Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 26. marca 2013

Manj gradbenih del = cenejša širokopasovna omrežja. Komisija predlagala pravila za znižanje stroškov izgradnje širokopasovnih omrežij

Evropska komisija je danes predlagala nova pravila, s katerimi bi se stroški vzpostavitve visokohitrostnega interneta znižali za 30 %. Gradbena dela, kot so cestna dela zaradi polaganja kablov, predstavljajo do 80 % stroškov izgradnje visokohitrostnih omrežij. Današnji predlog bo podjetjem omogočil prihranke v višini od 40 do 60 milijard EUR.

Visokohitrostna širokopasovna omrežja so steber telekomunikacij in širšega enotnega digitalnega trga, ki si ga Komisija prizadeva vzpostaviti. Njihovo izgradnjo trenutno upočasnjuje mozaik pravil in upravnih praks na nacionalni in podnacionalni ravni. Obstoječa pravila na številnih področjih škodujejo evropski konkurenčnosti,“ je dejala podpredsednica Evropske komisije Neelie Kroes.

Danes predstavljeni osnutek uredbe temelji na najboljših praksah, ki trenutno obstajajo v Nemčiji, Španiji, Franciji, Italiji, Litvi, na Nizozemskem, Poljskem, Portugalskem, v Sloveniji, na Švedskem in v Združenem kraljestvu, vendar organizacijska vprašanja v veliki meri prepušča državam članicam.

Neelie Kroes je še dodala: „Vsakdo ima pravico do širokopasovne povezave. Želim zmanjšati birokracijo, ki nas ovira pri njenem vzpostavljanju. Evropska komisija si prizadeva, da bi bilo zagotavljanje širokopasovnih priključkov hitrejše in cenejše.

Pravila bodo, potem ko jih bosta sprejela Evropski parlament in Svet, postala neposredno zavezujoča po vsej EU.

Komisija želi obravnavati štiri glavna problematična področja:

  • zagotovitev, da obstaja v novih ali prenovljenih stavbah možnost namestitve visokohitrostne širokopasovne povezave;

  • zagotovitev dostopa do infrastrukture, tj. obstoječih vodov, kanalov, vstopnih jaškov, omaric, stebrov, drogov, anten, stolpov in drugih podpornih objektov, pod poštenimi in razumnimi pogoji, vključno s ceno;

  • odprava nezadostne usklajenosti gradbenih del tako, da se omrežnim operaterjem omogočijo pogajanja o sporazumih z drugimi ponudniki infrastrukture;

  • poenostavitev zapletenih in dolgotrajnih postopkov za izdajo dovoljenj, zlasti za drogove in antene, z uvedbo standardnega roka šestih mesecev za obravnavo vlog za dovoljenje in vzpostavitvijo enotne kontaktne točke za predložitev teh vlog.

Trenutno je področje obstoječe fizične infrastrukture, ki je primerna za izgradnjo širokopasovnega omrežja, zelo slabo pregledno, ustrezna splošno uporabna pravila za izgradnjo teh omrežij po celotni EU pa ne obstajajo. Prav tako ni tržišča za fizično infrastrukturo in možnosti za uporabo infrastrukture, ki je v lasti drugih komunalnih podjetij. V nekaterih državah članicah predpisi celo odvračajo komunalna podjetja od sodelovanja s telekomunikacijskimi operaterji.

Ozadje

Ta pobuda je del načrta v desetih točkah, s katerim naj bi se spodbudila izgradnja širokopasovnih omrežij, ki je bil predstavljen ob vmesnem pregledu Evropske digitalne agende.

Cilj Evropske digitalne agende (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200) je zagotoviti rast in delovna mesta na podlagi visokohitrostnih komunikacijskih omrežij. Da bi dosegli ambiciozne cilje v zvezi s širokopasovnimi povezavami iz digitalne agende, si moramo še naprej zelo prizadevati za razvoj omrežja: do leta 2013 naj bi tako zagotovili osnovni širokopasovni dostop za vse Evropejce, do leta 2020 pa (i) dostop do hitrosti nad 30 Mbps za vse Evropejce in (ii) dostop do internetne povezave nad 100 Mbps za najmanj 50 % evropskih gospodinjstev. Te cilje pa lahko dosežemo le z znižanjem stroškov izgradnje infrastrukture po celotni EU.

Evropska komisija je v sporočilu „Evropske širokopasovne povezave: naložbe v rast, ki jo poganja digitizacija“ iz leta 2010 napovedala, da namerava do leta 2012 zaključiti s pregledom praks za znižanje stroškov širokopasovnih povezav. Evropski svet je na svojem zasedanju 1. in 2. marca 2012 pozval k ukrepanju na ravni Evropske unije, da bi se zagotovila boljša pokritost s širokopasovnimi povezavami, med drugim z znižanjem stroškov visokohitrostne širokopasovne infrastrukture. V sporočilu „Akt za enotni trg II: Skupaj za novo rast“ je bilo znižanje stroškov vzpostavitve širokopasovnih povezav opredeljeno kot eden od dvanajstih ključnih ukrepov, ki bodo pospešili rast, zaposlovanje in zaupanje v enotni trg ter ustvarili konkretne učinke na terenu. Evropski svet je na svojem zasedanju 13. in 14. decembra 2012 Komisijo pozval, naj do pomladi 2013 predstavi vse ključne predloge.

V okviru teh načrtov je leta 2012 potekalo javno posvetovanje o pobudi EU za znižanje stroškov izgradnje visokohitrostne komunikacijske infrastrukture v Evropi. Pobuda Komisije za znižanje stroškov gradbenih del za izgradnjo širokopasovnih omrežij na celotnem enotnem trgu je pri udeležencih javnega posvetovanja naletela na odobravanje. Večina vprašanih je potrdila obstoj neučinkovitosti in ozkih grl ter možnosti za znižanje stroškov.

Poleg javnega posvetovanja je Komisija vzpostavila internetno platformo za razprave, prek katere bi javnost prispevala ideje za znižanje stroškov širokopasovnih povezav.

Uporabne povezave

MEMO/13/287 Kakšen pomen ima osnutek uredbe za ...

Študija Analysys Mason

Tematska oznaka: #širokopasovna omrežja, #singlemarket; #4G

Digitalna agenda

Neelie Kroes

Spremljajte komisarko na Twitterju

Kontakti:

Ryan Heath (+32 22961716), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar