Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 27. marca 2013

Blagovne znamke: Komisija predlaga lažji dostop in učinkovitejšo zaščito

Evropska komisija je danes predstavila sveženj pobud, da bi sistemi za registracijo blagovnih znamk po celotni Evropski uniji postali cenejši, hitrejši, zanesljivejši in predvidljivi. Predlagana reforma bi izboljšala pogoje podjetij za inovacije in jim nudila učinkovitejšo zaščito blagovnih znamk pred ponarejanjem, vključno s ponarejenim blagom, ki potuje prek ozemlja EU.

Kar zadeva pristojbine, Komisija predlaga načelo „ena vrsta blaga na pristojbino“, ki bo veljalo tako za prijave blagovnih znamk Skupnosti kot tudi nacionalnih blagovnih znamk. Tako bodo podjetja – še posebej mala in srednja podjetja – lahko zaprosila za zaščito blagovne znamke glede na njihove dejanske poslovne potrebe in po ceni, ki pokriva le te individualne potrebe. Po zdajšnjem sistemu pristojbina za registracijo blagovne znamke vključuje registracijo do 3 vrst izdelkov, po revidiranem sistemu pa bo blagovna znamka lahko registrirana za le eno vrsto izdelka. Na ravni EU bodo podjetja tako plačala znatno manjšo vsoto, ko bodo želela pridobiti zaščito za le eno vrsto izdelka.

Evropski komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je povedal: „Blagovne znamke predstavljajo prvi uspeh EU na področju pravic intelektualne lastnine. Uskladitev zakonodaj držav članic leta 1989 in ustanovitev blagovne znamke Skupnosti leta 1994 sta omogočili druge vrste zaščite intelektualne lastnine, kot sta npr. zaščita modelov in enotni patent. Danes, 20 let pozneje, sem zelo ponosen, da je naš sistem blagovne znamke prestal časovni preizkus. Ne potrebujemo večje prilagoditve, saj so temelji našega sistema popolnoma ustrezni. Doseči želimo le dobro usmerjeno posodobitev, da bo zaščita blagovnih znamk postala enostavnejša, cenejša in učinkovitejša.“

Sistemi blagovnih znamk v Evropi bodo z reformo postali dostopnejši in učinkovitejši za podjetja ter s tem spodbudili inovacije in rast. Zato bi predlagana revizija:

  • poenostavila in uskladila postopke registracije, in sicer tudi na ravni držav članic, pri čemer bi bilo merilo sistem blagovne znamke Skupnosti;

  • posodobila obstoječe določbe in povečala pravno varnost s spremembo zastarelih določb, odpravo dvoumnosti, pojasnilom pravic blagovne znamke glede na njen namen in omejitve ter vključitvijo obsežne sodne prakse Sodišča;

  • izboljšala načine za boj proti ponarejenemu blagu, ki potuje prek ozemlja EU ter

  • pospešila sodelovanje med uradi držav članic in agencijo za blagovne znamke EU, tj. Uradom za usklajevanje na notranjem trgu, da bi spodbudili približanje njihovih praks in razvoj skupnih orodij.

Predlagan sveženj vsebuje tri pobude:

  • prenovitev direktive iz leta 1989 (sedaj kodificirana kot direktiva 2008/95/ES) o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami;

  • revizijo uredbe iz leta 1994 (sedaj kodificirana kot uredba 207/2009/ES) o blagovni znamki Skupnosti ter

  • revizijo uredbe Komisije iz leta 1995 (2869/95) o pristojbinah, ki se plačujejo Uradu za harmonizacijo notranjega trga.

Prenovitev direktive in revizija uredbe o blagovni znamki Skupnosti sta zakonodajna predloga, ki ju bosta sprejela Evropski parlament in Svet v postopku soodločanja. Predlagana revizija uredbe o pristojbinah bo sledila drugačnemu postopku, saj jo bo Komisija sprejela kot izvedbeni akt in zato potrebuje predhodno odobritev pristojnega odbora za pristojbine Urada za harmonizacijo notranjega trga. Odbor se bo prvič sešel pred poletjem, da bi še pred koncem leta sprejel spremenjeno uredbo o pristojbinah.

Glej tudi MEMO/13/291

Dodatne informacije o blagovnih znamkah:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm

Kontakti:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Audrey Augier (+32 22971607)


Side Bar