Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 27. března 2013

Komise navrhuje jednodušší a efektivnější systém ochranných známek

Evropská komise dnes představila balíček iniciativ, díky nimž má být zápis ochranných známek po celé Evropské unii levnější, rychlejší, spolehlivější a předvídatelnější. Smyslem navrhované reformy je zajistit podnikům jednak lepší podmínky pro inovace, jednak účinnější ochranu jejich značek proti padělkům – například při tranzitu přes území EU.

Komise také navrhuje změnit systém poplatků, které se nově budou hradit za každou třídu výrobků zvlášť, a to jak u přihlášek ochranné známky Společenství, tak u přihlášek vnitrostátních. Díky tomu budou mít firmy, zejména malé a střední podniky, možnost žádat o ochrannou známku podle svých potřeb. Od nich se pak teprve budou odvíjet příslušné náklady. Podle stávajícího systému se může poplatek za zápis ochranné známky vztahovat až na tři třídy výrobků. Po změnách bude možné zapsat ochrannou známku pouze pro jednu takovou třídu. Pokud tedy podniky zažádají o ochranu pouze jedné třídy, zaplatí na úrovni EU výrazně méně.

„Ochranné známky byly prvním úspěchem EU v oblasti práv duševního vlastnictví. Harmonizace právních předpisů členských států v roce 1989 a vznik ochranné známky Společenství v roce 1994 otevřely cestu pro další nástroje ochrany duševního vlastnictví, jako je ochrana průmyslových vzorů a jednotný patent,“ uvedl komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier.Nyní, o 20 let později, mohu hrdě prohlásit, že náš systém ochranných známek ve zkoušce času obstál. Není tedy zapotřebí zásadních změn: základy systému zůstanou nedotčeny. Naším cílem je modernizace konkrétních prvků tak, aby byl systém jednodušší, levnější a účinnější.“

Navrhované změny, jež v zájmu podpory a růstu systémy ochranných známek v Evropě zefektivní a podnikům k nim usnadní přístup, lze shrnout do těchto bodů:

  • optimalizace a harmonizace postupů při zápisu známek (rovněž na úrovni členských států), přičemž základem bude systém ochranných známek Společenství;

  • modernizace stávající úpravy a zvýšení právní jistoty: změna zastaralých ustanovení, odstranění nejasností, upřesnění rozsahu a omezení práv z ochranné známky a zapracování rozsáhlé judikatury Soudního dvora;

  • posílení možností boje proti padělanému zboží při tranzitu přes území EU a

  • usnadnění spolupráce mezi úřady členských států a agenturou EU pro ochranné známky, tj. Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu, s cílem podpořit sjednocení jejich postupů a rozvoj společných nástrojů.

Navrhovaný balíček tvoří tři iniciativy:

  • přepracování směrnice z roku 1989 (nyní kodifikované jako 2008/95/ES), kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách;

  • přezkum nařízení z roku 1994 (nyní kodifikovaného jako 207/2009/ES) o ochranné známce Společenství a

  • přezkum nařízení Komise z roku 1995 (2869/95) o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu.

Přepracování směrnice a přezkum nařízení o ochranné známce Společenství jsou legislativní návrhy, které přijímá Evropský parlament a Rada v rámci postupu spolurozhodování. V případě navrhovaného přezkumu nařízení o poplatcích je postup odlišný. Tím, že jej Komise přijme jako prováděcí akt, jej musí předtím schválit příslušný výbor pro poplatky Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu. První zasedání výboru proběhne v jarních měsících. Cílem je přijmout pozměněné nařízení o poplatcích do konce roku.

Viz také MEMO/13/291

Další informace o ochranných známkách:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm

Kontaktní osoby :

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Audrey Augier (+32 22971607)


Side Bar