oikeuksista ja varmistaa, että he tuntevat niiden sisällön ja voivat käyttää niitä esteettä.

Vapaa liikkuvuus on arvostetuin EU:n kansalaisuuteen liittyvistä oikeuksista (ks. lehdistötiedote 14/2011). EU:n kansalaiset tekevät EU:ssa vuosittain yli miljardi matkaa, ja yhä useammat eurooppalaiset käyttävät hyväkseen oikeutta asettua asumaan toiseen EU:n jäsenvaltioon. Mutta vaikka yli kolmannes (35 %) työtä tekevistä voisi ajatella muuttavansa työpaikan vuoksi toiseen jäsenvaltioon, miltei joka viides katsoo yhä, että tälle on käytännössä liikaa esteitä. Eniten työssäkäyntiä toisessa jäsenvaltiossa vaikeuttaa tiedon puute yhdessä kielivaikeuksien kanssa.

Euroopan komission tavoitteena on poistaa nämä esteet. Vuotta 2010 koskevassa katsauksessa EU:n kansalaisuuteen (ks. IP/10/1390 ja MEMO/10/525) esitettiin 25 konkreettista toimenpidettä, joiden tarkoituksena on poistaa loputkin esteet EU:n kansalaisten tieltä heidän käyttäessään oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen EU:n alueella. Tätä varten on mm. parannettava kansalaisten tietoisuutta EU:n kansalaisen asemasta ja siihen liittyvistä oikeuksista ja siitä, miten he voivat käyttää niitä jokapäiväisessä elämässään.

Komissio julkaisee Euroopan kansalaisten teemavuoden aikana järjestyksessä toisen katsauksen EU:n kansalaisuuteen. Kyseessä on toimintasuunnitelma, jonka avulla poistetaan viimeisetkin esteet, jotka estävät kansalaisia käyttämästä täysimääräisesti oikeuksiaan EU:n kansalaisina.

Nimetessään vuoden 2013 Euroopan kansalaisten teemavuodeksi Euroopan komissio vastaa myös EU:n kansalaisuutta koskevassa katsauksessa tekemäänsä lupaukseen ja Euroopan parlamentin asiaa koskevaan kehotukseen.

Lisätietoja

Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013:

http://europa.eu/citizens-2013

Keskusteluja kansalaisten kanssa Euroopan tulevaisuudesta:

http://ec.europa.eu/european-debate

Europeans have their say: EU:n kansalaisten oikeuksia koskevan kuulemisen tulokset:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Komission varapuheenjohtajan, oikeusasioista vastaavan komissaarin Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Oikeusasioiden pääosaston uutissivut:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar