Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 1. januar 2013

Europa-Kommissionen kickstarter Borgernes Europaår 2013

Ved indgangen til 2013 affyrer Europa-Kommissionen startskuddet til Borgernes Europaår — et år tilegnet de europæiske borgere og deres rettigheder. Dette europæiske år kommer på et vigtigt tidspunkt for den europæiske integration – 2013 markerer nemlig tyveåret for unionsborgerskabet, der blev indført med Maastricht-traktaten i 1993, og det er samtidig året før valget til Europa-Parlamentet.

Den 10. januar 2013 vil Kommissionens formand José Manuel Barroso og næstformand Viviane Reding sammen med Irlands premierminister Enda Kenny og Europaminister Lucinda Creighton tage hul på Borgernes Europaår 2013 på Rådhuset i Dublin. Over 200 borgere fra Dublin vil deltage i en åben debat med Europas ledere om EU's fremtid. Irlands vicepremierminister Eamon Gilmore og irske parlamentsmedlemmer vil også deltage i debatten.

"Der er brug for, at borgerne direkte inddrages i opbygningen af en stærkere og mere politisk Union. Det er grunden til, at 2013 er Borgernes Europaår – et år tilegnet de europæiske borgere og deres rettigheder," udtaler Viviane Reding, næstformand og EU-kommissær med ansvar for retlige anliggender. "Unionsborgerskab er mere end blot et begreb. Det er en praktisk virkelighed, som giver borgerne konkrete fordele. Europa-Kommissionen vil gerne gøre det klart for bogerne, hvordan de kan nyde godt af deres rettigheder, og ønsker at høre deres meninger om, hvor Europa er på vej hen. De europæiske borgere skal kunne give udtryk for deres bekymringer og bane vejen for kommende europæiske valg. Det er på tide, at vi alle tager hånd om vores fælles fremtid."

For at markere Borgernes Europaår 2013 vil der blive arrangeret en lang række begivenheder, konferencer og seminarer i hele EU – på unionsplan og på nationalt, regionalt og lokalt plan (se aktivitetskalenderen her: http://europa.eu/citizens-2013). Kommissionen planlægger også at gøre de flersprogede webportaler Europe Direct og Your Europa mere synlige og fremme deres rolle som en central adgang til oplysning om unionsborgernes rettigheder samt at fremhæve problemløsningsværktøjer (som f.eks. SOLVIT), således at unionsborgerne kan gøre bedre brug af og forsvare deres rettigheder.

I løbet af 2013 vil Viviane Reding og EU's øvrige kommissærer sammen med nationale og lokale politikere arrangere debatter med borgere i hele Europa. Her vil de høre borgernes meninger og besvare deres spørgsmål. Viviane Reding har allerede afholdt debatter i Cadiz (Spanien), Graz (Østrig) og Berlin (Tyskland), og kommissær László Andor har afholdt en debat i Napoli (Italien). Der vil blive mange flere debatter i løbet af 2013, hvor både europæiske og lokale politiske beslutningstagere vil debattere med borgere fra alle samfundslag i EU. Følg alle debatterne her: Http://ec.europa.eu/european-debate.

Som en del af forberedelserne til Borgernes Europaår afholdt Kommissionen mellem den 9. maj og 9. september 2012 en bred offentlig høring, hvor borgerne blev spurgt om, hvilke hindringer de møder, når de udøver deres rettigheder som unionsborgere (se IP/12/461). Respondenterne gør det klart, at de er meget knyttede til deres EU-rettigheder – især hvad angår fri bevægelighed og politiske rettigheder. De ønsker et Europa, hvor de kan leve, arbejde, rejse, studere og handle uden at støde på hindringer som bureaukrati og forskelsbehandling. Men de understreger ligeledes, at der stadig er et stykke vej igen. De fremhæver desuden forskellige problemer, navnlig med hensyn til at få EU-rettigheder respekteret på lokalt plan – disse spørgsmål vil Kommissionen tage op i den næste rapport om unionsborgerskab, som er planlagt i 2013. Se resultaterne her: http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Baggrund

Takket være unionsborgerskabet - som ikke erstatter det nationale statsborgerskab, men supplerer det - har alle statsborgere i de 27 EU-medlemsstater et sæt ekstra rettigheder som EU-borgere. Blandt disse er retten til at stemme og stille op ved lokalvalg og europaparlamentsvalg i det EU-land, som de bor i, retten til konsulær beskyttelse i tredjelande på samme betingelser som de statsborgere, der er repræsenterede ved den pågældende repræsentation, retten til at indgive andragender til Europa-Parlamentet og klager til den europæiske ombudsmand og fra 2012 retten til at deltage i et europæisk borgerinitiativ.

Der følger mange rettigheder med unionsborgerskabet, men det er folk ikke altid klar over. En undersøgelse fra 2010 viste, at for mange borgere stadig ikke synes, at de er tilstrækkeligt informeret om deres rettigheder: kun 43 % ved, hvad det vil sige at være unionsborger, og næsten halvdelen af de europæiske borgere (48 %) oplyser, at de "ikke er velinformeret" om deres rettigheder. Borgernes Europaår vil fokusere på at forklare borgerne disse rettigheder og sikre, at de er bekendt med dem og ikke støder på hindringer ved håndhævelsen af dem.

Eksempelvis er fri bevægelighed den mest værdsatte rettighed i forbindelse med unionsborgerskabet (se pressemeddelelse nr. 14/2011). Europæerne foretager da også årligt over en milliard rejser inden for EU, og flere og flere europæere udøver deres ret til at bosætte sig i en anden EU-medlemsstat. Selv om mere end en tredjedel (35 %) af arbejdstagerne kunne overveje at tage et job i en anden medlemsstat, vurderer næsten en ud af fem imidlertid stadig, at der er for mange hindringer for at gøre det i praksis. Sammen med sprogvanskeligheder er en kronisk mangel på information den største hindring for at arbejde i et andet land.

Europa-Kommissionen arbejder på at fjerne disse hindringer. Unionsborgerskabsrapporten 2010 (se IP/10/1390 og MEMO/10/525) skitserede 25 konkrete tiltag til, hvordan de tilbageværende hindringer for EU-borgernes ret til at bevæge sig frit i EU kan fjernes. Et af tiltagene består i at styrke folks bevidsthed om deres unionsborgerskab, deres rettigheder og den praktiske betydning heraf i deres dagligdag.

I løbet af Borgernes Europaår udgiver Kommissionen anden unionsborgerskabsrapport, der vil fungere som en handlingsplan for, hvordan man får fjernet de resterende hindringer for borgernes fulde udnyttelse af deres rettigheder som unionsborgere.

Ved at gøre 2013 til Borgernes Europaår følger Europa-Kommissionen op på det løfte, der blev givet i Rapporten om unionsborgerskabet, og imødekommer Europa-Parlamentets efterlysning af et sådant år.

Yderligere oplysninger

Borgernes Europaår:

http://europa.eu/citizens-2013

Debatter med borgerne om Europas fremtid:

http://ec.europa.eu/european-debate

Europæerne siger deres mening: Resultaterne af høringen om unionsborgernes rettigheder:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Websted for Europa-Kommissionens næstformand Viviane Reding, EU-kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Nyheder fra Generaldirektoratet for Retlige Anliggender:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar