Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. március 27.

Europol: a bűnüldözési együttműködés és képzés támogatásának európai központja

Az Európai Bizottság a mai napon javaslatot fogadott el, amelynek eredményeként hatékonyabbá válhat az európai uniós bűnüldözési ügynökség – az Europol – információgyűjtési és -elemzési tevékenysége, és az ügynökség eredményesebben lesz képes megosztani elemzéseit a tagállamokkal. Az Europol ezáltal konkrétabb és célzottabb támogatást nyújt majd a nemzeti bűnüldözési hatóságok határokon átnyúló együttműködéssel és határokon átnyúló nyomozásokkal kapcsolatos tevékenységéhez. Ezzel párhuzamosan a javaslat növeli az Europol elszámoltathatóságát az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek irányában, és megerősíti a személyes adatok védelmét.

A rendeletjavaslat egyúttal megerősíti a képzések és az operatív együttműködési támogatások közötti kapcsolatot azáltal, hogy az Európai Rendőrakadémiát (CEPOL) beolvasztja az Europol szervezetébe, és az utóbbi felelősségi körébe utalja a rendőrök és más bűnüldözési tisztviselők közös képzési és csereprogramjainak megvalósítását.

„Az EU-nak olyan ügynökségre van szüksége, amely eredményesen és költséghatékonyan segíti a tagállamokat a határokon átnyúló súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelemben, amely szavatolja a polgárok biztonságát, és megvédi a legális gazdaságot. Javaslataink célja az Europol európai bűnüldözési ügynökségként betöltött szerepének erősítése, a személyes adatok védelmének fokozása, az Europol elszámoltathatóságának növelése az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek irányában és az első vonalban dolgozó rendvédelmi munkatársak számára biztosított képzés minőségének és egységességének biztosítása,” nyilatkozta Cecilia Malmström, az EU belügyi biztosa.

Maroš Šefčovič intézményközi kapcsolatokért és igazgatásért felelős bizottsági alelnök leszögezte: „Napjaink gazdasági és költségvetési nehézségei közepette minden uniós intézménynek és ügynökségnek ésszerűsítenie kell tevékenységét. Az Europol reformja bizonyítja, hogy lehetséges egyszerre biztosítani a költséghatékonyságot, és növelni az eredményességét. Ez a lépés sikeres kezdete a decentralizált ügynökségek működésének javítására irányuló uniós terv megvalósításának.”

A szervezett bűnözői hálózatok tevékenysége manapság összetettebb, sokrétűbb és nemzetközileg szerteágazóbb, mint valaha. A súlyos bűncselekmények, így az emberkereskedelem, a kábítószer-csempészet, a fegyvercsempészet, a korrupció, a bankkártyákkal elkövetett visszaélések, a számítástechnikai bűnözés és a terrorizmus komoly károkat okoznak az áldozatok és a gazdasági élet számára, és aláássák a polgárok biztonságérzetét. A határokon átnyúló zökkenőmentes együttműködés, az információk és az elemzések hatékony felhasználása és a nyomozások megfelelő operatív támogatása nélkül a tagállamok nem képesek megfelelően reagálni e fenyegetésekre.

A Bizottság most a következő lépéseket javasolja az Europol európai bűnüldözési ügynökségként betöltött szerepének erősítése érdekében:

  1. A rendelet megerősíti és pontosítja a tagállamok Europol felé teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó rendelkezéseket annak érdekében, hogy az Europol valóban a súlyos bűncselekmények elleni harc információs és elemzési centrumává válhasson. Előirányozza továbbá a nyomozások számára biztosítandó célzott pénzügyi támogatást. Az Europol évente jelentést tesz a tagállamok által benyújtott adatok mennyiségéről és minőségéről.

  2. Az Europol birtokában lévő adatok és azok későbbi elemzése közötti jobb kapcsolat megteremtése érdekében a javaslat átalakítja az ügynökség adatfeldolgozási rendszerét. A rendelet értelmében az európai adatvédelmi biztos látja majd el az Europol külső adatvédelmi felügyeletét, és bővülnek az Europol adatfeldolgozási tevékenysége által érintett személyek jogai.

  3. A szinergiák kihasználása és a hatékonyság érdekében a rendelet egyetlen ügynökségbe vonja össze az Europolt és a CEPOL-t. Az ügynökség az Europol jelenlegi székhelyén, Hágában fog működni. Az Europol operatív bűnüldözési szakértelmének és a CEPOL képzések és oktatás terén szerzett tapasztalatainak egyesítése erősíteni fogja a két terület közötti kapcsolatokat. A két ügynökségben végzett támogatási feladatok összevonása nyomán keletkező megtakarítások a képzési programok céljaira használhatók fel. Ez a lépés egyúttal a decentralizált ügynökségekről szóló tavalyi intézményközi megállapodás gyümölcse. Az úgynevezett „közös megközelítés” célja mindezen ügynökségek egységességének, eredményességének, elszámoltathatóságának és átláthatóságának javítása, egyebek mellett a szinergiák kiaknázása és adott esetben az ügynökségek összevonása révén.

  4. Végül az Europol parlamenti kontrolljának erősítése érdekében az Európai Parlamentet és a nemzeti parlamenteket a jövőben bevonják az Europol többéves stratégiai munkaprogramjával kapcsolatos egyeztetésekbe. Mind az Európai Parlament, mind a nemzeti parlamentek megkapják majd az éves tevékenységi jelentéseket és az éves pénzügyi beszámolót, valamint a fenyegetésértékeléseket, a stratégiai elemzéseket és az általános helyzetjelentéseket.

Háttér

A Stockholmi Programban az Európai Tanács megállapította, hogy „az Europolnak a tagállamok bűnüldöző hatóságai közötti információcsere csomópontjának, szolgáltatónak és a bűnüldözési szolgálatok fórumának kell lennie”. Felkérte a Bizottságot arra, hogy hozzon létre minden érintett bűnüldözési szakember által igénybe vehető európai képzési rendszereket és csereprogramokat.

A Bizottság ma a következő dokumentumokat fogadta el:

  1. rendeletjavaslat a bűnüldözési együttműködési és képzési európai uniós ügynökségről (Europol) és az Europolt létrehozó 2009/371/IB, valamint a CEPOL-t létrehozó a 2005/681/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről;

  2. közlemény az európai bűnüldözési képzési rendszerről (LETS).

Azt követően, hogy a rendeletet elfogadja az Európai Parlament és a Tanács, az Europol válik felelőssé a LETS kialakításáért. A CEPOL jelenlegi, az egyesült királysági Bramshillben működő székhelyét 2014 során bezárják. A brit hatóságok bejelentették, hogy a létesítmény bezárása úgy történik majd, hogy az ne zavarja a CEPOL tevékenységeinek folytatását.

Az Egyesült Királyság és Írország részt vehetnek a javasolt rendelet elfogadásában és alkalmazásában, amennyiben a rendeletjavaslat Tanácsnak történő benyújtásától számított három hónapon belül e szándékukról írásban értesítik a Tanácsot. Dánia nem vesz részt az Európai Unió működéséről szóló szerződés harmadik részének V. címe szerinti intézkedésekben, így e rendelet elfogadásában és alkalmazásában sem.

Hasznos linkek

MEMO/13/286

Link a javaslathoz

Cecilia Malmström's honlapja

Kövesse Malmström biztost a Twitteren

A Belügyi Főigazgatóság honlapja

Kövesse a Belügyi Főigazgatóságot a Twitteren

Az ügynökségekkel kapcsolatos közös nyilatkozat és közös megközelítés

Kapcsolattartók:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar