Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. kovo 27 d., Briuselis

Komisija siūlo paprastesnes prekių ženklų gavimo sąlygas ir veiksmingesnę apsaugą

Šiandien Europos Komisija pristatė iniciatyvų rinkinį, kuriuo siekiama, kad visos Europos Sąjungos prekių ženklų registravimo sistemos taptų pigesnės, greitesnės, patikimesnės ir labiau nuspėjamos. Siūloma reforma būtų pagerintos įmonių sąlygos diegti inovacijas ir pasinaudoti veiksmingesne prekių ženklų apsauga nuo klastočių, įskaitant per ES teritoriją vežamas padirbtas prekes.

Nustatant mokesčius, Komisija siūlo remtis vieno mokesčio vienai klasei principu, kuris bus taikomas ir paraiškoms dėl Bendrijos prekių ženklo, ir paraiškoms dėl nacionalinių prekių ženklų. Todėl bet kuri įmonė, visų pirma MVĮ, galės prašyti prekės ženklo apsaugos pagal realius savo verslo poreikius ir mokėti tik tuos individualius poreikius atitinkančią kainą. Pagal dabartinę sistemą sumokėjus mokestį už prekės ženklo registravimą leidžiama užregistruoti iki trijų produktų klasių. Pagal persvarstytą sistemą galima registruoti tik vienai produktų klasei skirtą prekės ženklą, taigi ES lygmeniu įmonės, siekdamos gauti tik vienos klasės produktų apsaugą, mokės gerokai mažiau.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Europos Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Prekių ženklai buvo pirmas ES laimėjimas intelektinės nuosavybės teisių srityje. 1989 m. suderinus valstybių narių įstatymus ir 1994 m. sukūrus Bendrijos prekių ženklą buvo atvertas kelias kitoms intelektinės nuosavybės apsaugos priemonėms, tokioms kaip dizaino apsauga ir bendrasis patentas. Šiandien, praėjus 20 metų, labai didžiuojuosi galėdamas pareikšti, kad mūsų prekių ženklų sistema atlaikė laiko išbandymus. Didelių pokyčių nereikia – mūsų sistemos pamatas tebėra visiškai tinkamas. Mūsų siekis – tikslingas modernizavimas, kad prekių ženklų apsauga taptų paprastesnė, pigesnė ir veiksmingesnė“.

Siūlomu persvarstymu siekiama paskatinti inovacijas ir augimą užtikrinant, kad Europos prekių ženklų sistemos įmonėms būtų paprastesnės naudotis ir veiksmingesnės. Numatomos tokios priemonės:

  • pagal Bendrijos prekių ženklo sistemą būtų supaprastinta ir suderinta registracijos tvarka, taip pat ir valstybių narių lygmeniu;

  • būtų modernizuojamos dabartinės nuostatos ir didinamas teisinis tikrumas iš dalies pakeičiant pasenusias nuostatas, pašalinant neaiškumus, paaiškinant prekės ženklo teisių taikymo sritį ir apribojimus ir įtraukiant gausią Teisingumo Teismo praktiką;

  • būtų tobulinamos kovos su per ES teritoriją vežamomis klastotėmis priemonės; ir

  • būtų lengvinamas valstybių narių tarnybų ir ES prekių ženklų agentūros – Vidaus rinkos derinimo tarnybos (VRDT) – bendradarbiavimas, siekiant jas skatinti vienodinti praktiką ir kurti bendras priemones.

Siūlomą rinkinį sudaro trys iniciatyvos:

  • 1989 m. direktyvos, kuria suderinami valstybių narių teisės aktai, susiję su prekių ženklais, (dabar kodifikuojama kaip 2008/95/EB) nauja redakcija;

  • 1994 m. reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (dabar kodifikuojamo kaip 207/2009/EB) persvarstymas, ir

  • 1995 m. Komisijos reglamento (2869/95) dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybai mokamų mokesčių persvarstymas.

Nauja direktyvos redakcija ir reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo persvarstymas – tai teisėkūros procedūra priimamų aktų pasiūlymai, kuriuos turi priimti Europos Parlamentas ir Taryba pagal bendro sprendimo procedūrą. Siūlomam persvarstytam mokesčių reglamentui bus taikoma kitokia procedūra. Jį kaip įgyvendinimo aktą priims Komisija, todėl prieš tai jį turi patvirtinti kompetentingas – Vidaus rinkos derinimo tarnybos mokesčių – komitetas. Pirmas komiteto posėdis įvyks iki vasaros, kad būtų galima iš dalies pakeistą mokesčių reglamentą priimti iki metų pabaigos.

Taip pat žr. MEMO/13/291

Daugiau informacijos apie prekių ženklus:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Chantal Hughes (32-2) 296 44 50

Carmel Dunne (32-2) 299 88 94

Audrey Augier (32-2) 297 16 07


Side Bar