Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. március 27.

A Bizottság a védjegyek bejegyzésének egyszerűsítését és védelmük hatékonyabbá tételét javasolja

Az Európai Bizottság a mai napon kezdeményezéscsomagot terjesztett elő, hogy a védjegylajstromozás rendszerei az egész Európai Unióban olcsóbbá, gyorsabbá, megbízhatóbbá és kiszámíthatóbbá váljanak. A javasolt reform megvalósulásával javulnának a vállalkozások számára az innováció feltételei, és hatékonyabb védjegyoltalomban részesülnének a hamisított termékekkel szemben, beleértve az EU területén áthaladó hamis tranzitárukat is.

A díjak tekintetében a Bizottság a „díjanként egy osztály” elv alkalmazását javasolja, amely mind a közösségi védjegybejelentésekre, mind a nemzeti védjegybejelentésekre alkalmazandó lenne. Ez lehetővé teszi bármely vállalkozás számára – különös tekintettel a kkv-kre –, hogy tényleges üzleti igényeiknek megfelelően, kizárólag ezeknek az egyéni igényeknek megfelelő díj mellett jegyeztethessenek be védjegyoltalmat. A jelenlegi rendszerben a védjegy lajstromozási díja maximálisan három termékosztály bejegyzését teszi lehetővé. A felülvizsgált rendszer szerint egy védjegy csak egy termékosztályra lesz bejegyezhető. Ezáltal uniós szinten a vállalkozásokat jóval alacsonyabb díj terheli majd, ha csak egy termékosztály tekintetében kérnek oltalmat.

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos a következőképpen nyilatkozott: „A védjegyek hozták az első uniós sikert a szellemitulajdon-jogok terén. A tagállami jogszabályok 1989-es harmonizációja és a közösségi védjegy 1994-es létrehozása előkészítette a terepet a szellemi tulajdon védelmét szolgáló további eszközök – így a formatervezésiminta-oltalom és az egységes hatályú szabadalom – bevezetéséhez. Ma, húsz évvel később, büszkén jelenthetem ki, hogy védjegyrendszerünk kiállta az idő próbáját. Gyökeres átalakításra nincs szükség: a rendszer alapjai továbbra is tökéletesen működőképesek. Célunk egy olyan célirányos korszerűsítés, amellyel egyszerűbbé, olcsóbbá és hatékonyabbá válik a védjegyoltalom.”

Annak érdekében, hogy az európai védjegyrendszerek elérhetőbbé és hatékonyabbá váljanak a vállalkozások számára, és ezáltal serkentsük az innovációt és a növekedést, a javasolt felülvizsgálat a következőket célozza:

  • A lajstromozási eljárások egyszerűsítése és harmonizálása, tagállami szinten is, a közösségi védjegyrendszert véve viszonyítási alapul;

  • A hatályos rendelkezések korszerűsítése és a jogbiztonság erősítése az elavult rendelkezések módosításával, a félreérthető megfogalmazások kiiktatásával, a védjegyekkel kapcsolatos jogok egyértelműsítésével azok hatályát és korlátozásait nézve, valamint a Bíróság kiterjedt ítélkezési gyakorlatának beépítésével;

  • Az EU területén áthaladó hamis tranzitáruk elleni fellépést szolgáló eszközök javítása; továbbá

  • A tagállami hivatalok és a védjegyekkel foglalkozó uniós ügynökség – azaz a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) – közötti együttműködés megkönnyítése, gyakorlatuk közelítése és közös eszközök kialakítása érdekében.

A javasolt intézkedéscsomag három kezdeményezést tartalmaz:

  • A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályokat közelítő 1989-es irányelv átdolgozása (jelenleg egységes szerkezetbe foglalva: 2008/95/EK);

  • A közösségi védjegyről szóló 1994-es rendelet felülvizsgálata (jelenleg egységes szerkezetbe foglalva: 207/2009/EK); továbbá

  • A Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak fizetendő díjakról szóló 1995-ös bizottsági rendelet (2869/95/EK) felülvizsgálata.

Az irányelv átdolgozása és a közösségi védjegyről szóló rendelet felülvizsgálata az Európai Parlament és a Tanács által együttdöntési eljárás keretében elfogadandó jogalkotási javaslat. A díjakról szóló rendelet felülvizsgálata esetében más a követendő eljárás. A Bizottság fogadja el végrehajtási aktusként, így ehhez a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak fizetendő díjak tekintetében illetékes bizottság előzetes jóváhagyása szükséges. A bizottság első alkalommal a nyár kezdete előtt ülésezik annak érdekében, hogy a díjakról szóló módosított rendeletet év vége előtt el lehessen fogadni.

Lásd még MEMO/13/291

További információk a védjegyekről:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm

Kapcsolattartók:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar